System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ryszard Asienkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Społecznych Ryszard Asienkiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o kulturze fizycznej (100 %)
Jednostka: Katedra Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 79 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dziecko lubuskie. Poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt w wieku 7-18 lat w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych. Normy biologiczne, 2019. Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 282 s. , ISBN: 9788378423560, bibliogr. fot. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14967] [data modyf: 29-05-2019 08:36]
[46,4] [0,58]
[2] Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała, 2016. Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 119 s. , ISBN: 9788378422778, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13472] [data modyf: 04-01-2017 12:16]
[3] Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii, 2014. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 252 s. , ISBN: 9788378420873,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12036] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Svarnitel'naâ harakteristika fizičeskogo razvitiâ akademičeskoj molodeži Pol'ši i Belarusi, Ryszard Asienkiewicz, A. N. Gerasevič, Justyna
// W: Sovremennye problemy formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Zdorov'e - 2019, 2019. / [red.] A.N. Gerasevič [i in.], Brest : Belarusskij Gosudarstvennyj Universitet, s. 3--14, ISBN: 9789854934723
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21552] [data modyf: 23-06-2020 12:58]
[1,67] [0,33]
[2] Dymorfizm cech morfofuncjonalnych młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wyboru kierunku studiów, Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, 2018. / red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-Mączka, M. Biskup, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 281--292, ISBN: 9788361495956
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20198] [data modyf: 06-06-2019 15:36]
[2,5] [0,5]
[3] Somatyczne i funkcjonalne zróżnicowanie lubuskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka
// W: Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, 2018. / red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-Mączka, M. Biskup, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 13--26, ISBN: 9788361495956
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20196] [data modyf: 06-06-2019 15:36]
[1,25] [0,25]
[4] Związki korelacyjne wybranych cech somatycznych i proporcji ciała ze sprawnością motoryczną młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcącej się na różnych kierunkach studiów, Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, 2018. / red. nauk. R. Asienkiewicz, K. Markocka-Mączka, M. Biskup, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 259--279, ISBN: 9788361495956
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20197] [data modyf: 06-06-2019 15:36]
[2,5] [0,5]
[5] Mežgruppovye različiâ v sorevnovatel'noj deâtel'nosti sportsmenok (na primere bega na 400 m s bar'erami), Evgeny Vrublevskiy, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Fizičeskaâ kul'tura v sisteme professional'nogo obrazovaniâ: idei, tehnologii i perspektivy, 2017. , Omsk : Omskij Avtobronetankovyj Inženernyj Institut, s. 9--23, ISBN: 9785897646357
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19177] [data modyf: 18-05-2020 21:24]
[1,67] [0,33]
[6] Sovremennye osobennosti i regional'nye normativy fizičeskogo razvitiâ detej i molodeži, A. N. Gerasevič, Ryszard Asienkiewicz, I. A. Nožka, L. A. Šitov, E. G. Parhoc
// W: Sovremennye problemy formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â, 2017. / V. V. Klimuk et. al., Baranoviči : Baranovičskij gosudarstviennyj universitet, s. 8--17, ISBN: 9789854987699
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21211] [data modyf: 12-11-2019 10:33]
[1] [0,2]
[7] Wiek menarche a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Profilaktyka i edukacja zdrowotna, 2017. / pod red nauk. Ewy Dybińskiej, Moniki Szpringer i Ryszarda Asienkiewicza, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 11--28, ISBN: 9788361495796
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19119] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[2,5] [0,5]
[8] Wybrane zachowania zdrowotne a warunki społeczno-bytowe seniorów, Grażyna Biczysko, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka
// W: Zdrowie i jego uwarunkowania, 2017. / pod red nauk. Krystyny Markockiej-Mączki, Grażyn Nowak-Starz, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 51--66, ISBN: 9788361495512
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19120] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[1,25] [0,25]
[9] Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego badanej w roku akademickim 2015/2016, Ryszard Asienkiewicz
// W: Problemy fizičeskoj kul'tury naseleniâ, proživajuščego v usloviâh neblagopriâtnyh faktorov okružajuščej sredy [č. I] : (Materialy XII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii: Gomel', 5-6 oktâbrâ 2017 goda), 2017. / red. O. M. Demidenko . čast' 1, Gomel' : Gomel'skij gosudarstvennyj universitet imeni Franciska Skoriny, s. 8--21, ISBN: 9789855773482
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19390] [data modyf: 03-06-2019 09:36]
[5] [1]
[10] Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne seniorek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle wybranych czynników środowiskowych i społecznych, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka
// W: Zagrożenie życia i zdrowia człowieka, 2017. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Bożena Zboina, Paweł Dąbrowski, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 13--25, ISBN: 9788361495710
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19087] [data modyf: 05-06-2019 12:24]
[1,25] [0,25]
[11] Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne strażaków w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych (na przykładzie PSP w Zielonej Górze), Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego Polski - wyzwania i zagrożenia, 2017. / red. Marek Sokołowski, Mirosław Mrozkowiak, Andrzej Tomczak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku (Monografie 9), s. 193--212, ISBN: 9788392572732
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19188] [data modyf: 05-06-2019 13:52]
[2,5] [0,5]
[12] Związki wybranych cech somatycznych i komponentów ciała ze sprawnością motoryczną studentów i studentek, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Zdrowie i jego uwarunkowania, 2017. / pod red nauk. Krystyny Markockiej-Mączki, Grażyn Nowak-Starz, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 15--38, ISBN: 9788361495512
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19121] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[2,5] [0,5]
[13] Charakterystyka porównawcza poziomu rozwoju fizycznego studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle zróżnicowanej aktywności ruchowej, Ryszard Asienkiewicz
// W: Dobrostan a edukacja, 2016. / red. nauk. Ewa Dybińska, Bożena Zboina, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 11--26, ISBN: 9788361495673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18062] [data modyf: 27-07-2016 09:09]
[14] Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych, Ryszard Asienkiewicz
// W: Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, 2016. / red. K. Markocka-Mączka, H. Król, Lublin : Wydawn. Naukowe NeuroCentrum, s. 11--26, ISBN: 9788361495512
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18061] [data modyf: 27-07-2016 09:04]
[15] Charakterystyka somatyczna i motoryczna żołnierzy zawodowych (na przykladzie 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim), Ryszard Asienkiewicz, Tomasz Kwapich
// W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej, 2015. / red. Marek Sokołowski, Andrzej Chodała, Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Skecja Kultury Fizycznej w Wojsku, s. 33--45, ISBN: 9788394150419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17232] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[16] Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową, Ryszard Asienkiewicz
// W: Dobrostan i społeczeństwo, 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Dybińska, Ewa Zięba, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 13--26, ISBN: 9788361495598
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16950] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[17] Sovremennye trendy morfofunkcional'nogo sostoâniâ organizma detej, podrostkov i studentov, A. N. Gerasevič, L. A. Šitov, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Fizičeskoe razvitie detej i molodeži: morfologičeskie i funkcional'nye aspekty, 2015. , Brest : Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus', s. 30--38, ISBN: 97898552147871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18456] [data modyf: 06-12-2016 11:55]
[18] Uwarunkowania poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i mlodzieży Zielonej Gory w wieku 7 - 15 lat, Ryszard Asienkiewicz, Inga Kordel
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--76, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17495] [data modyf: 18-01-2016 09:34]
[19] Zróżnicowanie dymorficzne cech morfofunkcjonalnych populacji dzieci i młodzieży Zielonej Góry w wieku 7-15 lat, Ryszard Asienkiewicz, Inga Kordel
// W: Człowiek - zdrowie - jakość życia, 2015. / red. J. Żółtańska, Legnica : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, s. 7--29, ISBN: 9788361389941
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16907] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[20] Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne mlodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i społeczeństwo [2014], 2014. / red. nauk. Grażyna Nowak-Starz, Małgorzata Markowska . 4/2014, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 11--26, ISBN: 9788361495314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16100] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[21] Charakterystyka somatotypologiczna młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie kształcącej się na kierunku wychowanie fizyczne, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie w kulturze i życiu codziennym, 2013. / pod red. Piotra Godlewskiego i Daniela Kalinowskiego, Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, s. 159--170, ISBN: 9788393324040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15704] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[22] Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistow w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i społeczeństwo, 2013. / red. Mirosław Babiarz, Monika Szpringer . 4/2013, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 11--25, ISBN: 9788361495154
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15406] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[23] Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych, Ryszard Asienkiewicz
// W: Zdrowie i dobrostan. Dobrostan, umysł i uroda, 2013. / red. nauk. Bożena Zboina . 3/2013, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 9--27, ISBN: 9788361495116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15405] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[24] Zróżnicowanie morfofunkcjonalne żołnierzy zawodowych w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych, Ryszard Asienkiewicz, Jacek Jackowiak
// W: Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych, 2013. / red. Marek Sokołowski, Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Skecja Kultury Fizycznej w Wojsku, s. 17--27, ISBN: 9788392572787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15381] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dimorphic differences in selected somatic parameters in students of equal height / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2020. Anthropologischer Anzeiger Vol. 77, no. 2, 121--135, ISSN: 0003-5548, , eISSN: 0003-5548, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: sexual dimorphism, somatic features, students
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1127/anthranz/2020/1005         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-24893] [data modyf: 09-04-2020 07:53]
[35] [0,5]
[2] Individualization of selection and training of female athletes in speed-power athletics from the perspective of gender identity / Evgeny Vrublevskiy, Anatol Skrypko, Ryszard Asienkiewicz, 2020. Physical Education of Students 4, 227--234, ISSN: 2075-5279, , eISSN: 2308-7250, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: athletes, athletics, gender identity, individualization, morphogenetic markers, selection, speed-strength indicators
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.15561/10.15561/20755279.2020.0405
[AWCZ-25576] [data modyf: 28-08-2020 09:50]
[100] [1]
[3] Charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna policjantów w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak, Damian Worchacz, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 4 , 39--48, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, policjanci, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23570] [data modyf: 28-01-2019 09:07]
[1,33] [0,33]
[4] Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego mężczyzn i kobiet po 60. roku życia / Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, 2018. Rocznik Lubuski t. 44, cz. 2A, 11--29, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: comparative characteristics, functional development, physical development, senior men and women
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24043] [data modyf: 29-04-2019 10:53]
[5,5] [0,5]
[5] Sexual dimorphism in physical education students of equal body height / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, 2018. Anthropologischer Anzeiger Vol. 75, no. 1, 1--8, ISSN: 0003-5548, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poland, body built components, differences, university students
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1127/anthranz/2018/0754         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-22232] [data modyf: 13-06-2018 08:54]
[11,55] [0,58]
[6] Skład ciała seniorek z odnotowaną sarkopenią / Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Skorupka, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 40, 79--86, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: BIA, sarkopenia, seniorzy, skład ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23572] [data modyf: 24-01-2019 14:02]
[1] [0,25]
[7] Tendencje zmian w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży wiejskiej Ziemi Lubuskiej w wieku 7 -18 lat / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, 2018. Rocznik Lubuski t. 44, cz. 2A, 155--171, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, children and school youth, comparative characteristics, dzieci i młodzież szkolna, physical development, rozwój fizyczny, rural environment, secular trend, trend sekularny, środowisko wiejskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24052] [data modyf: 06-05-2019 11:33]
[5,5] [0,5]
[8] Wskaźniki budowy ciała seniorów / Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 4, 31--38, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, dymorfizm, proporcje budowy masy ciała, seniorzy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23569] [data modyf: 28-01-2019 09:07]
[1] [0,25]
[9] Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne młodzieży akademickiej (ujęcie relatywne) / Evgeny Vrublevskiy, Ryszard Asienkiewicz, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 4, 105--114, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, młodzież akademicka, rozwój fizyczny, sprawność fizyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23587] [data modyf: 18-05-2020 21:24]
[2] [0,5]
[10] Charakterystyka somatyczna i motoryczna zawodników uprawiających futbol amerykański / Ryszard Asienkiewicz, Michał Kanonik, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (33-36), 329--337, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: athletes, cechy somatyczne, motor skills, somatic features, sprawność motoryczna, zawodnicy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22097] [data modyf: 13-12-2017 14:35]
[2] [0,5]
[11] Charakterystyka wskaźnika smukłości młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle wybranych modyfikatorow rozwoju / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Marta Dalecka, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (33-36), 183--191, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: academic youth, body proportions, czynniki społeczne i środowiskowe, mlodzież akademicka, proporcje ciała, social and environmental factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22093] [data modyf: 28-12-2017 09:01]
[1] [0,25]
[12] Dymorfizm cech morfofunkcjonalnych seniorow / Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (33-36), 155--161, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: cechy somatyczne, charakterystyka porownawcza, functional efficiency, seniors, seniorzy, somatic features, sprawnośc funkcjonalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22094] [data modyf: 13-12-2017 13:36]
[1] [0,25]
[13] Ocena budowy i składu ciała seniorów z uwzględnieniem ich zadeklarowanej aktywności fizycznej / Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Skorupka, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (33-36), 237--246, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: BIA, aktywność fizyczna, body composition, physical activity, seniors, seniorzy, skład ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22095] [data modyf: 13-12-2017 13:41]
[1] [0,25]
[14] Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności motorycznej mlodzieży Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska / Ryszard Asienkiewicz, 2016. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (29-32), 159--172, ISSN: 2299-744X, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: charakterystyka porownawcza, dymorfizm, mlodzież akademicka, rozwoj motoryczny, rozwój fizyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20670] [data modyf: 06-12-2016 13:22]
[15] Kierunki zmian w rozwoju fizycznym i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej (1975-2010) / Ryszard Asienkiewicz, 2015. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (25-28), 99--108, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: motor abilities, physical development, rozwój fizyczny, secular trend, sprawność motoryczna, trend sekularny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19619] [data modyf: 14-12-2015 07:12]
[16] Dystrybucja tkanki tłuszczowej wśród studentów o jednakowej wysokości ciała / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Andrzej Malinowski, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 139--159, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: academic youth, comparative characteristics, dimorphism, somatic features
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18682] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[17] Funkcja szkoły w zapobieganiu wad postawy ciała u dzieci / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 177--187, ISSN: 0485-3083, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: body posture disorders, comparative characteristics, early school age, prevention
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18683] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[18] Wybrane wskaźniki budowy ciała w ujęciu dymorficznym u studentów wychowania fizycznego w grupach jednakowej wysokości ciała / Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, 2014. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (21-24), 93--105, ISSN: 2299-744X,
Słowa kluczowe: budowa ciała, studenci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18666] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[19] Zróżnicowanie somatyczne i typologiczne studentów i studentek pierwszego roku wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ryszard Asienkiewicz, Dariusz Wieliński, Andrzej Wieczorek, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 13--35, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: academic youth, comparative, physical development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18679] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Izabela Jerzak // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna .- 2017, T. 16, nr 3, s. 127--138, ISSN: 1505-4241, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dziewczęta, uwarunkowania społeczne, uwarunkowania środowiskowe, wiek pierwszej menarche,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.16926/kf.2017.16.30
[AWI-10562] [data modyf: 27-09-2017 09:31]
[2] Analiz effektivnosti ozdorovitel'nyh zanâtij c pomošč'u bioimpedansometrii / Evgeny Vrublevskiy, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Fizične vihovannâ, sport i kul'tura zdorov'â u syčasnomy suspil'stvi. Zbirnik naukovih prac' Shidnoevropejs'kogo naciolal'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki .- 2015, 2 (30), s. 66--70 tab.
Słowa kluczowe: bioimpedance analysis, body cmoponent analysis, women,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10276] [data modyf: 18-05-2020 21:24]
[3] Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego", połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16-17.09.2014) / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna .- 2015, tom XVI, nr 1, s. 169--178, ISSN: 1505-4241,
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10264] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[4] Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna .- 2014, tom XII, nr 2, s. 139--160, ISSN: 1505-4241, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, młodzież akademicka, rozwój fizyczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10144] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[5] Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna .- 2014, tom XIII, nr 2, s. 177--196, ISSN: 1505-4241,
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, korelacje, młodzież szkolna, rozwój fizyczny, sprawność motoryczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10143] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[6] Obučenie navykam plavania detej - doškol'nikov (pol'skij opyt) / Volodymyr Davydov, E.P. Vrublevskij, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Visnik Černigivs'kogo nacional'nogo pedagogičnogo universitetu - (Pedagogični nauki. Fizične vihovanna ta sport) .- 2013, Vip. 107, t. 2, s. 35--39
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9656] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[7] Otbor i podgotovka sportsmenok v legkoj atletike s pozicii polovogo dimorfizma / E.P. Vrublevskij, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Visnik Černigivs'kogo nacional'nogo pedagogičnogo universitetu - (Pedagogični nauki. Fizične vihovanna ta sport) .- 2013, Vip. 107, t. 2, s. 21--25
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9655] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sprawność fizyczna seniorów z województwa lubuskiego, 2018. Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Skorupka // W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku : streszczenia. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 65 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23457] [data modyf: 27-05-2019 13:00]
[0] [0]
[2] Ocena sprawnosci fizycznej studentów8--9, 2017. Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin, 2017, s. 8--9 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23454] [data modyf: 27-05-2019 13:02]
[0] [0]
[3] Skład ciała seniorek z odnotowaną sarkopenią, 2017. Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Skorupka // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin, 2017, s. 46 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23455] [data modyf: 27-05-2019 13:01]
[0] [0]
[4] Wskaźniki budowy ciała seniorów, 2017. Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin, 2017, s. 6 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23453] [data modyf: 27-05-2019 13:02]
[0] [0]
[5] Dymorfizm cech morfofunkcjonalnych seniorów, 2016. Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Nowacka-Chiari, Ewa Skorupka // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin, 2016, s. 6--7 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23458] [data modyf: 27-05-2019 13:35]
[6] Skład ciała seniorów na tle samooceny aktywności fizycznej, 2016. Ewa Nowacka-Chiari, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Ewa Skorupka // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych. Szczecin - Małkocin, Polska Szczecin, 2016, s. 45--46 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23461] [data modyf: 27-05-2019 13:42]
[7] Dinamika skorostno-silovyh pokazatelej unyh legkoatletov na etape načal'noj podgotovki, 2013. E.P. Vrublevskij, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Problemy fizičeskoj kul'tury naselenia, proživaušego v usloviah neblogopriatnyh faktorov okružaušej sredy : Č. 2. Gomel, Białoruś Gomel : GGU im. F. Skoriny, 2013, s. 14--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21103] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[8] Fizičeskoe vospitanie doškol'nikov, učašihsa, studentov i vzroslogo naselenia, proživauših v različnyh ekosferah, 2013. Ryszard Asienkiewicz // W: Problemy fizičeskoj kul'tury naselenia, proživaušego v usloviah neblogopriatnyh faktorov okružaušej sredy : Č. 1. Gomel, Białoruś Gomel : GGU im. F. Skoriny, 2013, s. 4--6
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21102] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[9] Potrebnosti i motivacia studentov k zanatiam fizičeskoj kul'turoj i sportom, 2013. E.P. Vrublevskij, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Vospitatel'naa i fizkul'turno-sportivnaa deatel'nost' v vuzah: novye podhody k rešeniu aktual'nyh problem. Tumen', Rosja Tumen' : [brak wydawcy], 2013, s. 81--84
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20809] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[10] Programma obučenia navykam plavania detej različnogo vozrasta (pol'skij opyt), 2013. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Volodymyr Davydov, E.P. Vrublevskij // W: "Zdorov'e dla vseh": sbornik statej V meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pinsk, Białoruś Pinsk : [brak wydawcy], 2013, s. 37--42, ISBN: 9789855162477
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20808] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zdrowie publiczne standardem dobrostanu / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Krystyna Markocka-Mączka, Małgorzata Biskup .- Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, 2018 .- ISBN: 9788361495956
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5733] [data modyf: 14-06-2018 17:39]
[2] Zdrowie publiczne standardem dobrostanu / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Krystyna Markocka-Mączka, Małgorzata Biskup .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018, 300 s. .- ISBN: 9788361495956
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5734] [data modyf: 29-05-2019 13:31]
[3] Profilaktyka i edukacja zdrowotna / (Red.) Ewa Dybińska, Monika Szpringer, Ryszard Asienkiewicz .- Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, 2017, 262 s. .- ISBN: 9788361495796
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5590] [data modyf: 31-05-2019 11:35]
[4] Wellness and age / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016, 214 s. .- ISBN: 9788361495918
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5468] [data modyf: 27-07-2016 08:48]
[5] Dobrostan i społeczeństwo / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Ewa Dybińska, Ewa Zięba .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015, 415 s. .- ISBN: 9788361495598
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5326] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[6] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 675 s. .- ISBN: 9788378421924
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5401] [data modyf: 18-01-2016 09:29]
[7] Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, tom 40, cz. 2, 330 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5267] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[8] Health and Wellness. Wellness and Team / (Red.) Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014, 94 s. .- ISBN: 9788361495352
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5208] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[9] Zdrowie i dobrostan. Dobrostan i przyroda / (Red.) Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013, 2/2013, 179 s. .- ISBN: 9788361495079
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5113] [data modyf: 25-02-2017 22:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski