System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Maciej Kubiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień, 2019. Maciej Kubiak, Bogusław Mykietów, Lidia Opaczewska, Zielona Góra : Boguslaw Mykietów www.mykietow.pl 190 s. , ISBN: 9788360218532,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15226] [data modyf: 09-12-2019 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Mailieder", Maciej Kubiak
// W: Meine deutsche Geschichte / Moja niemiecka historia : Die Arbeiten der GewinnerInnen des polenweiten literarischen Wettbewerbs "Meine deutsche Geschichte" /Prace laureatek i laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Moja niemiecka historia", 2020. , Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 24--25, ISBN: 9788395992339
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21863] [data modyf: 12-01-2021 11:01]
[2] "Ronnie", Maciej Kubiak
// W: Meine deutsche Geschichte / Moja niemiecka historia : Die Arbeiten der GewinnerInnen des polenweiten literarischen Wettbewerbs "Meine deutsche Geschichte" /Prace laureatek i laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Moja niemiecka historia", 2020. , Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 100--114, ISBN: 9788395992339
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21864] [data modyf: 12-01-2021 11:02]
[3] Reminiscencje dzieł romantycznych w polskiej muzyce rozrywkowej po 1989 roku, Maciej Kubiak
// W: Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji, 2019. / pod red. Danuty Zawadzkiej, Krzysztofa Andruczyka, Magdaleny Dudzińskiej, Moniki Justyny Roman, Sejny : Fundacja Pogranicze, s. 131--154, ISBN: 9788366143104
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21572] [data modyf: 08-07-2020 09:56]
[4] Der Ozean, Maciej Kubiak
// W: In der Sprache des Herzens. W języku serca. Deutschsprachige Lyrik und Prosa von den Gewinnern des 16. polenweiten literarischen Weltbewerbs, 2018. , Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 25--26, ISBN: 9788392502999
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20572] [data modyf: 28-11-2018 10:27]
[5] Die Hausbank, Maciej Kubiak
// W: In der Sprache des Herzens. W języku serca. Deutschsprachige Lyrik und Prosa von den Gewinnern des 16. polenweiten literarischen Weltbewerbs, 2018. , Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 64--70, ISBN: 9788392502999
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20571] [data modyf: 28-11-2018 10:25]
[6] Die Liebe, Maciej Kubiak
// W: In der Sprache des Herzens. W języku serca : Deutsprachige Lyrik und Prosa von den Gewinnern des 15. polenweiten literarischen Wettbewerbs, 2016. / oprac. Rafał Bartek, Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 24--24, ISBN: 9788392502920
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20186] [data modyf: 12-06-2018 13:16]
[7] Unsere erste Begegnung..., Maciej Kubiak
// W: In der Sprache des Herzens. W języku serca : Deutsprachige Lyrik und Prosa von den Gewinnern des 15. polenweiten literarischen Wettbewerbs, 2016. / oprac. Rafał Bartek, Opole : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, s. 25--25, ISBN: 9788392502920
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20187] [data modyf: 12-06-2018 13:16]
[8] Ocean, Maciej Kubiak
// W: świtanie wszechczasu, 2015. . t. IX, Skępe : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "DIX", s. 44--44, ISBN: 9788382448799
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20192] [data modyf: 13-06-2018 08:52]
[9] ***(powiedziałaś...), Maciej Kubiak
// W: świtanie wszechczasu, 2015. . t. IX, Skępe : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "DIX", s. 45--45, ISBN: 9788382448799
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20193] [data modyf: 13-06-2018 08:54]
[10] Zanim odejdę, Maciej Kubiak
// W: świtanie wszechczasu, 2015. . t. IX, Skępe : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "DIX", s. 46--46, ISBN: 9788382448799
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20194] [data modyf: 13-06-2018 08:55]
[11] Tango, Maciej Kubiak(*)
// W: Spotkania z poezją. Zbiór wierszy, 2012. , Szprotawa : "GRAFFITTI" Krystian Grabowski, s. 39--39, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20190] [data modyf: 13-06-2018 08:42]
[12] Więźniowie Auschwitz, Maciej Kubiak
// W: Spotkania z poezją. Zbiór wierszy, 2012. , Szprotawa : "GRAFFITTI" Krystian Grabowski, s. 40--40, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20191] [data modyf: 13-06-2018 08:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncertowe scrum i profanum - teatralizacja przestrzeni scenicznej na przykładzie zespołu Rammstein / Maciej Kubiak, 2019. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 11 (3), 57--69, ISSN: 2083-7275, , eISSN: 2391-4432, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Rammstein, muzyka popularna, pop culture, popular music, przestrzeń sceniczna, stage space, staging, teatralizacja
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24917/20837275.11.3.4
[AWCZ-25316] [data modyf: 28-05-2020 09:18]
[2] Obraza muzyki i poezji. O twórczości Stanisława Staszewskiego / Maciej Kubiak, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 365--376, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Stanisław Staszewski, estetyka, gradacja, oddziaływanie, teksty piosenek
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24397] [data modyf: 04-10-2019 12:19]
[3] Zu Begriffen des Raumes und der Semantisierung des Raumes in den Werken "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrematt und "Der Prozess" und "Die Verwandlung" von Franz Kafka / Maciej Kubiak, 2016. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 2, 55--65, ISSN: 2451-1439, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: semantic, semantic processing, space
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22856] [data modyf: 12-06-2018 13:00]
[4] Lustro / Maciej Kubiak, 2014. Pro Libris, nr 1-4, 23--25, ISSN: 1642-5995, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22855] [data modyf: 12-06-2018 12:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski