System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Aleksandra Kożańska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Genetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Extended Phylogeny and Extraintestinal Virulence Potential of Commensal Escherichia coli from Piglets and Sows / Ewa Bok, Aleksandra Kożańska, Justyna Mazurek-Popczyk, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik, 2020. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1), 1--17, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commensal Escherichia coli, nonlinear mixed models, phylogenetic typing, piglets, sows, virulence genes (VGs)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph17010366         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-25021] [data modyf: 04-03-2020 14:24]
[2] Extended Phylogeny and Extraintestinal Virulence Potential of Commensal Escherichia coli from Piglets and Sows / Ewa Bok, Aleksandra Kożańska, Justyna Mazurek-Popczyk, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik, 2020. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17, iss. 1, 1--17, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: commensal Escherichia coli, nonlinear mixed models, phylogenetic typing, piglets, sows, virulence genes (VGs)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph17010366
[AWCZ-25011] [data modyf: 02-03-2020 13:27]
[3] The multiple HPV infections and their possible significance in predicting the risk of the cervical cancer / Aleksandra Kożańska, Justyna Pisarska, Katarzyna Baldy-Chudzik, 2019. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 123, 192--207, eISSN: 2392-2192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: HPV co-infection, PCR-RFLP, Real-Time PCR, cervical cancer, human papillomavirus
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23958] [data modyf: 07-10-2019 13:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Multiple cervical HPV infections and the physical state of virus genome, 2019. Aleksandra Kożańska, Justyna Pisarska, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: DIAGMOL 2019 XX Conference on Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology. Warsaw, Polska Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2019, s. 95--98, ISBN: 97-8375838947
Słowa kluczowe: HPV co-infection, HPV integration, cervical cancer, human papillomavirus

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23621] [data modyf: 24-03-2020 16:30]
[2] Detection of cervical HPV infections among women from western Poland, 2018. Justyna Pisarska, Aleksandra Kożańska, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2018 : proceedings of XIX conference. Warsaw, Polska Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2018, s. 99--102
Słowa kluczowe: HPV co-infection, HPV genotype, cervical cancer, human papillomavirus

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23412] [data modyf: 25-03-2019 08:56]
[3] Wirus brodawczaka ludzkiego jako czynnik rozwoju raka szyjki macicy, 2018. Aleksandra Kożańska, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych : IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych : zeszyt abstraktów. Toruń, Polska Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018, s. 96
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23023] [data modyf: 24-05-2018 15:04]
[4] Main phylogroups and extended phylogenetic structure among Escherichia coli strains isolated from healthy pigs, 2017. Aleksandra Kożańska, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 28, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22866] [data modyf: 25-03-2019 09:04]
[5] Assessment of genetic diversity of human and animal strains of E. coli based on phylogroup typing and rep- PCR genomic polymorphism, 2016. Aleksandra Kożańska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 30, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23413] [data modyf: 25-03-2019 09:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski