System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Mirosław Franków
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Red Blood Cells Mean Corpuscular Volume (MCV) and Red Blood Distribution Width (RDW) Parameters as Potential Indicators of Regenerative Potential in Older Patients and Predictors of Acute Mortality - Preliminary Report / Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Joanna Rupa-Matysek, Andrzej Tukiendorf, Tomasz Janus, Mirosław Franków, Marcus Daniel Lancé, Lidia Gil, 2020. Stem Cell Reviews and Reports 2020, 1--7, ISSN: 1550-8943, , eISSN: 1558-6804, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acute mortality, GH, IGF-I, MCV, Mean corpuscular volume, RDV, Red blood distribution width, VSELs
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s12015-020-09977-6         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25250] [data modyf: 12-05-2020 08:09]
[50] [0,5]
[2] Selected Hematological Biomarkers to Predict Acute Mortality in Emergency Department Patients. Recent Polish Hospital Statistics / Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Marcus Daniel Lancé, Andrzej Tukiendorf, Tomasz Janus, Mirosław Franków, Joanna Rupa-Matysek, Zuzanna Walkowiak, Lidia Gil, 2020. Disease Markers Vol. 2020, 1--10, ISSN: 0278-0240, , eISSN: 1875-8630, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2020/8874361         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25641] [data modyf: 18-09-2020 13:07]
[17,5] [0,25]
[3] Clinical Profiles of Selected Biomarkers Identifying Infection and Cancer Patients: A Gorzów Hospital Example / Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Marcus Daniel Lancé, Andrzej Tukiendorf, Mirosław Franków, Joanna Rupa-Matysek, Edyta Wolny-Rokicka, Lidia Gil, 2019. Disease Markers 2019, 1--8, ISSN: 0278-0240, , eISSN: 1875-8630, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2019/6826127         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24345] [data modyf: 17-12-2019 11:59]
[18,71] [0,27]
[4] Is Migraine an MPV-Related Disease? An Observational Study of Polish Neurological Patients / Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Marcus Daniel Lancé, Andrzej Tukiendorf, Joanna Rupa-Matysek, Sybilla Brzozowska-Mańkowska, Mirosław Franków, Edyta Wolny-Rokicka, Lidia Gil, 2019. Disease Markers 2019, 1--7, ISSN: 0278-0240, , eISSN: 1875-8630, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2019/9454580         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24713] [data modyf: 17-12-2019 12:07]
[17,5] [0,25]
[5] Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia u pacjenta z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B i zespołem nabytego niedoboru odporności / Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Agnieszka Lewosiuk, Zuzanna Walkowiak, Wojciech Pauli, Wojciech Rutkowski, Miłosz Parczewski, Mirosław Franków, 2019. Hematologia t. 10, nr 4, 187--196, ISSN: 2081-3287, , eISSN: 2081-0768, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: John Cunningham virus, chłoniak rozlany z dużych limfocytów B, diffuse large B-cell lymphoma, human immunodeficiency virus, ludzki wirus niedoboru odporności, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia, progressive multifocal leukoencephalopathy, wirus Johna Cunninghama
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5603/Hem.2019.0035         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25368] [data modyf: 09-06-2020 09:15]
[2,86] [0,14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski