System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Determinanty rozwoju regionów wobec ewolucji teorii wzrostu gospodarczego i etapowości konwergencji, Małgorzata Kokocińska
// W: Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty regionalne, 2018. / red. nauk. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa : Difin SA, s. 59--77, ISBN: 9788380854703
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20137] [data modyf: 30-05-2019 14:24]
[20] [1]
[2] Problem identyfikacji determinant wzrostu gospodarczego w regionach Polski i Hiszpanii, Małgorzata Kokocińska, Jakub Gazda
// W: Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty regionalne, 2018. / red. nauk. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa : Difin SA, s. 78--107, ISBN: 9788380854703
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20138] [data modyf: 30-05-2019 14:24]
[14,2] [0,71]
[3] Kierunkowe zmiany sektorowe i relacje małych i średnich przedsiębiorstw wobec dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii, Małgorzata Kokocińska
// W: Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty sektorowe, 2017. / red. nauk. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa : Difin SA, s. 40--60, ISBN: 9788380854697
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19555] [data modyf: 29-05-2019 12:37]
[20] [1]
[4] Makroekonomiczne zmiany sytuacji gospodarczej Polski i Hiszpanii w kontekście konwergencji nominalnej i gospodarczej, Małgorzata Kokocińska
// W: Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty sektorowe, 2017. / red. nauk. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa : Difin SA, s. 17--39, ISBN: 9788380854697
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19554] [data modyf: 29-05-2019 12:36]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evolution of Regional Income Disparities in Large European Economies / Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak, 2020. Revista de Economía Mundial Vol. 54, 129--150, ISSN: 1576-0162, , eISSN: 1576-0162, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2008 Financial Crisis, Cohesion Policy, Income Inequalities; Economic Growth, Large European Economies, Regional Analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33776/rem.v0i54.3826         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-25205] [data modyf: 27-04-2020 11:02]
[10] [0,5]
[2] Measuring the Efficiency of Economic Growth towards Sustainable Growth with Grey System Theory / Małgorzata Kokocińska, Marcin Nowak, Paweł Łopatka, 2020. Sustainability Vol. 12, iss. 23, 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Grey Whitenization Model, economic convergence, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su122310121         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-25973] [data modyf: 17-12-2020 09:02]
[40,41] [0,58]
[3] Regional income differences and their evolution after EU accession. The evidence from Visegrad countries / Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak, 2018. Journal of Competitiveness Vol. 10, no. 4, 85--101, ISSN: 1804-171X, , eISSN: 1804-1728,
Słowa kluczowe: Visegrad countries, competitiveness, income distribution, inequality, regional convergence
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7441/joc.2018.04.06
[AWCZ-23583] [data modyf: 25-01-2019 15:10]
[2,5] [0,5]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty regionalne / (Red.) Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak .- Warszawa : Difin SA, 2018, 212 s. .- ISBN: 9788380854703
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5727] [data modyf: 31-05-2019 12:46]
[2] Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty sektorowe / (Red.) Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak .- Warszawa : Difin SA, 2017, 184 s. .- ISBN: 9788380854697
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5644] [data modyf: 31-05-2019 12:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski