System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Barbara Morawin
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zdrowiu (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An Overview on Tribulus terrestris in Sports Nutrition and Energy Regulation, Andrzej Pokrywka, Barbara Morawin, Jarosław Krzywański, Agnieszka Zembroń-Łacny
// W: Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity, 2017. / ed. by Debasis Bagchi, London : Academic Press Elsevier, s. 155--165, ISBN: 9780128054130
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-19257] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[7,1] [0,36]
[2] Poziom skoczności u dzieci w zależności od plci, wieku i sposobu wykonania skoku, Izabela Zaleska-Posmyk, Piotr Żurek, Mateusz Rynkiewicz(*), Barbara Morawin(*), Emilian Duda, Piotr Wójciak
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 619--630, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17712] [data modyf: 01-04-2016 11:34]
[3] Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat, Piotr Wójciak, Izabela Zaleska-Posmyk, Mateusz Rynkiewicz(*), Piotr Żurek, Barbara Morawin(*), Tadeusz Rynkiewicz
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 539--548, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17711] [data modyf: 01-04-2016 11:06]
[4] Wpływ aktywności fizycznej na długość życia w zdrowiu; długowieczność sportowców, Barbara Morawin(*), Robert Plackowski, Agnieszka Zembroń-Łacny
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 331--337, ISBN: 9788378421924
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17502] [data modyf: 01-08-2016 09:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Free Fatty Acids and Their Inflammatory Derivatives Affect BDNF in Stroke Patients / Dariusz Kotlęga, Agnieszka Zembroń-Łacny, Barbara Morawin, Monika Golab-Janowska, Przemysław Nowacki, Małgorzata Szczuko, 2020. Mediators of Inflammation 2020, 1--12, ISSN: 0962-9351, , eISSN: 1466-1861, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1155/2020/6676247         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25945] [data modyf: 14-12-2020 11:12]
[50] [0,5]
[2] Multiple Cryotherapy Attenuates Oxi-Inflammatory Response Following Skeletal Muscle Injury / Agnieszka Zembroń-Łacny, Barbara Morawin, Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Jarosław Gramacki, Paweł Jarmużek, Dariusz Kotlęga, Ewa Ziemann, 2020. International Journal of Environmental Research and Public Health 17, 1--12, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cytokines, growth factors, hydrogen peroxide, nitric oxide, whole body cryotherapy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph17217855         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25780] [data modyf: 04-11-2020 09:24]
[13,23] [0,19]
[3] The Impact of Professional Sports Activity on GH-IGF-I Axis in Relation to Testosterone Level / Barbara Morawin, Anna Kasperska, Agnieszka Zembroń-Łacny, 2020. American Journal of Men's Health, 1--8, ISSN: 1557-9883, , eISSN: 1557-9891, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: body composition, muscle damage, satellite cells, sports training
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1177/1557988319900829         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25022] [data modyf: 04-03-2020 14:34]
[28,58] [0,41]
[4] Vitamin D and upper respiratory tract infections in young active males exposed to cold environments / Joanna Orysiak, John S. Fitzgerald, Jadwiga Malczewska-Lenczowska, Konrad Witek, Jan Gajewski, Agnieszka Zembroń-Łacny, Barbara Morawin, Dariusz Sitkowski, 2020. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020, 1--6, ISSN: 1232-1966, , eISSN: 1898-2263, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 25(OH)D concentration, URTI, cytokines, mucosal immune system, secretory immunoglobulin A, white blood cells
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.26444/aaem/127530
[AWCZ-26062] [data modyf: 20-01-2021 08:40]
[17,5] [0,25]
[5] Mucosal immunity and upper respiratory tract infections during a 24-week competitive season in young ice hockey players / Joanna Orysiak, Konrad Witek, Agnieszka Zembroń-Łacny, Barbara Morawin, Jadwiga Malczewska-Lenczowska, Dariusz Sitkowski, 2017. Journal of Sports Sciences Vol. 35, Iss. 14, 1255--1263, ISSN: 0264-0414, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: athletes, cytokines, immunoglobulins, infections, leukocytes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1080/02640414.2016.1218039         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-23754] [data modyf: 04-03-2020 14:28]
[17,5] [0,5]
[6] Peripheral brain-derived neurotrophic factor is related to cardiovascular risk factors in active and inactive elderly men / Agnieszka Zembroń-Łacny, Wioletta Dziubek, Mateusz Rynkiewicz, Barbara Morawin, Marek Woźniewski, 2016. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 49 (7), 1--8, ISSN: 0100-879X, , eISSN: 1414-431X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Aging, Cardiorespiratory fitness, Lipoproteins, Neurotrophins, Oxidative damage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 18 [22-02-2021]
[AWCZ-20187] [data modyf: 23-06-2016 11:35]
[7] The ability to maintain static balance in younger school children and its relation to the stability of a posturographic surface / Piotr Żurek, Mateusz Rynkiewicz(*), Piotr Wójciak, Barbara Morawin(*), Tadeusz Rynkiewicz, 2015. Journal of Sports Research 2 (2), 52--61, ISSN: 2413-8436, , eISSN: 2410-6534, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ability, Children, Motor skills, Postural balance, Surface, Sways
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20054] [data modyf: 16-05-2016 10:26]
[8] Exercise training-induced changes in inflammatory mediators and heat shock proteins in canoeists / Barbara Morawin(*), Mateusz Rynkiewicz(*), Joanna Orysiak, Tadeusz Rynkiewicz, Agnieszka Zembroń-Łacny, 2014. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine Vol. 8, No. 4, 27--34, ISSN: 2300-9705,
Słowa kluczowe: HSP27, HSP70, cytokines, inflammation, muscle damage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18719] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[9] Nitric oxide generation in response to intense physical exercise / Barbara Morawin(*), Karol Kalina, Mateusz Rynkiewicz(*), Agnieszka Zembroń-Łacny, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 53--64, ISSN: 0485-3083, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mioglobina, sklad ciała, tlenek azotu, uszkodzenie mięśni, wysiłek fizyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18680] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[10] The combination of \alpha-lipoic acid intake with eccentric exercise modulates erythropoietin release / Barbara Morawin(*), D. Turowski, Mariusz Naczk(*), I. Siatkowski, Agnieszka Zembroń-Łacny, 2014. Biology of Sport Vol 31, No 3, 179--185, ISSN: 0860-021X,
Słowa kluczowe: hydrogen peroxide, lipid peroxidation, muscle damage, nitric oxide, protein carbonylation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18494] [data modyf: 20-02-2020 10:55]
[11] The role of nitric oxide in skeletal muscle regeneration / Agnieszka Zembroń-Łacny, Joanna Orysiak, Karol Kalina, Barbara Morawin(*), Andrzej Pokrywka(*), 2013. Trends in Sport Sciences, 4 (20), 173--179, ISSN: 2299-9590,
Słowa kluczowe: DOMS, arginine, hypoxia, inflammation, physical exercise, satellite cells
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18108] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Effect of intermittent hypoxic training on erythropoietin level in relation to inflammatory response, 2015. Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska, Barbara Morawin, Andrzej Pokrywka, Z. Szygula // W: 10th International Luebeck Conference on the Pathophysiology and Pharmacology of Erythropoietin and other Hemopoiethic Growth Factors : (American Journal of Hematology). Luebeck, Niemcy Luebeck, 2015, s. 19 .- [abstract]
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1002/ajh.24103   (pkt: 15)
[KONF-22106] [data modyf: 28-02-2017 13:48]
[2] The relationship of inflammatory markers to muscle function in non-active older man, 2015. Barbara Morawin // W: 7th EFIS-EJI South East European Immunology School (SEEIS2015). Becici, Czarnogóra - : --, 2015, s. 29 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22103] [data modyf: 23-03-2016 12:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski