System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Grażyna Borys
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] 95 lat wykorzystania kapitałowych odsetek maksymalnych w walce z lichwą pieniężną, Grażyna Borys
// W: Kierunki ewolucji rynku finansowego, 2019. / red. nauk. M. Wasilewski, S. Zabolotnyy, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 33--42, ISBN: 9788375839265
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21379] [data modyf: 25-03-2020 12:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] NER300: Success or Failure of Public Support for Low-emission Technologies? / Grażyna Borys, 2020. Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development Vol. 15, no. 1, 189--196, ISSN: 1895-6912, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: climate protection, ochrona klimatu, program NER300, programme NER300, technological valley of death, technologiczna dolina śmierci
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25010] [data modyf: 02-03-2020 12:45]
[2] Creating consumer protection law vs. responsible borrowing on the consumer loan market / Grażyna Borys, Renata Manacka, 2019. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia Vol. 53, no. 3, 25--32, ISSN: 0459-9586, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: consumer loans, consumer protection, responsible borrowing
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17951/h.2019.53.3.25-32
[AWCZ-24656] [data modyf: 04-12-2019 09:21]
[3] Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej / Grażyna Borys, Alicja Janusz, 2018. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 3(132), 5--14, ISSN: 1896-382X, , eISSN: 2353-2866, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MSP, SME, debt portfolios, portfele dłużne, securitisation, sekurytyzacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.18276/epu.2018.132-01
[AWCZ-24485] [data modyf: 25-10-2019 14:07]
[4] Zielona sekurytyzacja jako technika mobilizacji kapitału na transformację gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej / Grażyna Borys, 2018. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 532, 43--50, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: aktywa niskowęglowe, capital reallocation, gospodarka niskoemisyjna, green securitization, low-carbon assets, low-carbon economy, realokacja kapitału, zielona sekurytyzacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2018.532.04
[AWCZ-24486] [data modyf: 25-10-2019 15:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski