System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Teresa Listwan
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pedagogika międzykulturowa wobec współczesnych dylematów rozwojowych kultury społeczeństwa, Teresa Listwan
// W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia. Ujęcie interdyscyplinarne, 2017. / red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, s. 123--134, ISBN: 9788365038272
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20039] [data modyf: 03-06-2019 10:47]
[2] Funkcjonowanie społeczne i szkolne dziecka z odmiennością somatyczną w edukacji wczesnoszkolnej, Teresa Listwan
// W: Aktywność studentów projektu "Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń", 2013. / red. Katarzyna Sadowska, Żary : Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, s. 51--59, ISBN: 9788360143223
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20038] [data modyf: 04-05-2018 09:21]
[3] Problemy rozwoju zawodowego młodzieży uczącej się w ochotniczych hufcach pracy, Teresa Listwan
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 109--118, ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20035] [data modyf: 04-05-2018 08:46]
[4] Realizacja planów zawodowych młodzieży uczącej się w ochotniczych hufcach pracy, Teresa Listwan
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 293--300, ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20036] [data modyf: 04-05-2018 08:51]
[5] Rola kultury fizycznej i sportu w profilaktyce przemocy wśród młodzieży OHP, Teresa Listwan
// W: Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy, 2004. / red. nauk. Zenon Jasiński, Edward Nycz, Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa s.c., s. 285--288, ISBN: 8387493570
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20037] [data modyf: 04-05-2018 09:11]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwości przygotowania zawodowego w systemie kształcenia OHP / Teresa Listwan, 2010. Problemy Profesjologii, nr 1, 85--91, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22712] [data modyf: 04-05-2018 09:38]
[2] Współpraca Wojewódzkiej Komendy OHP z władzami rządowymi i samorządowymi / Teresa Listwan, 2007. Problemy Profesjologii, nr 1, 153--158, ISSN: 1895-197X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-22713] [data modyf: 04-05-2018 09:43]
[3] Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu / Teresa Listwan, 2006. Problemy Profesjologii, nr 1, 137--142, ISSN: 1895-197X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-22714] [data modyf: 04-05-2018 09:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski