System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agata Kochanowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wenn das Wort dem Ton gehorchen muss. Der Librettist Richard Wagner und sein "Ring des Nibelungen", 2017. Agata Kochanowska, Poznań : Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu 238 s. , ISBN: 9788394760939, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14024] [data modyf: 29-05-2019 13:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Grass macht Spaß. Zum didaktischen Potenzial der Werke von Günter Grass., Agata Kochanowska(*)
// W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung, 2012. / Anna Kochanowska - Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec, Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Posener Beiträge zur Germanistik Band 31), s. 350--358, ISBN: 9783631620229
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19483] [data modyf: 06-11-2017 09:40]
[2] Playtime/ Carl de Stycker; tłum. z j. niem., Agata Kochanowska
// W: Kartki Celana : Interpretacje, 2012. / pod red. Joann Roszak, Kraków - Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, s. 142--149, ISBN: 9788361978312
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19486] [data modyf: 06-11-2017 13:54]
[3] Kafka pro i kontra/ Günther Anders; tłum. z j. niem., Agata Kochanowska(*)
// W: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, 2011. / pod red. Łukasza Musiała i Arkadiusza Żychlińskiego, Kraków : korporacja ha!art, s. 87--110, ISBN: 9788361407072
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19485] [data modyf: 06-11-2017 13:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jubileusz Profesora Huberta Orłowskiego / Agata Kochanowska, 2017. Przegląd Zachodni nr 3 (364), 331--333, ISSN: 0033-2437,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22852] [data modyf: 12-06-2018 11:47]
[2] Konferenzbericht: Reformation - zwischen Gewinn und Verlust. Retrospektive - Revision -Redefinition / Agata Kochanowska, 2017. Thalloris, 2, 333--334, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23132] [data modyf: 27-09-2018 12:19]
[3] Reformacja - spór o dziedzictwo. Retrospektywa - rewizja - redefinicja / Agata Kochanowska, 2017. Przegląd Zachodni nr 3 (364), 342--343, ISSN: 0033-2437,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22853] [data modyf: 12-06-2018 11:46]
[4] Proza muzyczna /Carl Dahlhaus; tłum. z j. niem / Agata Kochanowska(*), 2015. Images: The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication (Seria: Niemieckie studia nad muzyką i dramatem: antologia przekładów na język polski) vol. XVI, nr 25, 177--191, ISSN: 1731-450X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21889] [data modyf: 06-11-2017 09:41]
[5] Tradycyjna dramaturgia we współczesnej operze /Carl Dahlhaus; tłum. z j. niem / Agata Kochanowska(*), 2015. Images: The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication (Seria: Niemieckie studia nad muzyką i dramatem: antologia przekładów na język polski) vol. XVI, nr 25, 193--203, ISSN: 1731-450X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21890] [data modyf: 06-11-2017 09:41]
[6] Teatr tańca po teatrze tańca/ Arnd Wesemann; tłum. z j. niem. / Agata Kochanowska, 2012. Teatr, nr 2, 36--38
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21926] [data modyf: 06-11-2017 14:01]
[7] Günter Grass' autobiographisches Schreiben - Selbsttherapie oder Selbstinszenierung? / Agata Kochanowska(*), 2010. Kwartalnik Neofilologiczny vol. LVII, z. 4, 431--440, ISSN: 0023-5911, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21891] [data modyf: 06-11-2017 09:56]
[8] Rollenspiele des Grasschen Erzahlers: Zwischen Ich und Er. Wie der junge Grass und der alte Grass nach dem gemeinsamen Nenner suchen. / Agata Kochanowska(*), 2010. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae vol. XXVIII, z. 2, 61--70 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-21892] [data modyf: 06-11-2017 10:02]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Das literarische Oktett. Acht junge Stimmen zur neusten deutschen Gegenwartsliteratur / (Red.) Agata Kochanowska, Maria Wojtczak .- Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018, 91 s. .- ISBN: 9788394760977
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.14746/9788394760977    (pkt: 20)
[RED-5775] [data modyf: 29-05-2019 13:48]
[2] Investigationes Linguisticae / (Red.) Agata Kochanowska, Hanna Kupś .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Lingwistyki, 2017, tom 36 .- ISSN: 1733-1757
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX    DOI: 10.14746/il    (pkt: 2)
[RED-5776] [data modyf: 07-12-2018 13:27]
[3] Investigationes Linguisticae / (Red.) Hanna Kupś, Agata Kochanowska .- Poznań : Wydawnictwo UAM, 2017, vol. 37 .- ISSN: 1426-188X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5724] [data modyf: 29-05-2018 11:58]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Die Box. Dunkelkammergeschichten / / Günter Grass .- Göttingen : Steidl Verlag , 2008 (Rec.) Agata Kochanowska(*) // Przegląd Zachodni .- 2011, vol. LXVII, nr 1, s. 300--304
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski