System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Barbara Jurkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Voraussetzungen für die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa. Implikationen für die deutsch-polnische Partnerschaft im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses, 2020. Barbara Jurkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 135 s. , ISBN: 978-83-7842-418-5, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15459] [data modyf: 24-08-2020 11:38]
[2] Uwarunkowania rozwoju współpracy transgranicznej w Europie. Implikacje dla integracji polsko-niemieckiej, 2018. Barbara Jurkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 210 s. , ISBN: 978837842340, bibliogr. tab. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14818] [data modyf: 28-05-2019 14:51]
[3] Gminy wojskowe i powojskowe w województwie lubuskim. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie rozwoju lokalnego, 2015. Marzena Piotrowska-Trybull, Barbara Jurkowska(*) ; red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull, Barbara Jurkowska., Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 147 s. , ISBN: 9788375234749, bibliogr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14566] [data modyf: 24-08-2018 12:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Likwidacja jednostek wojskowych w województwie lubuskim - konsekwencje dla społeczności lokalnej, Barbara Jurkowska
// W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne. Wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń., 2017. / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull, Aleksandra Kaczmarek, Warszawa : Wydawnictwo Akademi Sztuki Wojennej, s. 96--111, ISBN: 9788375235913
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20290] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[2] Zróżnicowanie rozwoju regionów przygranicznych Polski Północno-Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych), Barbara Jurkowska(*)
// W: Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, 2016. / red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 319--339, ISBN: 9788323137009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20291] [data modyf: 22-08-2018 14:35]
[3] Gminy wojskowe i powojskowe województwa lubuskiego. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych, Barbara Jurkowska(*)
// W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne - relacje i wyzwania, 2015. / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, s. 241--252, ISBN: 9788375233872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20295] [data modyf: 28-08-2018 10:05]
[4] Cross-border in the North-Eastern Borderland o the EU in the Light of Survey Research, Barbara Jurkowska(*)
// W: Problems of Economic Policy of the Central and Eastern Europe Countries. Macroeconomics and Regional Aspects, 2014. / red. nauk. Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 289--316, ISBN: 9788323132851
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20297] [data modyf: 28-08-2018 12:12]
[5] Współpraca transgraniczna na zachodnim i północno-wschodnim pograniczu Polski. Czynniki ograniczające rozwój współpracy w świetle wyników badań ankietowych, Barbara Jurkowska(*)
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 311--325, ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20293] [data modyf: 28-08-2018 10:07]
[6] Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów przygranicznych Polski Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych), Barbara Jurkowska(*)
// W: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy., 2014. / red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 463--487, ISBN: 9788323132868
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20296] [data modyf: 28-08-2018 10:04]
[7] Factors and conditions for the developement of cross-border cooperation between Lithuania and Belarus, Russia (Kalinigrad) and Poland, in the opinion of Lithuanian representatives of local governments, Barbara Jurkowska(*)
// W: Regions and their socio-economic growth, 2013. / red. nauk. Cezary Mądry, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 77--90, ISBN: 9788363400859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20298] [data modyf: 30-08-2018 14:41]
[8] Potencjał społeczno-gospodarczy obwodów Białorusi, Barbara Jurkowska(*)
// W: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska, 2013. / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 339--350, ISBN: 9788363400941
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20300] [data modyf: 30-08-2018 14:55]
[9] Uwarunkowania wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności regionu wynikające z unijnej polityki spójności, Barbara Jurkowska(*), Wojciech Kosiedowski
// W: Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, 2013. / red. nauk. Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 171--198, ISBN: 9788323131410
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20299] [data modyf: 30-08-2018 14:48]
[10] Możliwości kształtowania relacji w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Euopejskiej na lata 2014-2020, Barbara Jurkowska(*)
// W: Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, 2012. / pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 270--279, ISBN: 9788360389268
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20301] [data modyf: 30-08-2018 14:57]
[11] Procesy demograficzne oraz ich uwarunkowania na pograniczu polsko-niemieckim, Barbara Jurkowska(*)
// W: Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne., 2010. / red. nauk. Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 419--430, ISBN: 9788372855572
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20302] [data modyf: 31-08-2018 13:03]
[12] Euroregiony pogranicza polsko-rosyjsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego i ich rola we współpracy transgranicznej, Barbara Jurkowska
// W: Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, 2009. / red. nauk. Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 73--110, ISBN: 9788323123415
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20306] [data modyf: 03-09-2018 12:52]
[13] Podstawowe zagadnienia współpracy transgranicznej w warunkach integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, Barbara Jurkowska(*), Wojciech Kosiedowski
// W: Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, 2009. / red. nauk. Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 27--49, ISBN: 9788323123415
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20307] [data modyf: 03-09-2018 12:55]
[14] Raport z badań ankietowych: współpraca transgraniczna we wschodniej Polsce, Barbara Jurkowska(*), Wojciech Kosiedowski
// W: Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, 2009. / red. nauk. Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 291--373, ISBN: 9788323123415
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20305] [data modyf: 03-09-2018 12:49]
[15] Euroregionalizm jako forma aktywizacji pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie województwa lubuskiego), Barbara Jurkowska(*)
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, 2008. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 277--287, ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20310] [data modyf: 04-09-2018 09:04]
[16] Polsko-słowacko-ukraiński region transgraniczny. Perspektywy współpracy, Barbara Jurkowska(*)
// W: Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, 2008. / red. nauk. Aranka Ignasiak- Szulc, Wojciech Kosiedowski, Toruń : Wydawnictwo Dom Organizatora, s. 115--130, ISBN: 9788372854384
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20309] [data modyf: 03-09-2018 13:15]
[17] Położenie przygraniczne jako szansa rozwoju północno-wschodniej Polski w warunkach integracji europejskiej (w świetle badań ankietowanych), Barbara Jurkowska(*), Wojciech Kosiedowski
// W: Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, 2008. / red. nauk. Z. Strzelecki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., s. 355--372, ISBN: 9788373783577
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20308] [data modyf: 03-09-2018 13:00]
[18] Znaczenie współpracy transgranicznej w kontekście integracji europejskiej w opinii mieszkańców województwa lubuskiego, Barbara Jurkowska(*)
// W: Gospodarka społeczna w Europie, 2008. / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 267--275, ISBN: 9788392547037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20311] [data modyf: 04-09-2018 12:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Demografia i jej wpływ na rynek mieszkaniowy oraz sytuację społeczno-gospodarczą pogranicza polsko-niemieckiego (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego podregionu gorzowskiego) / Barbara Jurkowska, 2018. Przegląd Zachodni, nr 2, 269--290, ISSN: 0033-2437, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23026] [data modyf: 28-08-2018 13:31]
[2] Regional and local security conditions - counteracting threats and shaping a safe public space / Barbara Jurkowska, 2018. Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 28 (4), 93--110, ISSN: 2299-2316, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lokalne i regionalne, regional and local safety, threats to state security, zagrożenia bezpieczeństwa kraju
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24323] [data modyf: 04-09-2019 09:04]
[3] Spatial diversification of socio-economic potential of the regions in Poland and Germany, particularly considering the Polish-German borderland / Barbara Jurkowska, 2018. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, nr 8, 47--64, ISSN: 0043-518X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23057] [data modyf: 10-09-2018 09:35]
[4] Wpływ sąsiedztwa z Niemcami na sytuację demograficzną i mieszkaniową polskich regionów (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego) / Barbara Jurkowska, 2018. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 539, 85--93, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Niemcy, Polska, sytuacja demograficzna i mieszkaniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24324] [data modyf: 04-09-2019 09:14]
[5] Taxonomic Analysis of Labour Market in Ligh of Demographic Regional Changes Occurring in Poland and Germany / Barbara Jurkowska(*), 2015. Przegląd Zachodni, nr 4, 175--205, ISSN: 0033-2437, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23008] [data modyf: 23-08-2018 14:26]
[6] The Federal States of Germany - Analysis and Measurement of Developement Using Taxonomics Methods / Barbara Jurkowska(*), 2014. Oeconomia Copernicana vol 5, issue 3, 49--73, ISSN: 2083-1277, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23027] [data modyf: 29-08-2018 09:59]
[7] Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii / Barbara Jurkowska, 2013. Studia Lubuskie, tom IX, 163--177, ISSN: 1733-8271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23028] [data modyf: 29-08-2018 10:20]
[8] Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską / Barbara Jurkowska, 2011. Studia Lubuskie, tom VII, 185--205, ISSN: 1733-8271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23029] [data modyf: 29-08-2018 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Znaczenie i uwarunkowania współpracy polsko-niemieckiej w świetle opinii władz samorządowych i mieszkańców województwa lubuskiego, 2008. Barbara Jurkowska(*) // W: II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego : konferencja naukowa. Sulechów, Polska Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 2008, s. 261--271, ISBN: 9788360792056
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23121] [data modyf: 04-09-2018 12:18]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski