System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marta Choptiany (dawniej: Skotnicka)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dymorfizm płciowy w zakresie wybranych cech morfologicznych, Józef Tatarczuk, Marta Choptiany
// W: Sovremennye problemy formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Zdorov'e - 2019, 2019. / [red.] A.N. Gerasevič [i in.], Brest : Belarusskij Gosudarstvennyj Universitet, s. 71--84, ISBN: 9789854934723
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21553] [data modyf: 23-06-2020 13:11]
[2] Normy rozwoju biologicznego wybranych cech somatycznych dzieci i młodzieży województwa lubuskiego, Józef Tatarczuk, Marta Choptiany, A. Pobihuszka
// W: Sovremennye problemy formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Zdorov'e - 2019, 2019. / [red.] A.N. Gerasevič [i in.], Brest : Belarusskij Gosudarstvennyj Universitet, s. 84--95, ISBN: 9789854934723
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21554] [data modyf: 23-06-2020 13:28]
[3] Stronność funkcjonalna i jej modele u dzieci w wieku 8-10 lat, Józef Tatarczuk, Marta Choptiany
// W: Medyczne wymiary dobrostanu, 2018. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Henryk Duda, Halina Król, Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, s. 283--290, ISBN: 9788361495918
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20180] [data modyf: 29-05-2019 11:46]
[4] Poziom sprawności fizycznej reprezentantek województwa lubuskiego w wybranych dyscyplinach sportu, Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Marta Choptiany
// W: Zagrożenie życia i zdrowia człowieka, 2017. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Bożena Zboina, Paweł Dąbrowski, Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, s. 303--330, ISBN: 9788361495710
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19088] [data modyf: 05-06-2019 12:24]
[5] Budowa somatyczna dzieci w wieku 10-12 lat województwa lubuskiego, Marta Choptiany
// W: Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, 2016. / red. K. Markocka-Mączka, H. Król, Lublin : Wydawn. Naukowe NeuroCentrum, s. 45--64, ISBN: 9788361495512
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18230] [data modyf: 11-10-2016 12:49]
[6] Opinie o sporcie studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w ujęciu socjologicznym, Józef Tatarczuk, Alan Broka, Marta Skotnicka
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 505--528, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17507] [data modyf: 17-10-2016 09:32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wskaźniki proporcji budowy ciała dzieci i młodziezy województwa lubuskiego / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany, A. Pobihuszka, 2020. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-2, 33--42, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: dzieci i młodzież szkolna, proporcje ciała
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25700] [data modyf: 12-10-2020 10:18]
[2] Dymorfizm płciowy w zakresie wybranych cech morfologicznych / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany, 2019. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (41-44), 59--69, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: cechy morfologiczne, children, dymorfizm płciowy, dzieci, morphological feature, młodzież, sexual dimorphism, youth
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24694] [data modyf: 13-12-2019 15:51]
[3] Asymetria i symetria funkcjonalna u dzieci w wieku 11-13 lat / Marta Choptiany, 2018. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe tom 1, nr 2, 12--24, ISSN: 1505-4241, bibliogr. summ. .- [w druku][dawniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Seria: Kultura Fizyczna]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23165] [data modyf: 03-10-2018 14:12]
[4] Symetria i asymetria wzroku, słuchu i powonienia wśród młodzieży szkolnej w wieku 10-12 lat / Marta Choptiany, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4, 163--168, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: asymetria sensoryczna, młodzież szkolna, symetria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22078] [data modyf: 07-12-2017 14:49]
[5] Poziom rozwoju somatycznego i niektóre przejawy asymetrii ciała w aspekcie morfologicznym, funkcjonalnym i sensorycznym wśród 10-12 letnich / Marta Choptiany, 2016. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 2 (30), 5--15, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: body symmetry, rozwój somatyczny, somatic developement, symetria ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20450] [data modyf: 13-12-2019 15:05]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Asymmetry among students of primary schools, 2015. Marta Choptiany // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 89, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22275] [data modyf: 11-10-2016 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski