System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Grzegorz Hryniewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Grzegorz Hryniewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zawodowe uwarunkowania zaburzeń głosu u nauczycieli szkół podstawowych - wybrane zagadnienia, Ewa Skorek, Grzegorz Hryniewicz, Anita Famuła-Jurczak
// W: Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, 2020. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski, s. 195--221, ISBN: 9788394571450
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21594] [data modyf: 15-07-2020 13:38]
[2] Kompetencje zawodowe nauczycieli w edukacji włączającej, Anita Famuła-Jurczak, Urszula Barczyszyn, Grzegorz Hryniewicz
// W: Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, 2018. / eds. Veronika Kušnírová, Gabriela Vojteková, VERBUM - vydavateľstvo KU : Ružomberok, s. 61--74, ISBN: 9788056105986
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20725] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[3] Problematyka zaburzeń emisji głosu u nauczycieli - wybrane zagadnienia, Grzegorz Hryniewicz
// W: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, 2017. / red. nauk. Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 311-322, ISBN: 9788394571429
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19783] [data modyf: 03-06-2019 11:37]
[4] Muzyka jako swoista forma komunikacji, Grzegorz Hryniewicz, Małgorzata Kozłowska
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 255--253, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18516] [data modyf: 16-12-2016 11:13]
[5] Rozwój wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce i na świecie - wybrane zagadnienia, Małgorzata Kozłowska, Grzegorz Hryniewicz
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 99--117, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18509] [data modyf: 16-12-2016 10:20]
[6] Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego a funkcjonowanie aparatu mowy, Grzegorz Hryniewicz
// W: Komunikacja - zaburzenia - terapia, 2014. / red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 301--306, ISBN: 9788378421481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18213] [data modyf: 02-03-2020 14:12]
[7] Voice emission for teachers, Grzegorz Hryniewicz
// W: Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics. Selected issues. Methods supporting speech therapy, 2010. / edited by Ewa Małgorzata Skorek . Part 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 207--215, ISBN: 9788374813440
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18212] [data modyf: 10-10-2016 15:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium / Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, Grzegorz Hryniewicz, 2018. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 27, 203--214, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: komunikacja, mutyzm, rodzina, rozwój, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23018] [data modyf: 27-08-2018 13:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski