System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Iwona Jakubowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Charakterystyka szkolnych działań profilaktycznych. Teoria i praktyka, Iwona Jakubowska
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. 2019. Nauki humanistyczne i społeczne, 2019. / Jędrzej Nyćkowiak, Wojciech Pryliński . Część III, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 18--24, ISBN: 9788366139183
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21159] [data modyf: 24-10-2019 08:40]
[2] Profilaktyka szkolna substancji psychoaktywnych w opinii uczniów gimnazjum, Iwona Jakubowska
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VIII, 2018. , Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 39--46, ISBN: 9788365917706
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20428] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[3] Sięganie przez młodzież gimnazjalną po substancje psychoaktywne takie jak: alkohol, narkotyki oraz papierosy, Iwona Jakubowska
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VIII, 2018. , Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 47--55, ISBN: 9788365917706
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20410] [data modyf: 04-06-2019 11:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Profilaktyka substancji psychoaktywnych / Iwona Jakubowska, 2018. Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, nr 9, 21--23, ISSN: 1230--3720,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23196] [data modyf: 08-10-2018 14:17]
[2] Uczniowie o działaniach profilaktycznych szkoły / Iwona Jakubowska, 2016. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze rok LVI, nr 1, 48--52, ISSN: 0552-2188,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23197] [data modyf: 08-10-2018 14:24]
[3] Rozważania na temat "uzależnienia od wszystkiego" / Iwona Jakubowska, 2014. Nowa Szkoła, nr 4, 13--16
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23193] [data modyf: 08-10-2018 14:10]
[4] Zachowania ryzykowne gimnazjalistów (narkotyki) a czas wakacji / Iwona Jakubowska, 2014. Nowa Szkoła, nr 5, 50--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23191] [data modyf: 08-10-2018 14:03]
[5] Alkohol wśród gimnazjalistów w kontekście profilaktyki szkolnej / Iwona Jakubowska, 2013. Nowa Szkoła, nr 8, 37--47
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23195] [data modyf: 08-10-2018 14:13]
[6] Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska, 2013. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze rok LIII, nr 3, 48--52, ISSN: 0552-2188,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23198] [data modyf: 08-10-2018 14:28]
[7] Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska, 2010. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze rok L, nr 6, 48--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23199] [data modyf: 08-10-2018 14:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Profilaktyka szkolna substancji psychoaktywnych w opinii uczniów gimnazjalnych, 2018. Iwona Jakubowska // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowcow w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - wiosna. Część druga - Poznań. -, Polska Poznań, 2018, s. 34, ISBN: 9788365917713
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23246] [data modyf: 11-10-2018 09:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski