System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Sławomir Kozieł
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność społeczna młodzieży - wolontariat Szkolnych Kół Caritas Diecezji Zielonogósko - Gorzowskiej, Anita Łukowiak, Sławomir Kozieł
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka-świat-człowiek : Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych cz.VI, 2017. / pod red nauk. Joanny Nowakowskiej-Grunt, Wojciecha Janika i Judyty Kabus, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 171--182, ISBN: 9788365357885
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19363] [data modyf: 05-06-2019 11:44]
[2] Wolontariat charytatywny jako narzędzie budowania kapitału społecznego. Parafialne Zespoły Caritas w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Anita Łukowiak, Sławomir Kozieł
// W: Charakterystyka wybranych aspektów badawczych w teorii i praktyce, 2017. / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ludomila Shulgina, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 129--137, ISBN: 9788365357731
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19186] [data modyf: 31-05-2019 11:31]
[3] Depresja jako skutek społeczny zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Milena Grzegorczyk, Sławomir Kozieł
// W: Wybrane aspekty badawcze : Gospodarka. Zarządzanie. Innowacje, 2016. / red. nauk. Ireneusz Miciuła . t. 2, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 29--46, ISBN: 9788365357212
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17999] [data modyf: 07-11-2016 08:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski