System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Jan Kostyszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Project "Light my power"-supporting people in a risk of social exclusion by creating a microenvironment, Małgorzata Jażdżewska, Jan Kostyszak
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 164--178, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20815] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konstruktywizm jako metodologia badań współczesności / Jan Kostyszak, 2019. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 10, 109--116, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. summ. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.152
Słowa kluczowe: Actor-Network Theory (ANT), constructivism, konstruktywizm, nieklasyczna socjologia wiedzy, non-classical sociology of knowledge, studia nad technologią i nauką, technology and science studies, teoria aktora-sieci (ANT)
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24381] [data modyf: 10-10-2019 12:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Konstruktywizm jako metodologia badan współczesności, 2018. Jan Kostyszak // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 21, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23313] [data modyf: 07-12-2018 12:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski