System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Bogdan Lipiec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A Fuzzy Logic Approach to Remaining Useful Life Estimation of Ball Bearings, Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski, Ralf Stetter
// W: Advanced, Contemporary Control : Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020. / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1196), s. 1411--1423, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_117   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-21522] [data modyf: 15-09-2020 14:02]
[2] Conflict Avoidance Within Max-Plus Fault-Tolerant Control: Application to a Seat Assembly System, Marcin Witczak, Paweł Majdzik, Bogdan Lipiec, Ralf Stetter
// W: Modeling and Performance Analysis of Cyclic Systems, 2020. / eds W. Bożejko, G. Bocewicz, Cham : Springer Nature Switzerland (Studies in Systems, Decision and Control Vol. 241), s. 135--157, ISBN: 9783030276515
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-27652-2_7   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-21127] [data modyf: 10-10-2019 14:45]
[3] A Diagnostic System for Remaining Useful Life of Ball Bearings, Bogdan Lipiec, Marcin Witczak
// W: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques : Automation 2019, 2019. / eds. R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 920), s. 125--134, ISBN: 9783030132729
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_13   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-20820] [data modyf: 31-05-2019 12:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Integrated fault-tolerant control of assembly and automated guided vehicle-based transportation layers / Paweł Majdzik, Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Zbigniew Banaszak, 2021. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 1--18, ISSN: 0951-192X, , eISSN: 1362-3052, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: assembly system, automated guided vehicles system, concurrency, digital twin, fault-tolerant control, predictive contol, synchronization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/0951192X.2021.1872103         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-26133] [data modyf: 05-02-2021 08:53]
[2] A fault-tolerant control strategy for multiple automated guided vehicles / Marcin Witczak, Paweł Majdzik, Ralf Stetter, Bogdan Lipiec, 2020. Journal of Manufacturing Systems Vol. 55, 56--68, ISSN: 0278-6125, , eISSN: 1878-6642,
Słowa kluczowe: AGVs system, Fault diagnosis, Fault-tolerant control, Interval arithmetics, Max-plus algebra
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jmsy.2020.02.009         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-24999] [data modyf: 04-03-2020 08:26]
[3] Fault-tolerant control-based flexible AGV transportation in a seat assembly system / Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Zbigniew Banaszak, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 52, iss. 10, 67--72, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AGVs system, Assembly Systems, Fault-tolerant Control, Max-Plus algebra, Model Predictive Control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.10.028         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24898] [data modyf: 03-02-2020 15:52]
[4] Multiple AGV fault-tolerant within an agile manufacturing warehouse / Marcin Witczak, Paweł Majdzik, Ralf Stetter, Bogdan Lipiec, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 53, iss. 13, 1914--1919, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. wykr. summ. .- 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control - MIM 2019, Berlin
Słowa kluczowe: AGVs system, agile manufacturing, fault-tolerant control, max-plus algebra, model predictive control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.482         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-24857] [data modyf: 22-01-2020 10:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fuzzy modelling and robust fault-tolerant scheduling of cooperating forklifts, 2020. Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski, Lothar Seybold, Zbigniew Banaszak // W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) : conference proceedings. on-line [Glasgow], Szkocja Piscataway : IEEE Service Center, 2020, s. 1--10, ISBN: 9781728169323 .- IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fault tolerant control, forklifts, fuzzy logic, fuzzy systems, scheduling algorithms

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177782   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23658] [data modyf: 15-09-2020 09:33]
[2] Remaining useful life estimation of ball bearings system described by fuzzy logic, 2020. Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski // W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : --, 2020, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23704] [data modyf: 15-10-2020 11:56]
[3] Feasible schedule-based predictive fault-tolerant control for an automated packing system, 2019. Paweł Majdzik, Marcin Witczak, Bogdan Lipiec // W: 4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems - SysTol 2019. Casablanca, Maroko New York : IEEE Xplore, 2019, s. 165--170, ISBN: 9781728103808
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/SYSTOL.2019.8864757   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23616] [data modyf: 28-01-2020 12:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski