System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Jagoda Kurowiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries / Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, 2020. Processes Vol. 8, iss. 3, 1--11, ISSN: 1820-6131, , eISSN: 2406-1034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydrogel material, regenerative medicine, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/pr8030304         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25053] [data modyf: 09-04-2020 09:51]
[2] Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease / Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Joanna Skonieczna, Jagoda Kurowiak, Tomasz Piasecki, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Romuald Będziński, 2020. Journal of Materials Research and Technology Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, ISSN: 2238-7854, , eISSN: 2214-0697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
[AWCZ-25414] [data modyf: 24-06-2020 14:42]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020. Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOPOLIMERY : źródło nowych materiałów. Lublin, Polska [B. m.] : --, 2020, s. 16--17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23692] [data modyf: 21-09-2020 14:04]
[2] Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu, 2019. Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23468] [data modyf: 18-06-2019 15:30]
[3] Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro, 2019. Łukasz Zaręba, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23470] [data modyf: 18-06-2019 15:44]
[4] Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego, 2019. Rafał Rudyk, Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23469] [data modyf: 18-06-2019 15:41]
[5] Biomechanical investigation of animal urethra model, 2018. Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Marek Malinowski, Łukasz Zaręba, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, J. Madej, J. Skonieczna, M. Michałek, M. Płóciennik, K. Nowak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23154] [data modyf: 05-12-2019 10:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski