System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Edward Jakubowski
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Społecznych Edward Jakubowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Specjalne strefy ekonomiczne. Polityka regionalna, przestrzeń, praca : monografia, 2018. Izabela Desperak, Jakub Błachut, Edward Jakubowski, Warszawa : Texter Sp. z o.o. 166 s. , ISBN: 9788377905036, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14408] [data modyf: 06-06-2019 15:24]
[6,67] [0,33]
[2] Zielona Góra. Miasto Winobrania, 2016. Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Janecki, Danuta Nowak, Edward Jakubowski, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 64 s. , ISBN: 9788365359030, fot.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13250] [data modyf: 15-03-2017 08:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Challenges and Risks for the Securitizing of Information Data in Poland and the EU, Edward Jakubowski
// W: Management of Information in the Age of Digital Transformation : the Private and Public Sectors, 2019. / sci. ed. J. Brodowska-Szewczuk, E. Bombiak, Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, s. 109--119, ISBN: 9788370519766
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21334] [data modyf: 07-02-2020 09:59]
[20] [1]
[2] Administracja polska wobec mniejszości narodowych po drugiej wojnie światowej, Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część V, 2016. / red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2016 19), s. 36--43, ISBN: 9788365326322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18273] [data modyf: 17-10-2016 13:49]
[3] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej - problematyka zagadnienia, Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 15--24, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18494] [data modyf: 15-12-2016 08:36]
[4] Nowoczesne narzędzia IT wspierające promocję i zarządzanie nowoczesnym uniwersytetem, Edward Jakubowski, Jarosław Wagner
// W: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu, 2015. / red. Adam Stecyk, Warszawa : Texter Sp. z o.o., s. 123--153, ISBN: 9788377905432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17481] [data modyf: 25-01-2016 09:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju polski zachodniej / Edward Jakubowski, 2017. Marketing i Rynek, nr 10, 209--220, ISSN: 1231-7853, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: innovations, innowacje, inteligentna specjalizacja, intelligent specialization, region, rozwój gospodarczy, the economic development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21979] [data modyf: 21-11-2017 11:05]
[9] [1]
[2] Obszary inteligentnych specjalizacji jako potencjał dla rozwoju województwa lubuskiego / Edward Jakubowski, 2017. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, Nr 114 (41), 97--111, ISSN: 2082-5501, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: innovations, innowacje, inteligentna specjalizacja, intelligent specialization, region, rozwój gospodarczy, the economic development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22083] [data modyf: 08-12-2017 14:31]
[9] [1]
[3] Poszukiwanie tożsamości narodowej młodego pokolenia III RP. Analiza porównawcza / Edward Jakubowski, Andrzej Janecki, 2017. Homo Politicus : rocznik politologiczny, nr 12, 137--151, ISSN: 2391-5110, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: identyfikacja, narodowość, pokolenie, protest
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21549] [data modyf: 18-07-2017 10:25]
[1] [0,5]
[4] Planowanie strategiczne a budowanie konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego / Edward Jakubowski, 2016. Marketing i Rynek, nr 10, 202--214, ISSN: 1231-7853, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: competitiveness, konkurencyjność, konkurencyjność regionalna, planowanie strategiczne, regional competitiveness, strategic planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20621] [data modyf: 30-11-2016 13:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zasoby kopalin województwa lubuskiego jako przyszłość dla rozwoju regionu / Edward Jakubowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2018, z. 129, s. 155--167, ISSN: 1641-3466, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: natural resources, polityka regionalna, region, regional development, regional policy, rozwój regionalny, zasoby naturalne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.29119/1641-3466.2018.129.10
[AWI-10743] [data modyf: 28-02-2019 16:07]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Administracja polska wobec mniejszości narodowych po drugiej wojnie światowej, 2015. Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań. Poznań, Polska Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015, s. 43, ISBN: 9788365362094 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22045] [data modyf: 25-01-2016 09:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski