System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jarosław Kliks
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Perspektywy zagospodarowania odpadów żywnościowych jako surowca do produkcji biogazu, Sławomir Czabaj, Łukasz Biłos, Jarosław Kliks
// W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, 2018. / red. nauk. Marek Tukiendorf, Katarzyna Śzwedziak . z. 488, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (Studia i Monografie), s. 21--28, ISBN: 9788366033184
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21718] [data modyf: 16-10-2020 09:39]
[2] Ocena wpływu modyfikacji technologicznych na jakość sera mozarella, Jarosław Kliks(*), Sławomir Czabaj, Sara Nowak, Grażyna Krasnowska, Łukasz Biłos, Joanna Kawa-Rygielska
// W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - postęp naukowo-techniczny, 2016. / red. nauk. Marek Tukiendorf, Katarzyna Szwedziak, Tomasz Łusiak, Dominika Matuszek, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (Studia i Materiały), s. 95--105, ISBN: 9788365235428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21719] [data modyf: 16-10-2020 12:24]
[3] Produkcja destylatów rolniczych z użyciem nietypowych surowców gorzelniczych, Sławomir Czabaj, Tomasz Boruczkowski, Anna Żołnierczyk, Jarosław Kliks(*)
// W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - interdyscyplinarne aspekty zdrowego stylu życia, 2015. / red. nauk. Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf, Tomasz Jakubowski . z. 432, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (Studia i Monografie), s. 45--62, ISBN: 9788365235312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20289] [data modyf: 20-08-2018 13:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of Volatile Compounds and Sugar Content in Three Polish Reional Ciders with Pear Addiction / Jarosław Kliks, Joanna Kawa-Rygielska, Alan Gasiński, Antoni Szumny, 2020. Molecules Vol. 25, 1--13, ISSN: 1420-3049, , eISSN: 1420-3049,
Słowa kluczowe: apples, ciders, gas chromatography, mass spectrometry, pears, volatile compounds
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/molecules25163564         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25719] [data modyf: 15-10-2020 14:16]
[2] Quality characteristics of natural yoghurts produced with lactulose supplementation / Jarosław Kliks, Władysław Leśniak, Marta Spruch, Sara Szołdra, Sławomir Czabaj, 2020. Integrative Food, Nutrition and Metabolism Vol. 6, 1--4, ISSN: 2056-8339, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fermentation, lactulose, quality, yogurt
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15761/1FNM.1000253
[AWCZ-25720] [data modyf: 15-10-2020 14:34]
[3] Zwyczaje żywieniowe studentów w zakresie spożywania owoców i warzyw / Jarosław Kliks, Agnieszka Maj, Aleksandra Niparko, Justyna Korycka- Korwek, Sławomir Czabaj, 2019. Żywienie Człowieka i Metabolizm XLVI, 1, 61--63, ISSN: 0209-164X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ankieta żywieniowa, eating habits, fruit and vegetable consumption, nawyki żywieniowe, nurition survey, spożycie owoców i warzyw
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24847] [data modyf: 21-01-2020 09:35]
[4] Effects of Mead Wort heat Treatment on the Mead Fermentation Process and Antioxidant Activity / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Alicja Z. Kucharska, Jarosław Kliks(*), 2017. Molecules vol. 22, issue 5 , 1--15, ISSN: 1420-3049, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antioxidant activity, fermentation, heat treatment, mead
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/molecules22050803         Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-23002] [data modyf: 20-08-2018 13:00]
[5] Charakterystyka podstawowych procesów gastronomicznych: parzenie kawy i herbaty - wpływ wybranych czynników / Jarosław Kliks(*), Sławomir Czabaj, Maja Adamska, Wojciech Szefner(*), 2016. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Z. 3, 51--56 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22989] [data modyf: 16-08-2018 09:17]
[6] Ocena wartości żywieniowej tłuszczów dostępnych na polskim rynku z zastosowaniem technik ICP OES oraz chromatografii gazowej / Jarosław Kliks(*), Sławomir Czabaj, Konrad Makowski, Natalia Czerniejewska, Urszula Landyszkowska, Michał Buda, Justyna Korycka- Korwek(*), Joanna Kawa-Rygielska, 2016. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego t. 71, nr 2, 25--35, ISSN: 2083-5809, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICP-OES, chromatografia gazowa, kwasy tłuszczowe, tłuszcze, wartość żywieniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22851] [data modyf: 11-06-2018 14:55]
[7] Pomiar temperatury krioskopowej produktów spożywczych z zastosowaniem czujnika DS18B20 firmy Dallas Semiconductor / Jarosław Kliks(*), Agnieszka Maj(*), 2016. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Z. 3, 57--64 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22990] [data modyf: 16-08-2018 09:22]
[8] Proces dojrzewania i jego wpływ na jakość miodów pitnych / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Ewelina Dziuba, Barbara Foszczyńska, Jarosław Kliks(*), 2016. Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia vol. 15, nr 1, 5--14, ISSN: 1644-065X, , eISSN: 2083-8654, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 5-hydroksymetylofurfural, chmielenie, drożdże, fermentacja, miody pitne, miód
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22999] [data modyf: 20-08-2018 10:31]
[9] Zmiany zawartości ochratoksyny a w ziarnie gryki w zależności od warunków przechowywania / Justyna Korycka- Korwek(*), Marta Spruch, Jarosław Kliks(*), Zuzanna Musiał, Wojciech Szefner(*), Anna Romankiewicz, 2016. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Z. 3, 79--93 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22823] [data modyf: 05-06-2018 09:52]
[10] Czynniki decydujące o wyborze win przez konsumentów z województwa lubuskiego / Jarosław Kliks(*), Katarzyna Gilewska, 2014. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Z. 1, 105--112 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22994] [data modyf: 16-08-2018 14:45]
[11] Wiedza żywieniowa a spożycie owoców i warzyw wśród studentów / Jarosław Kliks(*), Agnieszka Maj(*), Sara Nowak, Magdalena Semak, Gracjana Gawron, 2014. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health vol. 4, nr 4, 357--363, ISSN: 2082-9876, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, owoce, warzywa, świadomość konsumencka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23000] [data modyf: 20-08-2018 11:09]
[12] Wpływ dodatku serwatki kwasowo-podpuszczkowej na cechy technologiczne pieczywa pszennego / Jarosław Kliks(*), Michał Buda, Urszula Landyszkowska, 2014. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Z. 1, 99--104 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22993] [data modyf: 16-08-2018 14:37]
[13] Wpływ ekstraktu z zielonej herbaty na wybrane właściwości kiełbas drobno rozdrobnionych / Jarosław Kliks(*), Michał Buda, Grażyna Krasnowska(*), 2014. Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 2, 25--33, ISSN: 2080-5985, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: DPPH, przetwory mięsne, zielona herbata, zmiany oksydacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15611/nit.2014.2.03
[AWCZ-23001] [data modyf: 20-08-2018 11:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza porównawcza profili związków lotnych miodów pszczelich, 2016. Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Antoni Szumny, Jarosław Kliks(*), Paweł Michołap // W: 53 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, Polska Puławy, 2016, s. 93
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23112] [data modyf: 21-08-2018 09:13]
[2] Shaping the sensory characteristics of mead by technological parameters, 2016. Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba, Tomasz Strojny // W: Bonding tradiction with innovation : successful strategies in food chain value. Olsztyn, Polska Olsztyn, 2016, s. 43, ISBN: 9788394279417
Słowa kluczowe: colour, haze, mead, quality, thermal processing, wort

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23111] [data modyf: 21-08-2018 09:06]
[3] Charakterystyka młóta piwowarskieo jako surowca o potencjalnym wykorzystaniu w kierunku tworzenia nowych produktów spożywczych, 2015. Joanna Kawa-Rygielska, Barbara Foszczyńska, Grzegorz Skaradziński, Sławomir Czabaj, Jarosław Kliks(*) // W: Żywność - zdrowie - przyszłość : XLII Sesja naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk : materiały konferencji naukowej. Lublin, Polska Lublin, 2015, s. 134
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23109] [data modyf: 20-08-2018 14:17]
[4] The influence of mead wort preparation on fermentation dynamics and product quality, 2015. Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba // W: Environment & Technology in Business : Scientific & Didactic Conference. Poznań, Polska Poznań, 2015, s. 29
Słowa kluczowe: honey, mead, strain selection, thermal treatment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23108] [data modyf: 20-08-2018 14:17]
[5] The influence of mead wort preparation on yeast fermentation activity, 2015. Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba // W: Biotechnology - Research and Industrial Applications. Wrocław, Polska Wrocław, 2015, s. 80
Słowa kluczowe: honey, mead, strain selection, thermal treatment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23110] [data modyf: 21-08-2018 08:35]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania granulatu dla zwierząt domowych, zwłaszcza kotów / Jarosław Kliks .- Numer : 234698 .- Data zgłoszenia : 14-03-2018 .- Data udzielenia : 31-03-2020 .- uprawnienia do patentu: ANIMALIFE sp. z o.o., Glińsk, PL
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski