System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. nauk med. Maciej Banach
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
50 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Carotid Sinus Syndrome, Anna Kasperowicz, Maciej Banach(*), Marek Maciejewski, Agata Bielecka-D±browa
// W: Hypotensive Syndromes in Geriatric Patients, 2020. / eds. Kannayiram Alagiakrishnan, Maciej Banach, Cham : Springer, s. 23--34, ISBN: 978-3-030-30331-0
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[WZCZ-21608] [data modyf: 23-07-2020 11:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I Ratio Is a Better Predictor of Cancer Mortality Compared with C-Reactive Protein: Results from Two Multi-Ethnic US Populations / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Dina Radenkovic, Daniel Pella, Maciej Banach, 2020. Journal of Clinical Medicine 9 (1), 1--11, ISSN: 2077-0383, , eISSN: 2077-0383, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: C-reactive protein, NHANES, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B, cancer mortality
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/jcm9010170
[AWCZ-25696] [data modyf: 09-10-2020 11:35]
[2] Changes in disease burden in Poland between 1990-2017 in comparison with other Central European countries: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Maria Gańczak, Tomasz Miazgowski, Maria Kożybska, - [et al.], Maciej Banach(*), - [et al.], 2020. PLoS One 15(3), e0226766, -, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0226766         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-25491] [data modyf: 27-07-2020 11:03]
[3] Statins and Lp(a): do not make perfect the enemy of excellent / Maciej Banach, Peter Penson, 2020. European Heart Journal Vol. 41, Iss. 1, 190--191, ISSN: 0195-668X, , eISSN: 1522-9645, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1093/eurheartj/ehz775         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-25695] [data modyf: 09-10-2020 10:46]
[4] A higher flavonoid intake is associated with less likelihood of nonalcoholic fatty liver disease: results from a multiethnic study / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Maciej Banach, 2019. Journal of Nutritional Biochemistry Vol. 65, 66--71
Słowa kluczowe: Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, C-reactive protein, Fatty liver index, Flavonoid intake, Nonalcoholic fatty liver disease
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.jnutbio.2018.10.001         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-23659] [data modyf: 08-02-2019 09:51]
[5] Beneficial effects of pre-stroke statins use in cardioembolic stroke patients with atrial fibrillation: a hospital-based retrospective analysis / Dariusz Kotlęga, Monika Goł±b-Janowska, Agnieszka Meller, Anna Bajer-Czajkowska, Agnieszka Zembroń-Łacny, Przemysław Nowacki, Maciej Banach, 2019. Archives of Medical Science Vol. 15, No. 2, 385--392, ISSN: 1734-1922, , eISSN: 1896-9151, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant prophylaxis, atrial fibrillation, embolism, outcome, statin, stroke
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5114/aoms.2019.82925         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-24037] [data modyf: 26-04-2019 12:05]
[6] Characteristics of lipid profile and effectiveness of management of dyslipidaemia in patients with acute coronary syndromes - Data from the TERCET registry with 19,287 patients / Krzysztof Dyrbu¶, Mariusz G±sior, Piotr Desperak, Jolanta Nowak, Tadeusz Osadnik, Maciej Banach, 2019. Pharmacological Research, 139, 460--466
Słowa kluczowe: Acute coronary syndrome, Hyperlipidaemia, Intensive statin treatment, LDL-C target, Secondary prevention, Statins
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.phrs.2018.12.002         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-23664] [data modyf: 11-02-2019 12:33]
[7] Consumption of Dairy Product and Its Association With Total and Cause Specific Mortality - A Population-Based Cohort Study and Meta-Analysis / Mohsen Mazidi, Dimitri P. Mikhailidis, Naveed Sattar, George Howard, Ian Graham, Maciej Banach, - LBPMC Group, 2019. Clinical Nutrition 38 (6), 2833--2845, ISSN: 0261-5614, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dairy, Fermented dairy, Meta-analysis, Milk, Mortality, Systematic review
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.clnu.2018.12.015         Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-25156] [data modyf: 14-04-2020 20:08]
[8] What have we learned about lipids and cardiovascular risk from PCSK9 inhibitor outcome trials: ODYSSEY and FOURIER? / Maciej Banach, Peter Penson, 2019. Cardiovascular Research Vol. 115, Iss. 3, 26--31 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1093/cvr/cvy301         Cytowania wg Scopus: 19 [01-03-2021]
[AWCZ-23764] [data modyf: 05-03-2019 09:41]
[9] Adhering to the principles of clinical pharmacology - the correct fixed combinations of antihypertensive drugs / Paulina Lopatowska, Elżbieta Mlodawska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Maciej Banach, Jolanta Malyszko, 2018. Expert Review of Clinical Pharmacology Vol. 11, Iss. 2, 165--170, ISSN: 1751-2433, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antihypertensive drugs, combination therapy, single pill combination
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/17512433.2018.1412826         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-22324] [data modyf: 08-02-2018 11:33]
[10] Adiposity mediates the association between whole grain consumption, glucose homeostasis and insulin resistance: findings from the US NHANES / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Andre-Pascal Kengne, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. Lipids in Health and Disease 17, 2019, 1--9, ISSN: 1476-511X,
Słowa kluczowe: Adiposity, Inflammation, Insulin resistance, Whole grain
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1186/s12944-018-0805-6         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23662] [data modyf: 11-02-2019 11:59]
[11] Association of ideal cardiovascular health metrics with serum uric acid, inflammation and atherogenic index of plasma: A population-based survey / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. Atherosclerosis 2018, 1--10, ISSN: 0021-9150, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Atherogenic index of plasma, C-reactive protein, Cardiovascular health, Serum uric acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.09.016         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-23663] [data modyf: 11-02-2019 12:22]
[12] Dietary inflammatory index and cardiometabolic risk in US adults / Mohsen Mazidi, Nitin Shivappa, Michael D. Wirth, James R. Hebert, Dimitri P. Mikhailidis, Andre-Pascal Kengne, Maciej Banach, 2018. Atherosclerosis 273, 23--27, ISSN: 0021-9150, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dietary inflammatory index, Glucose homeostasis, Metabolic syndrome, Subclinical inflammation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.02.020         Cytowania wg Scopus: 23 [01-03-2021]
[AWCZ-23080] [data modyf: 18-09-2018 10:50]
[13] Effect of Ezetimibe Monotherapy on Plasma Lipoprotein(a) Concentrations in Patients with Primary Hypercholesterolemia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials / Kamal Awad, Dimitri P. Mikhailidis, Niki Katsiki, Paul Muntner, Maciej Banach, 2018. Drugs Vol. 78, Iss. 4, 453--462, ISSN: 0012-6667, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s40265-018-0870-1         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-23179] [data modyf: 05-10-2018 10:33]
[14] Effect of magnesium supplements on serum C-reactive protein: a systematic review and meta-analysis / Mohsen Mazidi, Peyman Rezaie, Maciej Banach, 2018. Archives of Medical Science 14, 4, 707--716, ISSN: 1734-1922, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: C-reactive protein, magnesium, meta-analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.5114/aoms.2018.75719         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-23081] [data modyf: 18-09-2018 11:40]
[15] Effects of coenzyme Q10 supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / Mohsen Mazidi, Andre-Pascal Kengne, Maciej Banach, Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Gr, 2018. Pharmacological Research Vol. 128, 130--136, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: C-reactive protein, Coenzyme Q10, Meta-analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.08.011         Cytowania wg Scopus: 19 [01-03-2021]
[AWCZ-23261] [data modyf: 06-11-2018 09:58]
[16] High density lipoprotein cholesterol and cancer: Marker or causative? / Matteo Pirro, Biagio Ricciuti, Daniel J. Rader, Alberico L. Catapano, Amirhossein Sahebkar, Maciej Banach, 2018. Progress in Lipid Research Vol. 71, 54--69, ISSN: 0163-7827, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cancer, Cholesterol, HDL, Hypoalphalipoproteinemia, Mortality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1016/j.plipres.2018.06.001         Cytowania wg Scopus: 28 [01-03-2021]
[AWCZ-23155] [data modyf: 01-10-2018 12:02]
[17] Inverse association between serum antioxidant levels and inflammatory markers is moderated by adiposity: a report based on a large representative population sample of American adults / Mohsen Mazidi, Andre-Pascal Kengne, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. British Journal of Nutrition Vol. 120, Iss. 11, 1--7, ISSN: 0007-1145, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Antioxidants, C-reactive protein, Cardiovascular risk, Fibrinogen, Inflammation, Vitamins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1017/S0007114518002581         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-23765] [data modyf: 05-03-2019 10:56]
[18] Link between plasma trans-fatty acid and fatty liver is moderated by adiposity / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. International Journal of Cardiology, 1--7, ISSN: 0167-5273, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Body mass index, Fatty liver index, Liver tests, Non-alcoholic fatty liver disease, Trans-fatty acids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.07.061         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-23078] [data modyf: 18-09-2018 09:50]
[19] Lipid accumulation product and triglycerides/glucose index are useful predictors of insulin resistance / Mohsen Mazidi, Andre-Pascal Kengne, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. Journal of Diabetes and its Complications Vol. 32, Iss. 3, 266--270, ISSN: 1056-8727, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Insulin resistance, Lipid accumulation product, Triglycerides/glucose index, Triglycerides: High density lipoprotein-cholesterol ratio, Visceral adiposity index
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.aanat.2015.09.002
[AWCZ-23180] [data modyf: 06-11-2018 11:22]
[20] Management of Statin Intolerance in 2018: Still More Questions Than Answers / Peter P. Toth, Angelo Maria Patti, Rosaria Vincenza Giglio, Dragana Nikolic, Giuseppa Castellino, Manfredi Rizzo, Maciej Banach, 2018. American Journal of Cardiovascular Drugs 2018, 1--17, ISSN: 1175-3277, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s40256-017-0259-7         Cytowania wg Scopus: 45 [01-03-2021]
[AWCZ-22320] [data modyf: 08-02-2018 10:25]
[21] MicroRNAs: New Therapeutic Targets for Familial Hypercholesterolemia? / Amir Abbas Momtazi, Maciej Banach, Matteo Pirro, Evan A. Stein, Amirhossein Sahebkar, 2018. Clinical Reviews in Allergy & Immunology Vol. 54, Iss. 2, 224--233, ISSN: 1080-0549, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Apolipoprotein B, LDL receptor, LDLRAP1, Low-density lipoprotein cholesterol, PCSK9, microRNA
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s12016-017-8611-x         Cytowania wg Scopus: 18 [01-03-2021]
[AWCZ-23262] [data modyf: 06-11-2018 10:15]
[22] Natural products for targeted therapy in precision medicine / Atanas G. Atanasov, Andy Wai Kan Yeung, Maciej Banach, 2018. Biotechnology Advances Vol. 36, Iss. 6, 1559--1562, ISSN: 0734-9750,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.biotechadv.2018.08.003         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-23067] [data modyf: 11-09-2018 14:36]
[23] Phytol: A review of biomedical activities / Muhammad Torequl Islam, Eunüs S. Ali, Shaikh J. Uddin, et al., Maciej Banach, et al., 2018. Food and Chemical Toxicology 121, 82--94, ISSN: 0278-6915, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Biological activities, Phytanic acid, Phytol, Phytol metabolites, Plant-derived compounds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.fct.2018.08.032         Cytowania wg Scopus: 49 [01-03-2021]
[AWCZ-23065] [data modyf: 11-09-2018 11:21]
[24] Prosarcopenic Effects of Statins May Limit Their Effectiveness in Patients with Heart Failure / Agata Bielecka-D±browa, Jarosław Fabis, Dimitri P. Mikhailidis, Stephan von Haehling, Amirhossein Sahebkar, Jacek Rysz, Maciej Banach, 2018. Trends in Pharmacological Sciences Vol. 39, Iss. 4, 331--353, ISSN: 0165-6147, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Effectiveness, heart failure, prosarcopenic effects statins, sarcopenia
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1016/j.tips.2018.02.003         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-23174] [data modyf: 04-10-2018 13:40]
[25] Serum lipophilic antioxidants levels are associated with leucocyte telomere length among US adults / Mohsen Mazidi, Andre-Pascal Kengne, L. J. Cheskin, Maciej Banach, 2018. Lipids in Health and Disease 17, 164, 1--6, ISSN: 1476-511X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Antioxidant, National health and nutrition examination survey, Telomere length
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1186/s12944-018-0781-x         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23079] [data modyf: 18-09-2018 10:31]
[26] Statin Intolerance: Some Practical Hints / Maciej Banach, Dimitri P. Mikhailidis, 2018. Cardiology Clinics Vol. 36, Iss. 2, 225--231 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adverse effects, Cardiovascular disease, Statin-associated muscle symptoms, Statins, Therapy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.ccl.2017.12.004         Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-23173] [data modyf: 04-10-2018 13:12]
[27] The impact of nuts consumption on glucose/insulin homeostasis and inflammation markers mediated by adiposity factors among American adults / Mohsen Mazidi, Hassan Vatanparast, Niki Katsiki, Maciej Banach, 2018. Oncotarget 27, 9 (58), 31173--31186, ISSN: 1949-2553, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: glucose homeostasis, inflammation, insulin homeostasis, mediation analysis, nut
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.18632/oncotarget.25168         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-23064] [data modyf: 11-09-2018 11:02]
[28] The link between insulin resistance parameters and serum uric acid is mediated by adiposity / Mohsen Mazidi, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach, 2018. Atherosclerosis Vol. 270, 180--186, ISSN: 0021-9150, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adiposity, Glucose homeostasis, Inflammation, Insulin resistance, Serum uric acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.12.033         Cytowania wg Scopus: 23 [01-03-2021]
[AWCZ-23177] [data modyf: 05-10-2018 10:27]
[29] The optimal time of day for statin administration: a review of current evidence / Kamal Awad, Maciej Banach, 2018. Current Opinion in Lipidology Vol. 29, Iss., 340--345, ISSN: 0957-9672,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1097/MOL.0000000000000524         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-23170] [data modyf: 04-10-2018 09:52]
[30] The potential role of statins in preeclampsia and dyslipidemia during gestation: a narrative review / Serban Maierean, Dimitri P. Mikhailidis, Peter P. Toth, Mariusz Grzesiak, Mohsen Mazidi, Marek Maciejewski, Maciej Banach, 2018. Expert Opinion on Investigational Drugs 27 (5), 427--435, ISSN: 1354-3784,
Słowa kluczowe: Statins, dyslipidemia, preeclampsia, pregnancy, teratogenesis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1080/13543784.2018.1465927         Cytowania wg Scopus: 16 [01-03-2021]
[AWCZ-23172] [data modyf: 04-10-2018 11:54]
[31] The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients / Maciej Banach, Angelo Maria Patti, Rosaria Vincenza Giglio, [et. al], 2018. Journal of the American College of Cardiology Vol. 72, Iss. 1, 96--118, ISSN: 0735-1097, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cardiovascular risk, dyslipidemia, nutraceuticals, position paper, statin intolerance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1016/j.jacc.2018.04.040         Cytowania wg Scopus: 88 [01-03-2021]
[AWCZ-23154] [data modyf: 01-10-2018 11:42]
[32] Association Between Plasma Trans-Fatty Acid Concentrations and Measures of Glucose Homeostasis and Cardiovascular Risk Factors in Adults in NHANES 1999-2000 / Mohsen Mazidi, Arrigo F.G. Cicero, Andre-Pascal Kengne, Maciej Banach, 2017. Angiology 2017, ?, ISSN: 0003-3197, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: National Health and Nutrition Examination Survey, cardiometabolic factors, glucose homeostasis, insulin, trans-fatty acids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1177/0003319717745987         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-22323] [data modyf: 08-02-2018 11:01]
[33] Association between telomere length and complete blood count in US adults / Mohsen Mazidi, Peter Penson, Maciej Banach, 2017. Archives of Medical Science 13, 3, 601--605, ISSN: 1734-1922, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: National Health and Nutrition Examination Survey, complete blood count, telomere length
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.5114/aoms.2017.67281         Cytowania wg Scopus: 16 [01-03-2021]
[AWCZ-22341] [data modyf: 09-02-2018 13:17]
[34] Botanicals and phytochemicals active on cognitive decline: The clinical evidence / Arrigo F.G. Cicero, Federica Fogacci, Maciej Banach, 2017. Pharmacological Research 2017, 1--9, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Alzheimer's disease, Botanicals, Cognitive impairment, Humans, Nutraceuticals, Phytochemicals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.12.029         Cytowania wg Scopus: 26 [01-03-2021]
[AWCZ-22321] [data modyf: 08-02-2018 10:38]
[35] Dietary food patterns and glucose/insulin homeostasis: a cross-sectional study involving 24,182 adult Americans / Mohsen Mazidi, Andre-Pascal Kengne, Dimitri P. Mikhailidis, Peter P. Toth, Kausik K. Ray, Maciej Banach, 2017. Lipids in Health and Disease 16, 192, 1--9, ISSN: 1476-511X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Insulin homeostasis, Dietary patterns, Glucose homeostasis, Insulin resistance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1186/s12944-017-0571-x         Cytowania wg Scopus: 25 [01-03-2021]
[AWCZ-22327] [data modyf: 08-02-2018 13:27]
[36] Dietary patterns, plasma vitamins and Trans fatty acids are associated with peripheral artery disease / Mohsen Mazidi, Nathan D. Wong, Niki Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis, Maciej Banach(*), 2017. Lipids in Health and Disease 16, 254, 1--8, ISSN: 1476-511X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dietary patterns, Peripheral artery disease, Trans fatty acids, Vitamins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1186/s12944-017-0635-y         Cytowania wg Scopus: 19 [01-03-2021]
[AWCZ-22326] [data modyf: 08-02-2018 13:13]
[37] Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on circulating tumor necrosis factor-alpha concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled trials / Stephen L. Atkin, Niki Katsiki, Maciej Banach(*), Dimitri P. Mikhailidis, Matteo Pirro, Amirhossein Sahebkar, 2017. Journal of Diabetes and its Complications 31, 1458--1464, ISSN: 1056-8727, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: DPP-iv, Diabetes, Inflammation, Meta-analysis, Tumor necrosis factor-alpha
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2017.05.016         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-22334] [data modyf: 09-02-2018 10:51]
[38] Effects of curcumin on HDL functionality / Shiva Ganjali, Christopher N. Blesso, Maciej Banach(*), Matteo Pirro, Muhammed Majeed, Amirhossein Sahebkar, 2017. Pharmacological Research 119, 208--218, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Atherosclerosis, Cholesterol efflux, Curcumin, Dyslipidemia, High-density lipoprotein
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.02.008         Cytowania wg Scopus: 95 [01-03-2021]
[AWCZ-22333] [data modyf: 09-02-2018 10:29]
[39] Evaluation of dyslipidaemia and the impact of hypolipidemic therapy on prognosis in high and very high risk patients through the Hyperlipidaemia Therapy in tERtiary Cardiological cEnTer (TERCET) Registry / Krzysztof Dyrbu¶, Tadeusz Osadnik, Piotr Desperak, Aneta Desperak, Mariusz G±sior, Maciej Banach, 2017. Pharmacological Research 2017, 1--7, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Coronary artery disease, Hyperlipidaemia, Secondary prevention, Statins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.12.015         Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-22322] [data modyf: 08-02-2018 10:47]
[40] Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel / Arrigo F.G. Cicero, Alessandro Colletti, [et. al], Maciej Banach, 2017. Nutrition Reviews 75, 9, 731--767, ISSN: 0029-6643, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyslipidemia, lipid, nutraceuticals, position paper, recommendations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1093/nutrit/nux047         Cytowania wg Scopus: 131 [01-03-2021]
[AWCZ-22343] [data modyf: 09-02-2018 13:39]
[41] Recent perspectives on the role of nutraceuticals as cholesterol-lowering agents / Natalie Ward, Amirhossein Sahebkar, Maciej Banach, Gerald Watts, 2017. Current Opinion in Lipidology 28, 6, 495--501, ISSN: 0957-9672, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1097/MOL.0000000000000455         Cytowania wg Scopus: 24 [01-03-2021]
[AWCZ-22338] [data modyf: 09-02-2018 12:18]
[42] Regulation of PCSK9 by nutraceuticals / Amir Abbas Momtazi, Maciej Banach(*), Matteo Pirro, Matteo Pirro, Amirhossein Sahebkar, 2017. Pharmacological Research 120, 157--169, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: PCSK9, berberine, curcumin, hyperlipidemia, phytochemical
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.03.023         Cytowania wg Scopus: 57 [01-03-2021]
[AWCZ-22332] [data modyf: 09-02-2018 10:18]
[43] Response letter: Management of statin-induced myopathies: Much demands and still (almost) empty hands! / Amirhossein Sahebkar, Maciej Banach, 2017. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 8, 3, 514--515, ISSN: 2190-5991, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1002/jcsm.12215         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-22339] [data modyf: 09-02-2018 12:30]
[44] Telomere attrition, kidney function, and prevalent chronic kidney disease in the United States / Mohsen Mazidi, Peyman Rezaie, Adriac Covic, Adriac Covic, Jacek Rysz, Andre-Pascal Kengne, Maciej Banach(*), 2017. Oncotarget 8, 80175--80181, ISSN: 1949-2553, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gerotarget, albumin-creatinine ratio, glomerular filtration rate, kidney function, national health and nutrition examination survey, telomere length
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.18632/oncotarget.20706         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-22337] [data modyf: 09-02-2018 12:06]
[45] The effect of statins on cardiovascular outcomes by smoking status: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / Sorin Ursoniu, Dimitri P. Mikhailidis, Maria-Corina Serban, Peter Penson, Peter P. Toth, Paul M. Ridker, Kausik K. Ray, G. Kees Hovingh, John J. Kastelein, Adrian V. Hernandez, JoAnn E. Manson, Jacek Rysz, Maciej Banach, 2017. Pharmacological Research 22, 105--117, ISSN: 1043-6618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cardiovascular outcomes, Meta-analysis, Smoking, Statins, Systematic review
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.phrs.2017.06.002         Cytowania wg Scopus: 16 [01-03-2021]
[AWCZ-22335] [data modyf: 09-02-2018 11:11]
[46] The Effects of Tamoxifen on Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: Systematic Review and Meta-Analysis / Amirhossein Sahebkar, Maria-Corina Serban, Peter Penson, Camelia Gurban, Sorin Ursoniu, Peter P. Toth, Steven R. Jones, Giuseppe Lippi, Kazuhiko Kotani, Karam Kostner, Manfredi Rizzo, Jacek Rysz, Maciej Banach, 2017. Drugs 77, 1187--1197, ISSN: 0012-6667, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s40265-017-0767-4         Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-22330] [data modyf: 09-02-2018 09:51]
[47] The impact of argan oil on plasma lipids in humans: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / Sorin Ursoniu, Amirhossein Sahebkar, Maria-Corina Serban, Maciej Banach, 2017. Phytotherapy Research 2017, 1--7, ISSN: 0951-418X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/ptr.5959         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-22325] [data modyf: 08-02-2018 11:49]
[48] The potential role of mitochondrial ATP synthase inhibitory factor 1 (IF1) in coronary heart disease: a literature review / Serban Maierean, Maria-Corina Serban, Manfredi Rizzo, Giuseppe Lippi, Amirhossein Sahebkar, Maciej Banach(*), 2017. Lipids in Health and Disease 16, 35, 1--7, ISSN: 1476-511X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Angiogenesis, Cardiovascular disease, High density lipoprotein, Inhibitory factor 1
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1186/s12944-017-0430-9         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-22328] [data modyf: 08-02-2018 13:37]
[49] The role of nutraceuticals in the prevention of cardiovascular disease / Bożena Sosnowska, Peter Penson, Maciej Banach(*), 2017. Cardiovascular diagnosis and therapy 7, Suppl. 1, 21--31, ISSN: 2223-3652, , eISSN: 2223-3660, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cardiovascular disease (CVD), nutraceuticals, polyphenols
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.21037/cdt.2017.03.20         Cytowania wg Scopus: 36 [01-03-2021]
[AWCZ-22340] [data modyf: 09-02-2018 12:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski