System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kwalifikowana pierwsza pomoc : wiedza i umiejętności ratownika, 2013. Sybilla Brzozowska-Mańkowska(*), Małgorzata Cichańska, Jerzy Konieczny, Jowita Paciorek, Przemysław Paciorek, Iwona Urbanowicz, Joanna Wieczorek, Krzysztof Wiśniewski ; red. nauk. Jerzy Konieczny, Przemysław Paciorek., Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza 216 s. , ISBN: 9788389250131,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13494] [data modyf: 11-01-2017 12:03]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zatrudnienie personelu medycznego z niepełnosprawnościami szansą na zmniejszenia deficytu kadr medycznych w podmiotach leczniczych na przykładzie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Bernadeta Piszczyłowa
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 245--266, ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20652] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[2] Postępowanie w popromiennym zapaleniu skóry, Marcin Wiśniewski, Michał Szpinda, Michał Graczyk, Sybilla Brzozowska-Mańkowska
// W: Chory na nowotwór : kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących, 2015. / pod red. Małgorzaty Krajnik, Małgorzaty Malec-Milewskiej i Jerzego Wordliczka, Warszawa : Medical Education, s. 401--410, ISBN: 9788365191106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18579] [data modyf: 11-01-2017 11:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski