System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Marcin Pazera
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
29 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fault-Tolerant Tracking Control for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems Under Actuator and Sensor Faults, Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Francisko-Ronay López-Estrada, Teodólo Iván Bravo Cruz
// W: Advanced, Contemporary Control : Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020. / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1196), s. 1434--1445, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_119   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-21523] [data modyf: 15-09-2020 14:03]
[2] Selected Estimation Strategies for Fault Diagnosis of Nonlinear Systems, Marcin Witczak, Marcin Pazera
// W: Fault Diagnosis of Dynamic Systems : Quantitative and Qualitative Approaches, 2019. / eds. T. Escobet, A. Bregon, B. Pulido, V. Puig, Cham : Springer Nature Switzerland, s. 263--293, ISBN: 9783030177270
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-17728-7_11   (pkt: 20)
[WZCZ-20956] [data modyf: 26-06-2019 09:49]
[3] Design of a process fault estimation with quadratic boundedness approach, Marcin Pazera
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--122, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19048] [data modyf: 17-07-2019 13:52]
[4] Robust sensor fault-tolerant control for non-linear aero-dynamical MIMO system, Marcin Pazera, Marcin Witczak
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017. / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 577), s. 651--660, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_63   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-19169] [data modyf: 29-05-2019 11:50]
[5] Design of an Adaptive Sensor and Actuator Fault Estimation Scheme with a Quadratic Boundedness Approach, Marcin Witczak, Daniel Zegar, Marcin Pazera
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 49--59, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_4   (pkt: 5)
[WZCZ-17101] [data modyf: 10-02-2016 13:09]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults / Marcin Pazera, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, 2020. Neural Computing and Applications Vol. 32, iss. 2, 379--389, ISSN: 0941-0643, , eISSN: 1433-3058, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault, Fault diagnosis, Multiple fault estimation, Neural network, Sensor fault
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00521-018-3706-8         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23157] [data modyf: 17-01-2020 08:25]
[2] Fault diagnosis of an automated guided vehicle with torque and motion forces estimation: A case study / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Marcin Pazera, Norbert Kukurowski, 2020. ISA Transactions Vol. 104, 370--381, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomous guided vehicle, Fault diagnosis, Linear parameter-varying system, Observers, Virtual sensors
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2020.05.012         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25247] [data modyf: 14-09-2020 11:16]
[3] Takagi-Sugeno Observer Design for Remaining Useful Life Estimation of Li-Ion Battery System Under Faults / Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, 2020. Electronics Vol. 9, iss. 9, 1--18, ISSN: 2079-9292, , eISSN: 2079-9292, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy system, observer design, remaining useful life, voltage and current measurement faults
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/electronics9091537         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25646] [data modyf: 21-09-2020 10:11]
[4] Towards Simultaneous Actuator and Sensor Faults Estimation for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems: A Twin-Rotor System Application / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Norbert Kukurowski, Mariusz Buciakowski, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 12, 1--18, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy systems, actuator and sensor fault, fault detection and diagnosis, faults estimation, observer design
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20123486         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25407] [data modyf: 22-06-2020 09:03]
[5] A Combined H2/H\infty Approach for Robust Joint Actuator and Sensor Fault Estimation: Application to a DC Servo-Motor System / Mariusz Buciakowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, 2019. Sensors Vol. 19, iss. 11, 1--21, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: estimator design, fault estimation, observers, robustness, sensor and actuator fault
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s19112648         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24151] [data modyf: 12-06-2019 10:21]
[6] Towards robust simultaneous actuator and sensor fault estimation for a class of nonlinear systems: Design and comparison / Marcin Pazera, Marcin Witczak, 2019. IEEE Access Vol. 7, 97143--97158, ISSN: 2169-3536, , eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision making, fault diagnosis, fault location, nonlinear systems, observers, robustness, stability, state estimation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2929764         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-24275] [data modyf: 02-08-2019 13:59]
[7] Fault estimation of wind turbines using combined adaptive and parameter estimation schemes / Marcin Witczak, Damiano Rotondo, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari, Marcin Pazera, 2018. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing Vol. 32, 549--567, ISSN: 0890-6327, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, joint fault and state estimation, unknown-but-bounded uncertainty, wind turbine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2792         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-21504] [data modyf: 17-04-2018 09:39]
[8] Robust multiple sensor fault-tolerant control for dynamic non-linear systems: application to the aerodynamical twin-rotor system / Marcin Pazera, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, 2018. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 28, no. 2, 297--308, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, fault-tolerant control, sensor fault, twin-rotor system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2018-0021         Cytowania wg Scopus: 18 [01-03-2021]
[AWCZ-22885] [data modyf: 25-06-2018 13:48]
[9] Virtual Diagnostic Sensors Design for an Automated Guided Vehicle / Ralf Stetter, Marcin Witczak, Marcin Pazera, 2018. Applied Sciences Vol. 8, no. 5, 1--20, ISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: automated guided vehicles, fault diagnosis, force balance, input estimation, observers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/app8050702         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-22728] [data modyf: 09-05-2018 13:51]
[10] Fault tolerant-control: solutions and challenges / Marcin Witczak, Marcin Pazera, 2016. Pomiary, Automatyka, Robotyka R. 20, nr 1, 5--16, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14313/PAR_219/5
[AWCZ-19788] [data modyf: 08-02-2016 11:41]
[11] Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system / Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun, 2016. ISA Transactions Vol. 61, 318--328, ISSN: 0019-0578, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002         Cytowania wg Scopus: 40 [01-03-2021]
[AWCZ-19813] [data modyf: 16-03-2016 14:27]
[12] Robust unknown input observer for state and fault estimation in discrete-time Takagi-Sugeno systems / Damiano Rotondo, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari, Marcin Pazera, 2016. International Journal of Systems Science Vol. 47, iss. 14, 1--16, ISSN: 0020-7721, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno (TS) fuzzy system, fault diagnosis, state estimation, unknown input observers (UIOs)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1080/00207721.2016.1165898         Cytowania wg Scopus: 44 [01-03-2021]
[AWCZ-19983] [data modyf: 23-05-2016 10:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of an integrated actuator fault-tolerant control under robust performance requirements, 2020. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: 21st IFAC World Congress (Virtual) - 2020. Berlin, Niemcy - : International Federation of Automatic Control, 2020, s. 13935--13940
Słowa kluczowe: Fault detection and diagnosis, Fault-tolerant, Observer design, Robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 20)
[KONF-23690] [data modyf: 21-09-2020 12:53]
[2] Robust actuator and sensor fault estimation: Application to a DC motor system, 2020. Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : --, 2020, s. 22
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23703] [data modyf: 15-10-2020 11:55]
[3] Robust actuator and sensor fault estimation for Takagi-Sugeno fuzzy systems under ellipsoidal bounding, 2020. Marcin Witczak, Marcin Pazera, Norbert Kukurowski, Teodólo Iván Bravo Cruz, Didier Theilliol // W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) : conference proceedings. on-line [Glasgow], Szkocja Piscataway : IEEE Service Center, 2020, s. 1--7, ISBN: 9781728169323 .- IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, estimation, fault detection, fault diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177837   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23659] [data modyf: 15-09-2020 09:33]
[4] A mixed H2M/H\infty approach to robust actuator fault estimation, 2019. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: American Control Conference - ACC 2019. Philadelphia, USA New York : IEEE Xplore, 2019, s. 4418--4423, ISBN: 9781538679265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23496] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[5] A Neural Network-Based Approach to Sensor and Actuator Fault-Tolerant Control, 2019. Marcin Pazera, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski // W: 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2019 : Advances in Computational Intelligence, Vol. 2. Gran Canaria, Hiszpania Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 11507, s. 515--526, ISBN: 9783030205171
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20518-8_43   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23597] [data modyf: 13-12-2019 12:19]
[6] Robust unknown input observer design for simultaneous actuator and sensor faults, 2019. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Norbert Kukurowski // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 366--371, ISBN: 9781728109329
Słowa kluczowe: actuator and sensor fault estimation, fault diagnosis, multiple faults, robust observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23495] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[7] A Process Fault-Tolerant Control for Non-linear Dynamic Systems, 2017. Marcin Pazera, Kamil Klimkowicz, Beata Wrzesińska, Marcin Witczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 33--44, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23403] [data modyf: 14-03-2019 12:44]
[8] Constrained actuator fault tolerant control with the application to a wind turbine, 2018. Piotr Witczak, Marcin Pazera, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1157--1163
Słowa kluczowe: fault estimation, fault tolerant control, robust controller, wind turbine

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.709   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23252] [data modyf: 22-11-2019 12:59]
[9] Integrated Fault Diagnosis and Fault-Tolerant for Constrained Dynamic Systems, 2017. Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 17--32, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23404] [data modyf: 14-03-2019 12:48]
[10] Robust Guaranteed Cost Control for Nonlinear System Using Product Reduction Algorithm, 2017. Mariusz Buciakowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 82--93, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_7   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23405] [data modyf: 14-03-2019 12:50]
[11] Robust time-varying sensor bias estimation for bounded-error systems: Application to the wind turbine benchmark, 2018. Marcin Witczak, Marcin Pazera, Vicenç Puig, Marcin Mrugalski // W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018. Zadar, Chorwacja New York : IEEE Xplore, 2018, s. 679--684, ISBN: 9781538678909
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23059] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[12] Simultaneous estimation of multiple sensor and process faults for non-linear discrete-time systems, 2018. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun, Józef Korbicz // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 82--87
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple fault estimation, process fault, robust estimator, sensor fault

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.532   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-23251] [data modyf: 22-11-2019 12:59]
[13] Combined estimation of actuator and sensor faults for non-linear dynamic systems, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 912--917, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-22697] [data modyf: 12-03-2018 10:23]
[14] Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // W: Advances in Computational Intelligence - IWANN 2017 : 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks. Cadiz, Hiszpania Cham : Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10305, s. 305--316, ISBN: 9783319591520
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23225] [data modyf: 28-01-2020 10:50]
[15] Robust design for a novel sensor fault estimation scheme, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: fault diagnosis, sensor fault, state and fault estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22826] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[16] Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 918--923, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22696] [data modyf: 12-03-2018 10:22]
[17] A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2016. Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22246] [data modyf: 09-02-2017 12:02]
[18] A process fault estimation strategy for non-linear dynamic systems, 2016. Marcin Pazera, Józef Korbicz // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012003   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-22477] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[19] Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection, 2016. Piotr Witczak, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Didier Theilliol // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-22247] [data modyf: 09-02-2017 12:04]
[20] Towards robust process fault estimation for uncertain dynamic systems, 2016. Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 877--882, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[KONF-22253] [data modyf: 01-09-2017 11:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski