System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Barbara Kołecka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prozdrowotny styl życia w środowisku szkolnym ucznia. Analizy i refleksje, Barbara Kołecka
// W: Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała, 2016. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 249--269, ISBN: 9788365466099
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19385] [data modyf: 12-10-2017 09:09]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej - analiza dokumentacji pracy szkoły / Barbara Kołecka, 2017. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 249--267, ISSN: 2299-2014, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, podstawa programowa, przedmiotowe plany nauczania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21786] [data modyf: 13-10-2017 10:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Bioetyka. Między prawem a pedagogiką. Analizy i refleksje / / Mirosław Kowalski, Błażej Kmieciak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" (Rec.) .- Na kanwie książki Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka "Bioetyka. Między prawem a pedagogiką. Analizy i refleksje", Kraków 2016 / Barbara Kołecka // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 2, s. 231--234
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski