System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Monika Kaczmarczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mowa Nienawiści. Interdyscyplinarne ujęcie problemu przemocy i agresji., Monika Kaczmarczyk
// W: Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, 2020. / red. nauk. Violetta Tanaś, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 85--93, ISBN: 9788394994822
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21670] [data modyf: 23-09-2020 09:00]
[2] Mass media a terroryzm, Monika Kaczmarczyk
// W: Mass media we współczesnym świecie, 2019. / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 57--65, ISBN: 9788394994815
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20774] [data modyf: 04-06-2019 11:15]
[3] Gospodarka odpadami w kontekście logistyki zwrotnej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży automotive, Wiesław Wasilewski, Monika Kaczmarczyk, Milena Drąg
// W: Współczesne trendy w logistyce : systemy logistyczne, 2018. / red. nauk. K. Huk, A. Perzyńska, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 201--213, ISBN: 9788394467234
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20544] [data modyf: 30-05-2019 17:51]
[4] Ergoterapia jako forma oddziaływań penitencjarnych, Monika Kaczmarczyk, Milena Drąg
// W: Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych, 2016. / red. Anetta Jaworska, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 141--146, ISBN: 9788364335211
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18244] [data modyf: 12-10-2016 13:09]
[5] Niechciany czas wolny, Monika Kaczmarczyk
// W: Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, 2016. / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 287--295, ISBN: 9788394008079
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18405] [data modyf: 23-11-2016 09:17]
[6] Determinanty odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety oraz mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, Barbara Toroń-Fórmanek, Monika Kaczmarczyk
// W: Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, 2015. / red. nauk. Anetta Jaworska, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 85--93, ISBN: 9788364335167
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17449] [data modyf: 13-10-2016 09:04]
[7] Macierzyństwo w warunkach izolacji penitencjarnej, Monika Kaczmarczyk
// W: Resocjalizacja - edukacja - polityka społeczna : Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, 2014. / red. nauk. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Środa Wielkopolska : - (Próby i Szkice Humanistyczne tom 8), s. 211--219, ISBN: 9788392893417
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18274] [data modyf: 18-10-2016 08:30]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski