System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Paulina Michalak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sztuczne sieci neuronowe - możliwości zastosowania, Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II, 2017. / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 49--55, ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19290] [data modyf: 03-06-2019 14:56]
[2] Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra i okolic, Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II, 2017. / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 42--48, ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19289] [data modyf: 03-06-2019 14:56]
[3] Wilgoć w obiektach budowlanych, Paulina Michalak, Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo, 2017. / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 89--95, ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19011] [data modyf: 05-06-2019 13:02]
[4] Zagrożenie radiacyjne na terenach górniczych, Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo, 2017. / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 81--88, ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19010] [data modyf: 05-06-2019 13:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Naturalna promieniotwórczość radonu - pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych / Paulina Michalak, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (2/I/16), 455--464, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: building objects, grunt, obiekty budowlane, protections, radioactivity, radioaktywność, soil, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20453] [data modyf: 11-10-2016 13:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra, 2017. Paulina Michalak // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : matriały konferencyjne - wiosna. Część druga. Poznań, Polska Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017, s. 66, ISBN: 978836577204
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22595] [data modyf: 16-05-2017 12:37]
[2] Analiza zagrożenia radiacyjnego na terenach górniczych, 2016. Paulina Michalak // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień : cześć pierwsza. Poznań, Polska Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 95, ISBN: 9788365677099
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22557] [data modyf: 08-03-2017 10:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski