System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ariel Durajski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obszary chronionego krajobrazu, Ewa Burda, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Łukasz Czajka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--145, ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19945] [data modyf: 05-11-2018 16:31]
[2] Użytki ekologiczne, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Andżelina Łopińska, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--165, ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19946] [data modyf: 05-11-2018 16:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Akropachia - osteopatia przerostowa - nietypowy przypadek / Wojciech Szylkin, Ariel Durajski, Małgorzata Kozak, 2018. Weterynaria w Praktyce Vol. 15, no. 9, 90--94, ISSN: 1732-1999, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: akropachia, nowotwory, obrzęki kończyn, osteopatia przerostowa, zespół paranowotworowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23167] [data modyf: 03-10-2018 12:24]
[2] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, 41--51, ISSN: 2543-8832, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[3] Ektopia moczowodów - rzadka przyczyna nietrzymania moczu / Wojciech Szylkin, Ariel Durajski, Wojciech Kinda, 2017. Weterynaria w Praktyce Vol. 14, nr 7-8, 96--98, ISSN: 1732-1999, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: ektopia moczowodów, inflammation, nietrzymanie moczu, układ moczowy, ureteral ectopia, urinary incontinence, urinary system, zapalenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21650] [data modyf: 07-09-2017 10:08]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia), 2018. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20, ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[2] Kestrel (Falco tinnunculus) in the urban environment, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 109, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22413] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[3] Morphological characteristics of the leukocytes in circulating blood of the white stork (Ciconia ciconia) chick's, 2016. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, R. Petela, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 76, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22410] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[4] Populations and distribution kestrel (Falco tinnunculus) in Zielona Góra, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 110, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22414] [data modyf: 02-10-2017 18:18]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski