System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. nauk med. Jerzy T. Marcinkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zdrowiu (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki medyczne (50 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dotyk to "pieśń bez słów" - znaczenie w rozwoju, zdrowiu i seksie. Część 1. Dobry dotyk, Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
// W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka, 2020. / red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 933--942, ISBN: 9788395592195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21613] [data modyf: 30-07-2020 09:31]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[2] Dotyk to "pieśń bez słów" - znaczenie w rozwoju, zdrowiu i seksie. Część 2. "Czarny dotyk skrzydeł demona" - czyli rzecz o molestowaniu, Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
// W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka, 2020. / red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 943--948, ISBN: 9788395592195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21614] [data modyf: 30-07-2020 09:30]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[3] Dotyk to "pieśń bez słów" - znaczenie w rozwoju, zdrowiu i seksie. Część III. "Zły dotyk słowa" - czyli o mowie nienawiści, Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
// W: Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka, 2020. / red. Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 949--957, ISBN: 9788395592195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21615] [data modyf: 30-07-2020 09:34]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a smartfony, tablety i laptopy - z odniesieniem do realiów polskiej rodziny i szkoły / Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Czesław Żaba, Aneta Klimberg, 2020. Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis, Z. 1, 18--29, ISSN: 2084-3607, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Internet, smartfony, szkoła, zdrowie psychiczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25683] [data modyf: 06-10-2020 09:25]
[1] [0,2] / [1] [0,2]
[2] Expression levels of MEF transcription factors in skeletal muscles of Huntington's disease mouse model / Michał Mielcarek, Iwona Mazur-Michałek, Jerzy T. Marcinkowski, Małgorzata Wieleba, Aneta Klimberg, Daniel Zielonka, 2019. Hygeia Public Health 54(1), 64--67 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Huntington's disease, MEF2, choroba Huntingtona, modele mysie, mouse models, skeletal muscle atrophy, zanik mięśni szkieletowych
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25499] [data modyf: 28-07-2020 12:07]
[0,83] [0,17] / [0,83] [0,17]
[3] An altered metabolism of nucleotides leads to huntington's disease related cardiomyopathy / Marta Toczek, Daniel Zielonka, Jerzy T. Marcinkowski(*), Mark Isalan, Ryszard T. Smoleński, Michał Mielcarek, 2018. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 89, suppl. 1,, s. A13, ISSN: 0022-3050, , eISSN: 1468-330X,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 45)
[AWCZ-25572] [data modyf: 26-08-2020 10:18]
[45] [1] / [45] [1]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski