System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Maja Błaszczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Klasa szkolna jako przestrzeń komunikacyjna. Przykład norweski, Klaudia Pietrań, Maja Błaszczyk
// W: Dimensions of Institutional Communicative Space : Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej, 2019. / ed. by Marlena Iwona Bielak, Marcin Krawczak, Wojciech Maliszewsk, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 152--169, ISBN: 9788381802406
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21499] [data modyf: 18-05-2020 10:45]
[2] Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w zawodzie, Maja Błaszczyk
// W: Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś), 2018. / red. nauk. Małgorzata Kabat, Ewa Pasteniak-Kobyłecka, Zielona Góra - Poznań : Uniwersytet Zielonogorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 101--110, ISBN: 9788394571498
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20237] [data modyf: 29-05-2019 12:25]
[3] Trudności zawodowe młodego nauczyciela. Analiza teoretyczna, Maja Błaszczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4, 2017. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, s. 11--21, ISBN: 9788394231392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20069] [data modyf: 29-05-2019 13:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu / Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk, 2020. Edukacja Międzykulturowa, nr 1 (12), 98--112, ISSN: 2299-4106, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Republic of China, Republika Chińska, Taiwan, Tajwan, education policy, identity formation, kształtowanie tożsamości, polityka edukacyjna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/em.2020.01.05
[AWCZ-25716] [data modyf: 15-10-2020 12:13]
[2] Innovations in education: High demand, low efficiency? / Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk, 2019. Przegląd Pedagogiczny, 323--333, ISSN: 1897-6557, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICT, change, effectiveness of education, innovation, innovation in education
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34767/PP.2019.02.25
[AWCZ-24994] [data modyf: 25-02-2020 13:25]
[3] Rola przestrzeni międzyludzkiej w życiu Peng Ming-mina. Recenzja książki "A taste of Freedom. Memoris of a Taiwanese Independence Leader". / Maja Błaszczyk, 2018. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 5, 213--217, ISSN: 2543-5124, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23645] [data modyf: 07-02-2019 11:28]
[4] Wyzwania w pracy młodego nauczyciela. Czy uczelnie wyższe przygotowują do zawodu? / Klaudia Pietrań, Maja Błaszczyk, 2018. Wychowanie na co Dzień, nr 1, 3--8, ISSN: 1230-7785, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24620] [data modyf: 20-11-2019 13:55]
[5] Konflikty w szkole. Analiza zjawiska / Klaudia Błaszczyk(*), Maja Błaszczyk, 2013. Dialogi o Kulturze i Edukacji, nr 1 (2), 123--143, ISSN: 2300-360X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konflikt, konflikty w szkole, szkoła
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18837] [data modyf: 21-06-2017 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski