System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Tomasz Łagutko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Spektrum narzędzi i działań marketingowych służących trwałemu budowaniu wartości organizacji, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Tomasz Łagutko, Arkadiusz Zagajewski
// W: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji : zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, 2013. / red. nauk. L. Kiełtyka, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" (Monografia), s. 121--134, ISBN: 9788372856920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15874] [data modyf: 26-04-2018 15:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Model zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach e-commerce, na przykładzie branży rolno-spożywczej / Tomasz Łagutko, Dorian Romanowicz, Bartosz Sierżęga, Jacek Adamczak, 2018. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 7, iss. 2, 100--107, ISSN: 2391-9361, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: agricultural and food production industry, e-commerce, gospodarka odpadami, opakowania, package, produkcja rolno-spożywcza, waste management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23099] [data modyf: 26-09-2018 10:27]
[2] Sektor wytwarzania energii w Polsce w perspektywie niemieckiego planu Energiewende / Tomasz Łagutko, Dalia Górska, Sandra Dobosz, Joanna Późniak, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 7, 163--172, ISSN: 2391-9361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emission, cele strategiczne, emisja CO2, environment protection, ochrona środowiska, renewable sources, strategic goals, źródła odnawialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21685] [data modyf: 19-09-2017 12:45]
[3] Innowacyjne narzędzia marketingowe w aspekcie logistyki zamówienia w handlu elektronicznym / Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Zagajewski, 2015. Logistyka, nr 2, 509--518, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: e-commerce, innovation, innowacje, logistyka zamówień, marketing, procurement logistics
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19297] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[4] Informatyczne systemy wspomagające wirtualne organizacje sektora MŚP - kluczowe wymagania / Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 3, 3909--3914, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18509] [data modyf: 19-09-2017 11:08]
[5] Model logistyki zamówienia e-commerce w kontekście wykorzystania niezbędnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oprogramowania open source i SaaS / Arkadiusz Zagajewski, Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 4, 4134--4143, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18452] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[6] Systemy elektronicznego obiegu dokumentów jako narzędzia usprawniające procedury administracyjne w jednostkach samorządu lokalnego / Katarzyna Marciniak, Arkadiusz Zagajewski, Tomasz Łagutko, 2013. Management Systems in Production Engineering, no. 4 (12), 1--7 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DMS, e-administracja, elektroniczny obieg dokumentów, systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie procedur administracyjnych
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21683] [data modyf: 26-04-2018 15:19]
[7] Forest monitoring systems as an instrument offenses and offenses against the environment / Arkadiusz Zagajewski, Tomasz Łagutko, Kamila Zagajewska, Michał Łagutko, Daniel Likus, 2012. Management Systems in Production Engineering, no 4 (8), 25--28, ISSN: 2083-5280, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: against, forest areas, monitoring, offense
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21682] [data modyf: 26-04-2018 15:19]
[8] Ecolabelling jako proekologiczny instrument stymulacji popytu na rynek produktów konsumpcyjnych / Anna Andrykiewicz, Justyna Słonimiec, Tomasz Łagutko, Ingo Kolar, 2011. Management Systems in Production Engineering, no. 1 (1), 5--9, ISSN: 2083-5280, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ecolabelling, ecological demand, ecological products, market of ecological products, popyt ekologiczny, produkty ekologiczne, rynek produktów ekologicznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21681] [data modyf: 19-09-2017 11:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] 15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / (Red.) Anetta Barska, Patrycja Łychmus, Jolanta Skierska, Tomasz Łagutko .- Zielona Góra : Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 101 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5767] [data modyf: 14-11-2018 10:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski