System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Michał Banaszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Mów! Ja każę." Słowo poetyckie jako narzędzie dialogu w cyklu "Sonety - zarysy" Karola Wojtyły, Michał Banaszak
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II, 2018. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Anastazja Seul . tom 10, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 141--155, ISBN: 9788378423195
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20487] [data modyf: 30-10-2018 11:41]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola przekładu poetyckiego w recepcji angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku w Polsce. Zarys problematyki / Michał Banaszak, 2019. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 13, 217--233, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: comparative literature, komparatystyka, literary translations, metaphysical poets, poeci metafizyczni, poetry, poezja, przekład literacki
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/ig.vi13.330
[AWCZ-25569] [data modyf: 26-08-2020 09:17]
[2] Cztery przekłady wiersza "Virtue" George'a Herberta na język polski. Analiza porównawcza / Michał Banaszak, 2018. Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, nr 1, 249--266, ISSN: 1733-165X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: George Herbert, komparatystyka, poeci metafizyczni, poezja, przegląd literacki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.14746/po.2018.1.14
[AWCZ-24338] [data modyf: 12-09-2019 10:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski