System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Agnieszka Lasota
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Agnieszka Lasota
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Algorytmiczne podejście do modelowania sieci światłowodowych. Studium przypadku / Agnieszka Lasota, 2019. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8, 726--733, ISSN: 1230-3496, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: FTTH, FTTH (Fiber To The Home), Petri nets, algorytm, broadband internet, fibre optic network, infrastruktura telekomunikacyjna, investment process, proces inwestycyjny, s-nets, s-sieci, sieci światłowodowe, szerokopasmowy Internet, telecommunication infrastructure
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.8.2
[AWCZ-24308] [data modyf: 10-10-2019 12:07]
[5] [1]
[2] Propozycje zmian ustawowych w procesie inwestycyjnym przedsiębiorców telekomunikacyjnych / Agnieszka Lasota, 2019. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 3, 72--78, ISSN: 1230-3496, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: FTTH, POPC, broadband internet, communication system, fibre optic network, investement process, proces inwestycyjny, sieci światłowodowe, szerokopasmowy internet
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.3.4
[AWCZ-24095] [data modyf: 10-10-2019 10:06]
[5] [1]
[3] Wpływ kryteriów oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 na rozwój światłowodowej infrastruktury w Polsce / Agnieszka Lasota, 2019. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2, 46--51, ISSN: 1230-3496, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: OPDP Measure 1.1, POPC Działanie 1.1, broadband internet, eligibility expenses, fibre-optic network, kwalifikowalność wydatków, sieci światłowodowe, szerokopasmowy internet
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.2.3
[AWCZ-24094] [data modyf: 10-10-2019 10:05]
[5] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Aspekty prawne i praktyczne wyznaczania stref bezpiecznych w sieciach bezprzewodowych, 2020. Agnieszka Lasota // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 53--56, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23675] [data modyf: 01-09-2020 13:08]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski