System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Sylwia Michalak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zdrowiu (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Autoimmune Hemolytic Anemia, Sylwia Michalak
// W: Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Living Edition, 2020. / eds. Danan Gu, Matthew E. Dupre, - : Springer Verlag, s. 1--10, ISBN: 9783319698922    DOI: 10.1007/978-3-319-69892-2
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-69892-2_62-1   (pkt: 20)
[WZCZ-21713] [data modyf: 13-10-2020 12:12]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Iron deficiency anemia - new possibilities of iron supplementation in various clinical conditions / Sylwia Michalak, 2020. Acta Haematologica Polonica Vol. 51, Issue 4, 212-?219, ISSN: 0001-5814, bibliogr. il. summ. .- [w druku]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ahp-2020-0024
[AWCZ-25707] [data modyf: 13-10-2020 13:34]
[20] [1]
[2] Perspectives for the therapy of anemia of chronic diseases / Sylwia Michalak, 2020. Acta Haematologica Polonica Vol. 51, Issue 3, 125--132, ISSN: 0001-5814, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: anemia of chronic disease, cytokine, hepcidin, hypoxia-inducible factor
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ahp-2020-0024         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25703] [data modyf: 13-10-2020 13:31]
[20] [1]
[3] Gentian violet: what we know and what is ahead of us. / Jędrzej Dragan, Sylwia Michalak, 2019. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research Vol. 76, No. 3, 389--396, ISSN: 0001-6837, , eISSN: 2353-5288, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bacterial infection, crystal violet,, fungal infection, gentian violet, p53
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.32383/appdr/102482         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25706] [data modyf: 13-10-2020 12:45]
[28,28] [0,71]
[4] Unexplained anemia in the elderly - a real life analysis of 981 patients / Sylwia Michalak, Joanna Rupa-Matysek, Iwona Hus, Lidia Gil, 2019. Archives of Medical Science Vol. 16, Issue 4, 834--841, ISSN: 1734-1922, , eISSN: 1896-9151, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: elderly, survival, unexplained anemia
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5114/aoms.2019.82723         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25704] [data modyf: 13-10-2020 12:46]
[35] [0,5]
[5] Comorbidities, repeated hospitalizations, and age>80 years as indicators of anemia development in the older population / Sylwia Michalak, Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil, 2018. Annals of Hematology, 1--11, ISSN: 0939-5555, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Anemia, Comorbidities, Elderly, Risk factor, Survival
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: doi.org/10.1007/s00277-018-3321-x
[AWCZ-22739] [data modyf: 16-11-2020 10:42]
[30] [1]
[6] Pacjent ze szpiczakiem plazmocytowym w gabinecie lekarza rodzinnego / Sylwia Michalak, Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil, 2016. Medycyna Rodzinna, nr 3, 152--157, eISSN: 1731-2523, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22742] [data modyf: 16-11-2020 10:42]
[7] Patient with chronic myeloid leukemia - challenge for primary care physician / Sylwia Michalak, Lidia Gil, 2015. Family Medicine & Primary Care Review vol. 17, nr 1, 43--47, ISSN: 1734-3402, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: inhibitory kinazy tyrozynowej, interakcje lekowe, przewlekła białaczka szpikowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-22743] [data modyf: 16-11-2020 10:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski