System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Małgorzata Jażdżewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Project "Light my power"-supporting people in a risk of social exclusion by creating a microenvironment, Małgorzata Jażdżewska, Jan Kostyszak
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 164--178, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20815] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ludzie z Ukrainy / Małgorzata Jażdżewska, 2018. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, 5--7, ISSN: 1734-5375,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23076] [data modyf: 17-09-2018 10:19]
[2] Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raporty Komisji Europejskiej / Małgorzata Jażdżewska, Bogdan Ślusarz, 2017. Studia Administracyjne, nr 9, 83--92, ISSN: 2080-5209, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: European Commission's, Komisja Europejska, cross-border cooperation, euroregions, euroregiony, współpraca transgraniczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.18276/sa.2017.9-07
[AWCZ-22906] [data modyf: 29-06-2018 11:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktywność społeczna Polaków / Małgorzata Jażdżewska // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 7, s. 146--158, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Centers for Social Inclusion, Centra Integracji Społecznej, bezrobocie, integracja społeczna, mobilność ponadnarodowa, social activation strategy, social exclusion, social inclusion, strategia aktywizacji społecznej, transnational mobility, unemployment, wykluczenie społeczne, włączenie społeczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10586] [data modyf: 03-11-2017 10:30]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski