System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Tomasz Misiuro
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (100 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problematic Facebook Use and Problematic Video Gaming Among Female and Male Gamers / Andrzej Cudo, Małgorzata Torój, Tomasz Misiuro, Mark D. Griffiths, 2020. Cyberpsychology Behavior and Social Networking Vol. 23, no 2, 126--133, ISSN: 2152-2715, , eISSN: 2152-2723, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: gamers, gender differences, problematic Facebook use, problematic video gaming
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1089/cyber.2019.0252         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-24940] [data modyf: 13-02-2020 11:04]
[100] [1]
[2] The Relationship Between Problematic Video Gaming, Problematic Facebook Use, and Self-Control Dimensions Among Female and Male Gamers / Andrzej Cudo, Tomasz Misiuro, Mark D. Griffiths, Małgorzata Torój, 2020. Advances in Cognitive Psychology Vol. 16, issue 3, 248--267, ISSN: 1895-1171, , eISSN: 1895-1171, bibliogr.
Słowa kluczowe: female gamers, male gamers, problematic Facebook use, problematic video gaming, self-control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25779] [data modyf: 04-11-2020 08:43]
[35] [0,5]
[3] Comprehensive psycholexical classification of Polish person-descriptive terms / Oleg Gorbaniuk, Anna Korczak, Nasturcja Toruj, - [et al.], Tomasz Misiuro, - [et al.], 2019. Current Issues in Personality Psychology Vol. 7, No. 2, 142--154, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish language, individual differences, personality lexicon, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5114/cipp.2019.82792         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24714] [data modyf: 20-01-2020 12:59]
[16,33] [0,41]
[4] Modele selekcji deskryptorów osobowych w badaniach psycholeksykalnych - podejście klasyczne i nierestrykcyjne / Tomasz Misiuro, 2017. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 163--177, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania psycholeksykalne, deskryptory osobowe, podejście nierestrykcyjne, podejście restrykcyjne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22630] [data modyf: 11-04-2018 13:13]
[5] [1]
[5] Wykorzystanie pomiaru potencjałów wywołanych w badaniach nad wykrywaniem oszustw / Tomasz Misiuro(*), Łukasz Nikel(*), 2012. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim t. 18, 217--232
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21019] [data modyf: 18-12-2019 13:46]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania nad neurofizjologicznymi korelatami stylu poznawczego zależność - niezależność od pola percepcyjnego, 2014. Łukasz Nikel(*), Tomasz Misiuro(*) // W: QUAERE 2014. Reviewed proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assisstants : [dokument elektroniczny]. Hradec Králové, Czechy Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014, Vol. IV, s. 1012--1019, ISBN: 9788087952047
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22528] [data modyf: 18-12-2019 13:50]
[2] Próby empirycznej weryfikacji założeń teorii ścieżek skanowania - przegląd badań, 2014. Tomasz Misiuro(*), Andrzej Cudo // W: QUAERE 2014. Reviewed proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assisstants : [dokument elektroniczny]. Hradec Králové, Czechy Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014, Vol. IV, s. 1040--1049, ISBN: 9788087952047
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22527] [data modyf: 13-02-2017 09:52]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski