System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Lilianna Kurek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność twórcza Amazonek wperspektywie jakościowych badań pedagogicznych, Lilianna Kurek
// W: Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2018. / pod red. nauk. Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 297--310, ISBN: 9788364953989
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21140] [data modyf: 14-10-2019 13:48]
[2] Aktywność zawodowa skazanych przebywających w izolacji w ujęciu historyczno-prawnym, Lilianna Kurek
// W: Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych, 2016. / red. Anetta Jaworska, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 109--114, ISBN: 9788364335211
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18176] [data modyf: 28-09-2016 08:21]
[3] Zajęcia socjoterapeutyczne wśród osadzonych w ZK w Krzywańcu jako próba wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, Lilianna Kurek
// W: Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej, 2016. / pod red. Przemysława Frąckowiaka, Anny Knocińskiej i Petera Jusko, Gniezno : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 105--117, ISBN: 9788379861613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19359] [data modyf: 06-12-2017 14:43]
[4] Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych z niepełnosprawnością intelektualną, Lilianna Kurek
// W: Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, 2015. / red. nauk. Anetta Jaworska, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 103--111, ISBN: 9788364335167
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18178] [data modyf: 28-09-2016 08:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matka i dziecko w warunkach penitencjarnych: asocjacja czy prizonizacja / Lilianna Kurek, 2018. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 28 (3), 213--220, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: asocjacja, dziecko, macierzyństwo, matka, prizonizacja, zakład karny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23218] [data modyf: 19-10-2018 08:41]
[2] Resocjalizacja kobiet osadzonych za przestępstwa na tle przemocowym / Lilianna Kurek, 2016. Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35, nr 2, 131--147, ISSN: 0137-6136, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: akty przemocy, model osobowości przestępczyni, motywacje przestępczości, wychowanie resocjalizujące
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21455] [data modyf: 07-06-2017 08:38]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski