System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Maria Dzikuć
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 85 pozycji bibliograficznych
62 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The development of the sharing economy in urban transport in Poland, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Społeczne problemy ekologii pogranicza : monografia, 2020. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : PAN, IBEN, Politechnika Poznańska, s. 30--42, ISBN: 9788366249188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21699] [data modyf: 05-10-2020 14:38]
[14,2] [0,71]
[2] Selected determinants of low carbon development in the area of the Middle Odra region and in the area of the Visegrad Group countries - methodological assumption, Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 157--170, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21024] [data modyf: 05-09-2019 15:15]
[8,2] [0,41]
[3] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Epifenomenalizam pogranicza : monografia, 2019. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : PAN, IBEN. Politechnika Poznańska, s. 145--156, ISBN: 9788366249065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21023] [data modyf: 05-09-2019 15:10]
[8,2] [0,41]
[4] The problem of low emission in ecological safety strategies, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo antropogeniczne, 2019. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Poznań : Polska Akademia Nauk, s. 66--77, ISBN: 9788366246058
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20911] [data modyf: 24-05-2019 11:01]
[8,2] [0,41]
[5] The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczne i ekologiczne pogranicza : monografia, 2018. / red. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 150--162, ISBN: 9788364249914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20329] [data modyf: 06-06-2019 14:50]
[10] [0,5]
[6] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 91--101, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20125] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[8,2] [0,41]
[7] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć
// W: Behawioralne bezpieczeństwo społeczne : monografia, 2018. / red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, Poznań, Poznań : Institute for Scientific Research and Expertises, Poznan University of Technology, s. 115--126, ISBN: 9788364249839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20124] [data modyf: 06-06-2019 15:20]
[8,2] [0,41]
[8] Analiza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji podejmowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego na terenie województwa lubuskiego, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 159--170, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19314] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[9] Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 189--199, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19071] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[10] Prospects for the development of organic food processing in Poland, Maria Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 125--134, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19313] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[20] [1]
[11] Przewidywanie kierunki rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce i w województwie lubuskim, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 184--195, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19315] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[12] Selected aspects of low emission management in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Środowisko dalsze, bliższe i wewnętrzne organizacji. Problemy zarządzania, 2017. / red. S. Trzcieliński, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : KNOiZ PAN , IBEN, s. 33--42, ISBN: 9788364249761
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19824] [data modyf: 05-06-2019 13:48]
[10] [0,5]
[13] Selected aspects of low emission reduction in the middle Odra (on the Polish and German side of the border), Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczno-ekonomiczne pogranicza : monografia, 2017. / red. Wawrzyniec Wawrzyniak, Robert Woźniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 103--112, ISBN: 9788364249709
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19312] [data modyf: 06-06-2019 14:46]
[10] [0,5]
[14] The development of wind energy as one of way of reducing low emissions in the Middle Odra, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 219--229, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19073] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[15] The importance of applying the principles of the common agricultural policy in ensuring food security, Maria Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 209--218, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19072] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[20] [1]
[16] Znaczenie nadzoru instytucjonalnego nad gospodarstwami ekologicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, 2017. / ed. Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp., Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska, s. 200--209, ISBN: 9788364249662
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19083] [data modyf: 06-06-2019 14:42]
[10] [0,5]
[17] Ekonomiczne i ekologiczne determinanty ograniczenia niskiej emisji na terenie środkowego nadnodrza, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 151--161, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18583] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[18] Legal and technical aspects of low emission reduction in the Lubuskie region, Maciej Dzikuć, Peter Trebuňa, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 25--34, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18421] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[19] Mikroekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 129--138, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18581] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[20] Sytuacja ekonomiczna ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 162--171, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18584] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[21] The importance of the theory of production factors for the development of organic farming and food safety, Maria Dzikuć, Peter Trebuňa, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 121--130, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18426] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[22] The institutional environment of organic farming in Poland, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 139--150, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18582] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[23] Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 112--120, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18423] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[24] Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 16--24, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18420] [data modyf: 30-03-2017 13:00]
[25] Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rolnictwo ekologiczne w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Pogranicza wymiar publiczny : monografia, 2016. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 118--128, ISBN: 9788364249426
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18580] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[26] Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa ekologicznego w Polsce, Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, 2016. / red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 103--111, ISBN: 9788364249464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18422] [data modyf: 30-03-2017 13:01]
[27] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 176--186, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16876] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[28] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym, Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 106--116, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17644] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[29] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 160--169, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16873] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[30] Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne, 2014. / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 259--266, ISBN: 9788364249181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16441] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[31] Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Abulia w zarządzaniu organizacjami : monografia, 2013. / red. nauk. S. Trzcieliński, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 130--137, ISBN: 9788364249037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15412] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[32] Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć
// W: Społeczne pogranicza : monografia, 2013. / red. nauk. R. Woźniak, T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 138--147, ISBN: 9788364249068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15530] [data modyf: 30-03-2017 12:57]
[33] Rola rolnictwa ekologicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo środowiskowe : monografia, 2013. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 30--38, ISBN: 9788364249013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18892] [data modyf: 30-03-2017 13:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Energochłonność i emisyjność przemysłu nawozowego / Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, 2020. Przemysł Chemiczny T. 99, nr 4, 564--568, ISSN: 0033-2496, , eISSN: 0033-2496, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15199/62.2020.4.9
[AWCZ-25078] [data modyf: 11-05-2020 11:59]
[28,28] [0,71]
[2] Selected Aspects of Combustion Optimization of Coal in Power Plants / Maciej Dzikuć, Piotr Kuryło, Rafał Dudziak, Szymon Szufa, Maria Dzikuć, Karolina Godzisz, 2020. Energies Vol. 13, iss. 9, 1--15, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poland, coal, combustion, economy, optimization, power plant
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13092208         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-25197] [data modyf: 11-05-2020 12:13]
[70] [0,5]
[3] Torrefaction of straw from Oats and Maize for use as an fuel and additive to organic fertilizers - TGA analysis, kinetics and LCA analysis as products for agricultural purposes / Szymon Szufa, Grzegorz Wielgosinski, Piotr Piersa, Justyna Czerwinska, Maria Dzikuć, Łukasz Adrian, Wiktoria Lewandowska, Marta Marczak, 2020. Energies Vol. 13, iss. 8, 1--30, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biochar, maize, oats, straw, torrefaction
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13082064         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-25155] [data modyf: 11-05-2020 12:02]
[140] [1]
[4] Ekonomiczne determinanty ograniczenia emisji benzo[a]pirenu na obszarze Środkowego Nadodrza / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2019. Przemysł Chemiczny T. 98, nr 4, 600--603, ISSN: 0033-2496, , eISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15199/62.2019.4.17         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-23951] [data modyf: 23-04-2019 09:28]
[20] [0,5]
[5] Outline of Ecological and Economic Problems Associated with the Low Emission Reductions in the Lubuskie Voivodeship (Poland) / Maciej Dzikuć, Piotr Kułyk, Maria Dzikuć, Stanisław Urban, Arkadiusz Piwowar, 2019. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 28, no. 1, 65--72, ISSN: 1230-1485, , eISSN: 2083-5906, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GHG savings, Poland, ecology, economy, low emission
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15244/pjoes/83612         Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-22243] [data modyf: 28-10-2019 13:06]
[10,33] [0,26]
[6] Selected aspects of low emission management in the Middle Odra Region / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 311--324, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Middle Odra Region, ecology, economy, ekologia, low emissions, niska emisja, Środkowe Nadodrze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0039
[AWCZ-23453] [data modyf: 02-01-2019 11:44]
[6] [0,5]
[7] Technical and economic aspects of low emission reduction in Poland / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Krzysztof Łasiński, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 4, 1107--1112, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecology, economy, energy, low emission
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0072         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-21964] [data modyf: 16-11-2017 16:09]
[5] [0,33]
[8] The social aspects of low emission management in the Nowa Sól district / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 237--249, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ecology, economy, ekologia, ekonomia, energia cieplna, heat energy, low emissions, niska emisja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0091
[AWCZ-21471] [data modyf: 13-06-2017 10:12]
[4] [0,33]
[9] Determining the environmental and economic benefits of life cycle assessment on example of the power plants in Poland / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, 2013. Chinese Business Review Vol. 12, no. 12, 846--852, ISSN: 1537-1506, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, ecology, economy, energy sector, environmental impact
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17949] [data modyf: 30-03-2017 12:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Analysis of Low-carbon Development of Czech Republic Economy, 2020. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Hradec Economic Days - HED 2020 : international scientific conference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2020, s. 156--165
Słowa kluczowe: Czech Republic, economy, emission, energy, low-carbon development

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.36689/uhk/hed/2020-01-013   (pkt: 0)
[KONF-23623] [data modyf: 08-04-2020 13:13]
[0] [0]
[2] Water management in Poland in terms of reducing the emissions from agricultural sources - current status and challenges, 2020. Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: 2nd Latin American Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Buenos Aires, Argentyna [B. m.] : --, 2020, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23490] [data modyf: 20-08-2019 12:01]
[0] [0]
[3] Macroeconomic aspects of low emission limitations in the Lubuskie Voivodship, 2019. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Hradec Economic Days - HED 2019 : international scientific conference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019, Vol. 9, s. 156--165
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23320] [data modyf: 11-02-2019 13:03]
[0] [0]
[4] Problems of low emission in Poland in sectoral terms, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems - SPIES 2019. Melborune, Australia Bristol : IOP Publishing, 2019, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, Vol. 322, s. 1--9
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/322/1/012009   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23329] [data modyf: 24-09-2019 14:35]
[0] [0]
[5] Selected aspects of low carbon development: a case study for Poland, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: 29th EBES Conference - Lisbon. Lisbon, Portugalia Istanbul : Eurasia Business and Economics Society, 2019, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23489] [data modyf: 20-08-2019 11:55]
[0] [0]
[6] Selected determinants of low carbon development in the area of the Middle Odra region and in the area of the Visegrad Group countries - methodological assumptions, 2019. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23488] [data modyf: 20-08-2019 11:37]
[0] [0]
[7] The development of organic farming in Poland and the Czech Republic - the scope and directions of changes, 2019. Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Martina Hedvičáková // W: Hradec Economic Days - HED 2019 : international scientific conference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019, Vol. 9, s. 216--225
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23377] [data modyf: 11-02-2019 13:01]
[0] [0]
[8] The policy of sustainable development in the strategic documents of Poland and the European Union, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 19 : XVII międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23487] [data modyf: 20-08-2019 11:33]
[0] [0]
[9] The problem of low emission in ecological safety strategies, 2019. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 19 : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2019, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23446] [data modyf: 16-05-2019 16:25]
[0] [0]
[10] Economic conditions of low emission reduction in Poland, 2018. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Piotr Kułyk, Krzysztof Łasiński // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, Computer Science and Engineering, s. 550--554, ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, GHG savings, Low emission, Poland

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23720   (pkt: 0)
[KONF-22907] [data modyf: 13-08-2018 15:13]
[0] [0]
[11] Social Determinants of Low Emission Limitation in Urban and Rural Areas in the Middle Odra (Poland), 2018. Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, s. 555--559, ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, Low emission, Poland, Social costs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23721   (pkt: 0)
[KONF-22936] [data modyf: 13-08-2018 15:12]
[0] [0]
[12] The analysis of opportunities to reduce low emissions in the Middle Odra using LCA techniques, 2018. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 18 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23120] [data modyf: 04-09-2018 11:35]
[0] [0]
[13] The analysis of the possibilities of reducing low emissions in the towns of the Lubuskie Voivodeship, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23017] [data modyf: 17-05-2018 12:14]
[0] [0]
[14] The impact of low emission on the health of the residents of the cities of Middle Odra Region (Poland), 2018. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Managing Urbanisation for Health: a Priority for all Nations : 15th International Conference on Urban Health - ICUH 2018. Kampala, Uganda Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2018, s. 1 .- [Poster acceptance letter]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23101] [data modyf: 31-10-2018 09:10]
[0] [0]
[15] The prospects for limiting emissions from road transport: a case study for the Middle Odra and Poland, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: The Second International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection. Sanya, Chiny Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 121, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/121/3/032006   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-22636] [data modyf: 17-01-2020 08:40]
[7,5] [0,5]
[16] The support rating of energy efficiency in the Middle Odra, 2018. Maciej Dzikuć, Karolina Godzisz, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 18 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2018, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23016] [data modyf: 17-05-2018 12:13]
[0] [0]
[17] Analiza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie województwa lubuskiego, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22691] [data modyf: 25-08-2017 12:48]
[0] [0]
[18] Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22597] [data modyf: 18-05-2017 11:43]
[0] [0]
[19] Prospects for the development of organic food processing in Poland, 2017. Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22694] [data modyf: 04-09-2018 11:32]
[0] [0]
[20] Przewidywane kierunki rozwoju rynku produktów ekologicznych w Polsce i w województwie lubuskim, 2017. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22692] [data modyf: 25-08-2017 12:49]
[0] [0]
[21] Selected aspects of low emission reduction in the Middle Odra (on the Polish and German side of the border), 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 17 : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22693] [data modyf: 04-09-2018 11:32]
[0] [0]
[22] The development of wind energy as one of way of reducing low emissions in the middle Odra, 2017. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22599] [data modyf: 18-05-2017 11:47]
[0] [0]
[23] Znaczenie nadzoru instytucjonalnego nad gospodarstwami ekologicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, 2017. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 17 : X międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : --, 2017, s. 1--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22598] [data modyf: 18-05-2017 11:45]
[0] [0]
[24] Ekonomiczne i ekologiczne determinanty ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza, 2016. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Marianna Siničáková // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22267] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[25] Legal and technical aspects of low emission reduction in the Lubuskie Region, 2016. Maciej Dzikuć, Peter Trebuňa, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22168] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[26] Mikroekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22266] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[27] Sytuacja ekonomiczna ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie lubuskim, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć, Marianna Siničáková // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22269] [data modyf: 30-03-2017 12:56]
[28] The importance of the theory of production factors for the development of organic farming and food safety, 2016. Maria Dzikuć, Peter Trebuňa, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--14
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22172] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[29] The institutional environment of organic farming in Poland, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22268] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[30] Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22171] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[31] Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22169] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[32] Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rolnictwo ekologiczne w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 16 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22265] [data modyf: 30-03-2017 12:55]
[33] Wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa ekologicznego w Polsce, 2016. Maria Dzikuć, Maciej Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2016, s. 1--13
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22170] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[34] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, 2015. Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21739] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[35] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym, 2015. Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--12
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22038] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[36] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym*, 2015. Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22039] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[37] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2015. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21740] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[38] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski*, 2015. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21997] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[39] Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, 2014. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 14 : VIII międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2014, s. 1--9
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21284] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[40] Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 2013. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz bezpieczeństwo publiczne - MEF 2013. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--11
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20844] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[41] Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej, 2013. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20946] [data modyf: 30-03-2017 12:52]
[42] Rola rolnictwa ekologicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski, 2013. Maria Dzikuć // W: Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Przełazy, Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2013, s. 1--9
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22571] [data modyf: 30-03-2017 13:18]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubuskim / Maria Dzikuć .- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu : Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, 2016 .- 209 s. / Promotor: prof. dr hab. Stanisław Urban
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski