System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Krzysztof Łoziński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Duże problemy małych stowarzyszeń. Analiza barier i zagrożeń, Krzysztof Łoziński
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 209--225, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20965] [data modyf: 01-07-2019 11:17]
[2] Rozszerzony ageizm? Wykluczenie społeczne opiekunów osób starszych dotkniętych chorobą Alzheimera, Krzysztof Łoziński
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, 2018. / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 104--111, ISBN: 9788365917874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20451] [data modyf: 24-10-2018 14:43]
[3] Społeczność żydowska w Polsce. Pomiędzy akulturacją a trybalizmem, Krzysztof Łoziński
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--98, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19566] [data modyf: 03-06-2019 11:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Jewish symbols / Krzysztof Łoziński, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 6, 269--285, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jew, Judaica, Judaism, archetype, symbol
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21991] [data modyf: 22-11-2017 09:36]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Zagłada Żydów Europejskich / / Raul Hilberg .- Warszawa : Centrum Badań nad Zagładą Żydów , 2014 (Rec.) Krzysztof Łoziński // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 6, s. 293--296
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski