System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Piotr Dubicki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Economic and social aspects of merger of territorial self-government units - Polish experience, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Piotr Dubicki, Adrianna Dybikowska
// W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : social sciences, 2019. / ed. P. Hąbek, Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2019 Vol. 2, iss. 1), s. 174--184, ISBN: 9783110674828
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21041] [data modyf: 11-09-2019 10:31]
[2] Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi szansą na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego regionu, Piotr Dubicki, Anna Łoś-Tomiak
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--140, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17395] [data modyf: 18-10-2017 11:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Determinanty ekoinnowacji w sektorze produkcji rolnej / Leszek Kaźmierczak-Piwko, Radosław Janiak, Piotr Dubicki, Małgorzata Motykiewicz, 2019. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 8, iss. 2, 83--92, ISSN: 2391-9361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bariery, barriers, eco-innovations, ekoinnowacje, obszary wiejskie, rural areas, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24334] [data modyf: 10-10-2019 11:56]
[2] Green conceptions for the development of cities in the light of a sustainable development paradigm / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2019. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Vol. 6, iss. 3, 1--7, ISSN: 2547-8818, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Green areas, city, sustainable development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.18844/prosoc.v6i3.4330
[AWCZ-24588] [data modyf: 18-11-2019 12:04]
[3] The importance of landscape spatial plans for the shaping of urban green areas / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2019. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Vol. 6, iss. 3, 18--24, ISSN: 2547-8818, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Green areas, landscape spatial plans, sustainable development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24590] [data modyf: 18-11-2019 12:17]
[4] Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej / Piotr Kułyk, Piotr Dubicki, 2019. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego T. 19, z. 1, 79--87, ISSN: 2081-6960, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, the ecological awareness, zachowania konsumentów, świadomość ekologiczna, żywność ekologiczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.7
[AWCZ-24410] [data modyf: 08-10-2019 10:18]
[5] Perspektywy rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim / Piotr Dubicki, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Adrianna Dybikowska, Arkadiusz Dąbrowski, 2018. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 7, iss. 2, 58--64, ISSN: 2391-9361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural production, agriculture, eco food, produkcja rolna, rolnictwo, sustainable development, zdrowa żywność, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23096] [data modyf: 26-09-2018 10:19]
[6] Proces integracji miasta z gminą wiejską. Przykład Zielonej Góry / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2018. Studia Miejskie T. 32, 113--124, ISSN: 2082-4793, , eISSN: 2543-5302, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city, commune, gmina, integracja, integration, merger, miasto, połączenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24073] [data modyf: 13-05-2019 10:04]
[7] Ekoinnowacje przedsiębiorstw jako instrument budowy zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki / Mateusz Budynek, Piotr Dubicki, Elżbieta Celińska, Adrianna Dybikowska, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 7, 45--53, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: environment al innovations, gospodarka zasobooszczędna, innowacje środowiskowe, resource efficient economy, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21684] [data modyf: 18-10-2017 11:21]
[8] Ekologiczne koszty rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i stref aktywności gospodarczej w Polsce / Leszek Kaźmierczak-Piwko, Mateusz Budynek, Monika Kozak, Piotr Dubicki, Elżbieta Celińska, Joanna Ratajczak, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 1, 129--137, ISSN: 2391-9361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Economic Activity zones, Special Economic Zones, analysis of the results of the development policy, ekologiczne efekty zewnętrzne, external ecological effects, rozwój zrównoważony, strefy aktywności gospodarczej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21548] [data modyf: 18-10-2017 11:21]
[9] Lean management jako instrument odpowiedzialnego biznesu / Piotr Dubicki, Urszula Lewandowska, Joanna Ratajczak, Adrianna Tarnas, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 6, 48--55, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: lean management, odpowiedzialny biznes, responsible business, społeczna odpowiedzialność, szczupłe zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21799] [data modyf: 18-10-2017 11:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Determinants of life quality in the city development process - Polish experience, 2020. Piotr Dubicki, Piotr Kułyk // W: Proceedings of Academics World 170th International Conference. Madrid, Hiszpania Madrid : Academics World International Conference, 2020, s. 1--4
Słowa kluczowe: quality of life, sustainable development, urban development economics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23618] [data modyf: 09-03-2020 15:05]
[2] The Role of Green Areas in the City Ecosystem, 2019. Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 895--901, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: ecosystem, green areas, urban areas, urban ecosystem

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23511] [data modyf: 13-01-2020 15:01]
[3] Green Areas in the Context of Sustainable Development Concept, 2018. Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland : Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. Ostrava, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 135--142, ISBN: 9788024842295
Słowa kluczowe: city, econometric model, sustainable development, unemployment rate

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23290] [data modyf: 29-08-2019 14:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski