System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Gabriela Fiedler
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Świadomość ekologiczna - czym jest i jak ją kształtować?, Gabriela Fiedler
// W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019. Nauki przyrodnicze i medyczne. Część 1, 2019. , Świebodzice : Idea Knowledge Future, s. 48--57, ISBN: 9788395144561
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21109] [data modyf: 02-10-2019 12:26]
[2] Skuteczność edukacji ekologicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej, Gabriela Fiedler
// W: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018 : Nauki humanistyczne i społeczne, 2018. / Tobiasz Wysoczański, Świebodzice : Wydawnictwo Idea Knowledge Future, s. 85--94, ISBN: 9788395144509
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20460] [data modyf: 04-06-2019 11:19]
[3] Władysław Bartoszewski - człowiek pomost, Gabriela Fiedler
// W: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe : Nauki humanistyczne i społeczne, 2018. / red. Tobiasz Wysoczański, Świebodzice : Idea Future Knowledge, s. 83--91, ISBN: 9788394531157
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20178] [data modyf: 08-06-2018 09:11]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Skutki społeczne antropopresji / Gabriela Fiedler, 2018. Rocznik Lubuski t. 44, cz. 2A, 209--223, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: environmental pollution, globalizacja, globalization, health, heavy metals, metale ciężkie, ozon, ozone, smog, zanieczyszczenie środowiska, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24914] [data modyf: 05-02-2020 11:14]
[2] Rola leśnych kompleksow promocyjnych w edukacji ekologicznej na przykładzie Lesnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" / Gabriela Fiedler, 2017. Łużyckie Zeszyty Naukowe, 10/11 2016/2017, 87--92 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Forest Promoting Complex, ecology, education, natural environment protection
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22847] [data modyf: 08-06-2018 08:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski