System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Andżelina Łopińska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Użytki ekologiczne, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Andżelina Łopińska, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--165, ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19946] [data modyf: 05-11-2018 16:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Low Occurrence of Acinetobacter baumannii in Gulls and Songbirds / Andżelina Łopińska, Piotr Indykiewicz, Evelyn Skiebe, Ivonne Pfeifer, Janja Trček, Leszek Jerzak, Piotr Minias, Jacek Nowakowski, Mateusz Ledwoń, Jacek Betleja, Gottfried Wilharm, 2020. Polish Journal of Microbiology, 1--6, ISSN: 1733-1331, bibliogr. rys. tab. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, Chroicocephalus ridibundus, Erithacus rubecula, free-living birds, nosocomial pathogen, seagulls, songbirds
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.33073/pjm-2020-011         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25014] [data modyf: 03-03-2020 13:09]
[2] Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide / Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak, 2017. Environmental Microbiology, 1--36, ISSN: 1462-2912, , eISSN: 1462-2920, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/1462-2920.13931         Cytowania wg Scopus: 21 [22-02-2021]
[AWCZ-21718] [data modyf: 09-10-2017 13:19]
[3] Influence of crowding on body mass, serum total protein and aminotransferase (ALT, AST) concentration and activity in the feral pigeon Columbia livia f. urbana / Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Aleksandra Steliga, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Monika Grandtke, Andżelina Łopińska, 2016. International Studies on Sparrows Vol. 40, 5--8, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ALT, AST, Columbia livia f. urbana, body weight, crowding, pigeon, total protein
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0035
[AWCZ-21745] [data modyf: 02-10-2017 18:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Acinetobacter baumannii - jet stream rider, 2019. G. Wilharm, E. Skiebe, Andżelina Łopińska, K. Weber, K. Görlitz, G. Meimers, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, M. Tobółka, J. Siekiera, C. Schaudinn, T. Semmler, Leszek Jerzak // W: 12th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2019 : abstract book. Frankfurt, Niemcy Frankfurt : Goethe University, 2019, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23522] [data modyf: 16-09-2019 12:21]
[2] Kleszcze z wybranych gatunków zwierzyny łownej w dwóch obwodach łowieckich w województwie lubuskim, 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 47, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21868] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[3] Ticks (Acari: Ixodida) occurence on roe deer in two hunting districts in county of Nowa Sól (Lubuskie Province, Poland), 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 124, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21998] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[4] Preliminary results of tick (Acari: Ixodida) occurence on game animals in two hunting districts in country of Nowa Sól (Lubuskie province, Poland), 2014. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera // W: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne : XVI międzynarodowe sympozjum. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2014, s. 31, ISBN: 9788360497821
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21663] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[5] The protection of the group of the monumental oak trees (quercus robur) in Zielona Góra, 2013. Andżelina Łopińska, E. Matyjaszczyk, Krystyna Walińska, Beata Gabryś // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina L'viv : SPOLOM, 2013, s. 127--128, ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20828] [data modyf: 09-10-2017 13:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski