System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zastosowanie nanocząstek tlenku żelaza w immunodiagnostyce i terapii antynowotworowej, Weronika Worobiec, Beata Machnicka, Alicja Defort, Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł
// W: Na pograniczu chemii i biologii, 2016. / red. Henryk Koroniak, Jan Barciszewski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 219--230, ISBN: 9788323231554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18876] [data modyf: 29-03-2017 10:06]
[2] Uwalnianie leku z nanocząstek magnetycznych otaczanych chitozanem, (poli)tlenkiem etylenu) i dekstranem, Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort
// W: Na pograniczu chemii i biologii, 2015. / red. H. Koroniak, J. Barciszewski . T. 34, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 257--278, ISBN: 9788323229889
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17883] [data modyf: 18-05-2016 10:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A method to increase the survival of probiotic bacteria Lactobacillus brevis at a lowered pH / Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, Ewelina Gronczewska, 2019. Biological Letters Vol. 54, no. 1, 13--20, ISSN: 1644-7700, , eISSN: 1734-7467, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fe3O4 nanoparticles, Lactobacillus brevis PCM 2570, low pH, probiotic bacteria, survival rate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/biolet-2019-0002         Cytowania wg Scopus: 2 [25-01-2021]
[AWCZ-24287] [data modyf: 10-10-2019 12:26]
[2] The release of NSAIDs such as ibuprofen and diclofenac from magnetic nanoparticles coated with dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2019. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 53, no. 6, 527--534, ISSN: 0091-150X, , eISSN: 1573-9031, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer-Peppas model, diclofenac, dopamine, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles (MNPs), nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11094-019-02032-w         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-24625] [data modyf: 21-11-2019 14:37]
[3] Release testing of selected drugs from surface magnetic nanoparticles and their diffusion through a membrane / Ewelina Gronczewska, Weronika Worobiec, Alicja Defort, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł, 2018. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 52, no. 3, 257--265, ISSN: 0091-150X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer - Peppas model, Lactobacillus bacteria, NSAIDs, diffusion, dopamine, drug release, magnetic nanoparticles, membrane, nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-22795] [data modyf: 29-05-2018 10:23]
[4] Hampered binding to blood serum proteins and the biological activity of antimicrobial peptide containing N3-(4-methoxyfumaroyl)-L-2,3-diaminopropanoic acid immobilized on magnetic nanoparticles / Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Weronika Worobiec, 2017. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 51, no. 11, 979--988, ISSN: 0091-150X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FMDP peptides, albumin, antimicrobial agents, blood serum proteins, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s11094-018-1728-2         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-22422] [data modyf: 22-02-2018 17:40]
[5] Kinetics of ibuprofen release from magnetic nanoparticles coated with chitosan, PEG and dextran / Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, 2016. Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 50, no. 6, 491--499, ISSN: 0091-150X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Korsmeyer - Peppas model, drug carrier, drug release, ibuprofen, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [25-01-2021]
[AWCZ-20547] [data modyf: 28-10-2016 11:55]
[6] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek, 2016. Journal of Biochemistry Vol. 159, no. 4, 421--427, ISSN: 0021-924X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Uwalnianie leków z powierzchni nanocząstek magnetycznych, 2017. Ewelina Gronczewska, Weronika Worobiec, Alicja Defort, Andrzej Jurkowski, Jacek Juliusz Kozioł // W: VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2017. Łódź, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 72
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22643] [data modyf: 27-06-2017 11:53]
[2] Diclofenac and dopamine release from the magnetic nanoparticles coated with dextran, 2016. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 42, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22403] [data modyf: 03-01-2017 12:26]
[3] Drug release from the magnetic nanoparticles coated with CHITOSAN, PEG and DEXTRAN, 2015. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort(*), Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 62, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21988] [data modyf: 18-05-2016 10:09]
[4] Synthesis nanoparticles of iron oxide coated chitosan - application, 2014. Ewelina Gronczewska, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 47
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21584] [data modyf: 18-05-2016 10:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski