System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Jasik-Pyzdrowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Centrum Symulacji Medycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
29 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród pracowników Ochrony Zdrowia : Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, 2017. Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa 14 s. , ISBN: -, rys. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13991] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czynniki stresogenne i motywacja zawodowa pielęgniarek w kontekście problemu wypalenia zawodowego, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 6], 2019. / red. nauk. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 22--37, ISBN: 9788362182794
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20884] [data modyf: 04-06-2019 11:59]
[2] Svarnitel'naâ harakteristika fizičeskogo razvitiâ akademičeskoj molodeži Pol'ši i Belarusi, Ryszard Asienkiewicz, A. N. Gerasevič, Justyna
// W: Sovremennye problemy formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Zdorov'e - 2019, 2019. / [red.] A.N. Gerasevič [i in.], Brest : Belarusskij Gosudarstvennyj Universitet, s. 3--14, ISBN: 9789854934723
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21552] [data modyf: 23-06-2020 12:58]
[3] Ankieta FINDRISK jako narzędzie w ocenie ryzyka rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5], 2018. / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 21--31, ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19988] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[4] Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego oraz skuteczna edukacja szansą na prewencję cukrzycy lub jej powikłań, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5], 2018. / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 111--123, ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19997] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[5] Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 183--193, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19141] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[6] Czy oferta edukacji zdrowotnej w mediach dotrzymuje kroku starzejącemu się społeczeństwu?, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--93, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19269] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[7] Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego, Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Grażyna Milewska-Wilk, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 252--268, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19140] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[8] Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--135, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19271] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[9] Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--22, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19265] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[10] Samokontrola glikemii chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach domowych, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Monika Lato-Pawłowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--35, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19266] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[11] Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a subiektywne doświadczanie stresu w oparciu o skalę odczuwania stresu (PSS-10), Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Cywilizacja a zdrowie - przegląd zagadnień, 2017. / red. Paweł Kiciński, Beata A. Nowak, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 117--131, ISBN: 9788365598660
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20003] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[12] Zachowania zdrowotne oraz aktywność fizyczna pracownika służby zdrowia, nauczyciela i pracownika korporacji, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--188, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17499] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[13] Zatrzymać czas, czyli wyzwania dla edukacji zdrowotnej osób starszych, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--113, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16838] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[14] Wyzwanie czy wykluczenie - niepełnosprawni studenci na kierunkach medycznych i pokrewnych, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, 2013. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 199--213, ISBN: 9788363134730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15887] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparative analysis of socioeconomic, behavioral and biological factors between healthy patients and patients with newly diagnosed diabetes in the Lubuskie Voivodeship / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Katarzyna Szwamel, 2020. Medical Science Pulse 14, 1--9, ISSN: 2544-1558, , eISSN: 2544-1620, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: prediabetic state, patients, type 2 diabetes mellitus
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.3455
[AWCZ-25591] [data modyf: 03-09-2020 09:30]
[2] Dimorphic differences in selected somatic parameters in students of equal height / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2020. Anthropologischer Anzeiger Vol. 77, no. 2, 121--135, ISSN: 0003-5548, , eISSN: 0003-5548, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: sexual dimorphism, somatic features, students
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1127/anthranz/2020/1005         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24893] [data modyf: 09-04-2020 07:53]
[3] Grywalizacja w naukach medycznych / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2019. mensis.pl, nr 60, 24--27 bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24970] [data modyf: 20-02-2020 13:34]
[4] Symulacja medyczna jako "złote narzędzie" współczesnej dydaktyki medycznej? / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2019. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych, nr 1, 2--6, ISSN: 2544--1337, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24966] [data modyf: 20-02-2020 09:38]
[5] Trendy proekologiczne a zmiany w stylu życia i biznesie / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2019. mensis.pl, nr 59, 30--33 bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24969] [data modyf: 20-02-2020 13:33]
[6] Aktywność fizyczna osób po przeszczepieniu narządu / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Ewa Nowacka-Chiari, 2018. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias XII, 89--101, ISSN: 2300-2999, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, dobrostan, lifestyle, physical activity, przeszczep, styl życia, transplantation, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.16926/pto.2018.12.07
[AWCZ-23704] [data modyf: 19-02-2019 11:29]
[7] Charakterystyka wybranych cech somatycznych oraz sposobu odżywiania studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego w aspekcie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych / Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska, 2018. Rocznik Lubuski t. 44, cz. 2A, 271--281, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: body proportions, choroby cywilizacyjne, civilization diseases, obesity, otyłość, wskaźniki proporcji ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24053] [data modyf: 06-05-2019 11:41]
[8] Koszty leczenia i prewencji cukrzycy / Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska, 2018. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias XII, 77--87, ISSN: 2300-2999, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: costs, cukrzyca, diabetes, koszty, prevention, prewencja, terapia, therapy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.16926/pto.2018.12.06
[AWCZ-23703] [data modyf: 19-02-2019 11:25]
[9] Ostre incydenty hipoglikemiczne - problematyka kliniczna oraz postępowanie / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2018. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych, nr 3, 2--6, ISSN: 2544--1337, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24967] [data modyf: 20-02-2020 09:47]
[10] Prevention of diabetes in primary healthcare based on the health policy program for early detection and prevention of diabetes and its complications in working individuals in the Lubusz province / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Towpik, 2018. Family Medicine & Primary Care Review vol. 20, no 4, 313--319, ISSN: 2449-8580, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: diabetes mellitus, pre-diabetic state, primary health care, primary prevention
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79340
[AWCZ-23540] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[11] Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2018. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych, nr 1, 8--14, ISSN: 2544--1337, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22692] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[12] Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z urazem głowy / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2017. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych, nr 1, 18--23, ISSN: 2544--1337, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22691] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[13] Procedury pielęgniarskie wobec pacjenta w stanie ciężkiej sepsy / Justyna Jasik-Pyzdrowska, Wojciech Dziobek, 2017. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych, nr 3, 38--42, ISSN: 2544--1337, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22690] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[14] Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy - badanie wstępne / Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2017. Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVIII, z. 10, cz. 3, 7--21, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: nursing, professional burnout, professional satisfaction job, satisfaction organization of work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22569] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[15] Aktywność fizyczna wybranych grup zawodowych. Podobieństwa i różnice w podejśćiu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2015. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu t. 21, nr 3, 254--259, ISSN: 2083-4543, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, bariery, elementy stylu życia, grupy zawodowe, motywacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20783] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[16] Karmienie naturalne - cenny dar i kamień milowy opieki nad noworodkiem / Justyna Jasik-Pyzdrowska, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 247--259, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: education, lactation, lactation difficulties, maternal milk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18685] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Aktywne nauczanie, grywalizacja, a może poprawna komunikacja dla skutecznej edukacji pacjenta diabetologicznego, 2019. Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia. Wrocław, Polska [b. m.], 2019, s. 34--35 .- [abstrakt]
Słowa kluczowe: edukacja, grywalizacja, metody aktywnego nauczania

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23463] [data modyf: 05-06-2019 12:27]
[2] Wczesne wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej- prediabetes, 2019. Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska // W: VI Konferencja naukowo -szkoleniowa. Badania w pielęgniarstwie i położnictwie. Wrocław, Polska Wrocław, 2019, s. 30--31, ISBN: 9788364358593
Słowa kluczowe: cukrzyca, prewencja, stan przedcukrzycowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23441] [data modyf: 02-05-2019 09:17]
[3] Aktywność fizyczna osób po przeszczepieniu narządu, 2018. Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Ewa Nowacka-Chiari // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia = Wrocław Annual International Conference on Health and Lifestyle. Wrocław, Polska Wrocław, 2018, s. 10--11
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, przeszczep, zdrowy styl życia

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23352] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[4] Characteristics of anthropometric features of students in relation to their consumption of water, juice, vegetables and fruits, 2018. Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska // W: 5th International Conference Medical Science Pulse Interdisciplinary Science & Research : Abstracts. Master Class & E-Poster Session. Opole, Polska Opole, 2018, s. 8
Słowa kluczowe: health behaviour, lifestyle, nutrition

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23073] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[5] Control of fasting glycaemia or oral glucose tolerance testing in diabetes prevention ., 2018. Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska // W: 5th International Conference Medical Science Pulse Interdisciplinary Science & Research : Abstracts. Master Class & E-Poster Session. Opole, Polska Opole, 2018, s. 9
Słowa kluczowe: diabetes, patient, prediabetes condition

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23074] [data modyf: 12-02-2020 17:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski