System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Norbert Kukurowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fault-Tolerant Tracking Control for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems Under Actuator and Sensor Faults, Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Francisko-Ronay López-Estrada, Teodólo Iván Bravo Cruz
// W: Advanced, Contemporary Control : Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020. / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1196), s. 1434--1445, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_119   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-21523] [data modyf: 15-09-2020 14:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fault diagnosis of an automated guided vehicle with torque and motion forces estimation: A case study / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Marcin Pazera, Norbert Kukurowski, 2020. ISA Transactions Vol. 104, 370--381, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomous guided vehicle, Fault diagnosis, Linear parameter-varying system, Observers, Virtual sensors
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2020.05.012         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25247] [data modyf: 14-09-2020 11:16]
[2] Takagi-Sugeno Observer Design for Remaining Useful Life Estimation of Li-Ion Battery System Under Faults / Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, 2020. Electronics Vol. 9, iss. 9, 1--18, ISSN: 2079-9292, , eISSN: 2079-9292, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy system, observer design, remaining useful life, voltage and current measurement faults
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/electronics9091537         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25646] [data modyf: 21-09-2020 10:11]
[3] Towards Simultaneous Actuator and Sensor Faults Estimation for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems: A Twin-Rotor System Application / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Norbert Kukurowski, Mariusz Buciakowski, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 12, 1--18, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy systems, actuator and sensor fault, fault detection and diagnosis, faults estimation, observer design
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20123486         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25407] [data modyf: 22-06-2020 09:03]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Robust actuator and sensor fault estimation: Application to a DC motor system, 2020. Norbert Kukurowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : --, 2020, s. 22
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23703] [data modyf: 15-10-2020 11:55]
[2] Robust actuator and sensor fault estimation for Takagi-Sugeno fuzzy systems under ellipsoidal bounding, 2020. Marcin Witczak, Marcin Pazera, Norbert Kukurowski, Teodólo Iván Bravo Cruz, Didier Theilliol // W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) : conference proceedings. on-line [Glasgow], Szkocja Piscataway : IEEE Service Center, 2020, s. 1--7, ISBN: 9781728169323 .- IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, estimation, fault detection, fault diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177837   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23659] [data modyf: 15-09-2020 09:33]
[3] Design for Monitoring of a Research Vehicle, 2019. Norbert Kukurowski, Ralf Stetter, Marcin Witczak // W: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design - ICED19. Delft, Holandia Cambridge : Cambridge University Press, 2019, Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design, Vol. 1, iss. 1, s. 2833--2842 .- (ISSN 2220-4342)
Słowa kluczowe: design for X (DfX), mechatronics, systems engineering (SE)

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/dsi.2019.290   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23480] [data modyf: 26-08-2019 13:33]
[4] Robust unknown input observer design for simultaneous actuator and sensor faults, 2019. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Norbert Kukurowski // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 366--371, ISBN: 9781728109329
Słowa kluczowe: actuator and sensor fault estimation, fault diagnosis, multiple faults, robust observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23495] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[5] Design of diagnostic estimators for an automated guided vehicle, 2018. Marcin Witczak, Ralf Stetter, Mariusz Buciakowski, Didier Theilliol, Norbert Kukurowski // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1004--1009
Słowa kluczowe: automated guided vehicles, fault diagnosis, force balance, input estimation, observers

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.710   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23253] [data modyf: 22-11-2019 12:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski