System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. n. med. Agata Matejuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Crosstalk Between Astrocytes and Microglia: An Overview / Agata Matejuk, Richard M. Ransohoff, 2020. Frontiers in Immunology 2020, 1--11, ISSN: 1664-3224, , eISSN: 1664-3224, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CNS, astrocytes, glia, microglia, neurodegeneration, neurological disorders, neurons
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3389/fimmu.2020.01416         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-25605] [data modyf: 07-09-2020 14:08]
[140] [1]
[2] Can contamination of the environment by dioxins cause craniofacial defects? / Anna Leśków, Wojciech A. Cieślikowski, Marta Łątkowska, al. et, Agata Matejuk(*), Wojciech A. Cieślikowski, 2019. Human & Experimental Toxicology Vol. 38, no 9, 1014--1023, ISSN: 0960-3271, , eISSN: 1477-0903, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dioxins, cleft lip, cleft palate, congenital malformations, environmental toxicology, pollution, prevention
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1177/0960327119855121         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25101] [data modyf: 27-03-2020 11:10]
[28,58] [0,41]
[3] Skin Immunity / Agata Matejuk(*), 2018. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis Vol. 66, 45--54, ISSN: 0004-069X, , eISSN: 1661-4917, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dermis, Epidermis, Hypoxia, Immune response, Skin
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00005-017-0477-3         Cytowania wg Scopus: 33 [28-09-2020]
[AWCZ-25102] [data modyf: 27-03-2020 11:11]
[25] [1]
[4] Uroplakins as markers of diseases of the urinary system / Jolanta Lis, Iwona Kątnik-Prastowska, Krzysztof Tupikowski, Agata Matejuk(*), 2015. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Vol. 69, 98--113, ISSN: 0032-5449, , eISSN: 1732-2693, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5604/01.3001.0009.6483
[AWCZ-25111] [data modyf: 30-03-2020 11:45]
[5] Glycosylation of uroplakins. Implications for bladder physiopathology / Iwona Kątnik-Prastowska, Jolanta Lis, Agata Matejuk(*), 2014. Glycoconjugate Journal Vol. 31, issue, 623--636, ISSN: 0282-0080, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Glycomarkers, Glycosylation, Uroplakins, Urothelial pathologies, Urothelium
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10719-014-9564-4         Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-25112] [data modyf: 30-03-2020 12:44]
[6] Hypoxia-regulated overexpression of soluble VEGFR2 controls angiogenesis and inhibits tumor growth. / Guillaume Collet, Nathalie Lamerant-Faye, Magdalena Tertil, Bouchra El Hafny-Rahbi, al. et, Agata Matejuk(*), al. et, 2014. Molecular Cancer Therapeutics Vol. 13, issue 1, 165--178, ISSN: 1535-7163, bibliogr. fot. il. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0637         Cytowania wg Scopus: 27 [28-09-2020]
[AWCZ-25113] [data modyf: 30-03-2020 13:23]
[7] MicroRNAs and Tumor Vasculature Normalization: Impact on Anti-Tumor Immune Response / Agata Matejuk(*), Guillaume Collet, Mahdi Nadim, Catherine Grillon, Claudine Kieda, 2013. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis Vol. 61, 285--299, ISSN: 0004-069X, , eISSN: 1661-4917, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, MicroRNAs regulation, Tumor immune response, Vessels normalization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00005-013-0231-4         Cytowania wg Scopus: 17 [28-09-2020]
[AWCZ-25123] [data modyf: 31-03-2020 13:21]
[8] Expression of Natural Autoantibodies in MRL-lpr Mice Protects from Lupus Nephritis and Improves Survival / Kaiissar Mannoor, Agata Matejuk(*), Yang Xu, Michael Beardall, Ching Chen, 2012. Journal of Immunology Vol. 188, issue 8, 3628--3638, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.4049/jimmunol.1102859         Cytowania wg Scopus: 27 [28-09-2020]
[AWCZ-25140] [data modyf: 02-04-2020 16:57]
[9] Hypoxia control to normalize pathologic angiogenesis: Potential role for endothelial precursor cells and miRNAs regulation / Guillaume Collet, Klaudia Skrzypek, Catherine Grillon, Agata Matejuk(*), Bouchra El Hafny-Rahbi, Nathalie Lamerant-Faye, Claudine Kieda, 2012. Vascular Pharmacology Vol. 56, Issue 5-6, 252--261, ISSN: 1537-1891,
Słowa kluczowe: Cancer, endothelial precursor, hypoxia, miRNA, microenvironment, tumor angiogenesis, vessel normalization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.vph.2012.03.001         Cytowania wg Scopus: 24 [28-09-2020]
[AWCZ-25125] [data modyf: 31-03-2020 13:43]
[10] News on microenvironmental physioxia to revisit skin cell targeting approaches / Catherine Grillon, Agata Matejuk(*), Mahdi Nadim, Nathalie Lamerant-Faye, Claudine Kieda, 2012. Experimental Dermatology Vol. 21, issue 10, 723--728, ISSN: 0906-6705, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: glycoconjugates, lectins, physioxia, skin ageing, skin cell targeting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1600-0625.2012.01551.x         Cytowania wg Scopus: 9 [28-09-2020]
[AWCZ-25124] [data modyf: 31-03-2020 13:29]
[11] Why is the partial oxygen pressure of human tissues a crucial parameter? Small molecules and hypoxia / Aude Carreau, Bouchra El Hafny-Rahbi, Agata Matejuk(*), Catherine Grillon, Claudine Kieda, 2011. Journal of Cellular and Molecular Medicine Vol. 15, issue 6, 1239--1253, ISSN: 1582-1838, , eISSN: 1582-4934, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: hypoxia, normoxia, oxygen, oxygen partial pressure, physioxia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1111/j.1582-4934.2011.01258.x         Cytowania wg Scopus: 512 [28-09-2020]
[AWCZ-25146] [data modyf: 07-04-2020 15:11]
[12] Peptide-Based Antifungal Therapies Against Emerging Infections / Agata Matejuk(*), Q. Leng, M.D. Begum, al. et, 2010. Drugs of the Future Vol. 35, issue 3, 197--217, ISSN: 0377-8282, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1358/dof.2010.035.03.1452077         Cytowania wg Scopus: 85 [28-09-2020]
[AWCZ-25148] [data modyf: 07-04-2020 17:12]
[13] Protection against lupus nephritis in MRL-Ipr mice expressing a natural autoantibody transgene / Qing Chen, Kaiissar Mannoor, Agata Matejuk(*), 2010. Journal of Immunology Vol. 184, issue 1, 1--5, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 32)
[AWCZ-25147] [data modyf: 07-04-2020 16:49]
[14] Exclusion of Natural Autoantibody-Producing B Cells from IgG Memory B Cell Compartment during T Cell-Dependent Immune Responses / Agata Matejuk(*), Michael Beardall, Yang Xu, al. et, 2009. Journal of Immunology Vol. 182, issue 12, 7634--7643, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.4049/jimmunol.0801562.
[AWCZ-25152] [data modyf: 09-04-2020 14:11]
[15] Association of CD45(dim)VLA-4(+) cells with the NKT cell lineage and their selective expression of IL-13, IP-15, and CCR3 transcripts / Agata Matejuk(*), Michael Afentoulis, 2006. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis Vol. 54, issue 3, 183--191, ISSN: 0004-069X, , eISSN: 1661-4917, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [13])
[AWCZ-25153] [data modyf: 09-04-2020 14:45]
[16] Middle-age male mice have increased severity of experimental autoimmune encephalomyelitis and are unresponsive to testosterone therapy / Agata Matejuk(*), Corwyn Hopke, Arthur A. Vandenbark, al. et, 2005. Journal of Immunology Vol. 174, issue 4, 2387--2395, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.174.4.2387         Cytowania wg Scopus: 57 [28-09-2020]
[AWCZ-25170] [data modyf: 17-04-2020 12:17]
[17] Estrogen treatment induces a novel population of regulatory cells, which suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis / Agata Matejuk(*), Antony C. Bakke, Corwyn Hopke, Jami Dwyer, al. et, 2004. Journal of Neuroscience Research Vol. 77, issue 1, 119--126, ISSN: 0360-4012, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1002/jnr.20145         Cytowania wg Scopus: 42 [28-09-2020]
[AWCZ-25171] [data modyf: 17-04-2020 12:30]
[18] Opposing roles for TGF-beta1 and TGF-beta3 isoforms in experimental autoimmune encephalomyelitis / Agata Matejuk(*), Jami Dwyer, Corwyn Hopke, Arthur A. Vandenbark, H. Offner, 2004. Cytokine Vol. 25, issue 2, 45--51, ISSN: 1043-4666, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.cyto.2003.09.007         Cytowania wg Scopus: 15 [28-09-2020]
[AWCZ-25178] [data modyf: 20-04-2020 16:02]
[19] Transfer of severe EAE by IL-12/IL-18 potentiated T cells is estrogen sensitive / Agata Matejuk(*), H. Offner, Arthur A. Vandenbark, 2004. Multiple Sclerosis Vol. 10, issue 1, 1--12 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])
[AWCZ-25172] [data modyf: 17-04-2020 13:41]
[20] 17 beta-estradiol treatment profoundly down-regulates gene expression in spinal cord tissue in mice protected from experimental autoimmune encephalomyelitis / Agata Matejuk(*), Jami Dwyer, Corwyn Hopke, Arthur A. Vandenbark, H. Offner, 2003. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis Vol. 51, Issue 7, 185--193, ISSN: 0004-069X, , eISSN: 1661-4917, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [13])
[AWCZ-25193] [data modyf: 23-04-2020 16:26]
[21] CNS gene expression pattern associated with spontaneous experimental autoimmune encephalomyelitis / Agata Matejuk(*), Corwyn Hopke, Jami Dwyer, Sandhya Subramanian, Richard E. Jones, al. et, 2003. Journal of Neuroscience Research Vol. 73, issue 5, 667--678 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1002/jnr.10689         Cytowania wg Scopus: 20 [28-09-2020]
[AWCZ-25186] [data modyf: 22-04-2020 14:21]
[22] Endogenous CD4+BV8S2-T cells from TG BV8S2+donors confer complete protection against spontaneous experimental encephalomyelitis (Sp-EAE) in TCR transgenic, RAG(-/-) mice / Agata Matejuk(*), Abigail C. Buenafe, Jami Dwyer, al. et, 2003. Journal of Neuroscience Research Vol. 71, issue 1, 89--103 bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: CD4+ T cells, EAE, TCR transgenic mice, regulatory T cells
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1002/jnr.10450         Cytowania wg Scopus: 12 [28-09-2020]
[AWCZ-25194] [data modyf: 23-04-2020 16:33]
[23] Estradiol treatment redirects the isotype of the autoantibody response and prevents the development of autoimmune arthritis / Kary A. Latham, Alex Zamora, Heather Drought, Agata Matejuk(*), al. et, 2003. Journal of Immunology Vol. 171, no 11, 5820--5827, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.171.11.5820         Cytowania wg Scopus: 89 [28-09-2020]
[AWCZ-25179] [data modyf: 20-04-2020 16:27]
[24] Oral feeding with ethinyl estradiol suppresses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis in SJL mice and inhibits the recruitment of inflammatory cells into the central nervous system / Sandhya Subramanian, Agata Matejuk(*), Alex Zamora, al. et, 2003. Journal of Immunology Vol. 170, issue 3, 1548--1555, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.170.3.1548         Cytowania wg Scopus: 99 [28-09-2020]
[AWCZ-25192] [data modyf: 23-04-2020 13:56]
[25] The protective effect of 17b-estradiol on experimental autoimmune encephalomyelitis is mediated through estrogen receptor-a / M. Polańczyk, Alex Zamora, Sandhya Subramanian, Agata Matejuk(*), al. et, 2003. American Journal of Pathology Vol. 163, issue 4, 1599-1605, ISSN: 0002-9440, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.1016/s0002-9440(10)63516-x         Cytowania wg Scopus: 134 [28-09-2020]
[AWCZ-25185] [data modyf: 22-04-2020 12:32]
[26] Transfer of severe experimental autoimmune encephalomyelitis by IL-12- and IL-18-potentiated T cells is estrogen sensitive / Atsushi Ito, Agata Matejuk(*), Corwyn Hopke, Heather Drought, Jami Dwyer, al. et, 2003. Journal of Immunology Vol. 170, issue 9, 4802--4809, ISSN: 0022-1767, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.170.9.4802         Cytowania wg Scopus: 38 [28-09-2020]
[AWCZ-25190] [data modyf: 23-04-2020 11:59]
[27] A synthetic androstene derivative and a natural androstene metabolite inhibit relapsing-remitting EAE / H. Offner, Alex Zamora, Heather Drought, Agata Matejuk(*), al. et, 2002. Journal of Neuroimmunology Vol. 130, Issue 1-2, 128--139, ISSN: 0165-5728, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1016/s0165-5728(02)00214-x         Cytowania wg Scopus: 42 [28-09-2020]
[AWCZ-25199] [data modyf: 24-04-2020 11:36]
[28] Effects of cytokine deficiency on chemokine expression in CNS of mice with EAE / Agata Matejuk(*), Jami Dwyer, Atsushi Ito, al. et, 2002. Journal of Neuroscience Research Vol. 67, issue 5, 680--688 bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])        Cytowania wg Scopus: 32 [28-09-2020]
[AWCZ-25201] [data modyf: 24-04-2020 13:46]
[29] Estrogen inhibition of EAE involves effects on dendritic cell function / Hong Yan Liu, Abigail C. Buenafe, Agata Matejuk(*), Atsushi Ito, Alex Zamora, al. et, 2002. Journal of Neuroscience Research Vol. 70, Issue 2, 238--248 bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: EAE, dendritic cells, estrogen
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1002/jnr.10409         Cytowania wg Scopus: 129 [28-09-2020]
[AWCZ-25198] [data modyf: 24-04-2020 11:32]
[30] Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-alpha and recruitment of TNF-alpha(+) T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis / Atsushi Ito, Abigail C. Buenafe, Agata Matejuk(*), Alex Zamora, al. et, 2002. Clinical Immunology Vol. 102, issue 3, 275--282, ISSN: 1521-6616, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1006/clim.2001.5175         Cytowania wg Scopus: 51 [28-09-2020]
[AWCZ-25200] [data modyf: 24-04-2020 12:16]
[31] Evaluation of the effects of 17beta-estradiol (17beta-e2) on gene expression in experimental autoimmune encephalomyelitis using DNA microarray / Agata Matejuk(*), Jami Dwyer, Alex Zamora, al. et, 2002. ENDOCRINOLOGY Vol. 143, issue 1, 313--319, ISSN: 0013-7227, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])
[AWCZ-25207] [data modyf: 28-04-2020 12:06]
[32] Inhibitory effects of incomplete Freund's aduvant on experimental autoimmune encephalomyelitis / Alex Zamora, Agata Matejuk(*), Marc Silverman, Arthur A. Vandenbark, H. Offner, 2002. AUTOIMMUNITY Vol. 35, issue 1, 21--28, ISSN: 0891-6934, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1080/08916930290005873
[AWCZ-25202] [data modyf: 24-04-2020 14:40]
[33] 17 beta-Estradiol inhibits cytokine, chemokine, and chemokine receptor mRNA expression in the central nervous system of female mice with experimental autoimmune encephalomyelitis / Agata Matejuk(*), Kirsten Adlard, Alex Zamora, Marc Silverman, Arthur A. Vandenbark, H. Offner, 2001. Journal of Neuroscience Research Vol. 65, issue 6, 529--542 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [27])    DOI: 10.1002/jnr.1183         Cytowania wg Scopus: 110 [28-09-2020]
[AWCZ-25224] [data modyf: 04-05-2020 11:03]
[34] Alpha lipoic acid inhibits T-cell trafficking into the spinal cord and suppresses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis / Dennis Bourdette, Agata Matejuk(*), A. MacIntosh, al. et, 2001. NEUROLOGY Vol. 56, issue 8, A67--A67, ISSN: 0028-3878, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])
[AWCZ-25227] [data modyf: 04-05-2020 13:53]
[35] Estrogen treatment down-regulates TNF-alpha production and reduces the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in cytokine knockout mice / Atsushi Ito, Bruce F. Bebo Jr, Agata Matejuk(*), Alex Zamora, Marc Silverman, al. et, 2001. Journal of Immunology Vol. 167, issue 1, 542--552, ISSN: 0022-1767, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.167.1.542
[AWCZ-25225] [data modyf: 04-05-2020 11:12]
[36] Reduced chemokine & chemokine receptor expression in spinal cords of TCR BV8S2 Tg mice protected against EAE with BV8S2 protein / Agata Matejuk(*), Arthur A. Vandenbark, H. Offner, 2000. FASEB JOURNAL Vol. 14, Issue 6, A1250--A1250, ISSN: 0892-6638, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])
[AWCZ-25228] [data modyf: 04-05-2020 14:57]
[37] Reduced chemokine and chemokine receptor expression in spinal cords of TCR BV8S2 transgenic mice protected against experimental autoimmune encephalomyelitis with BV8S2 protein / Agata Matejuk(*), Arthur A. Vandenbark, G.G Burrows, Bruce F. Bebo Jr, H. Offner, 2000. Journal of Immunology Vol. 164, issue 7, 3924--3931, ISSN: 0022-1767, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [32])    DOI: 10.4049/jimmunol.164.7.3924         Cytowania wg Scopus: 28 [28-09-2020]
[AWCZ-25231] [data modyf: 05-05-2020 12:38]
[38] Lektyny zwierzece - struktura i funkcja [Animal lectins - structure and function] / Agata Matejuk, D. Dus, 1998. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Vol. 52, issue 5, 445--470, ISSN: 0032-5449, , eISSN: 1732-2693, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [9])
[AWCZ-25234] [data modyf: 05-05-2020 13:08]
[39] Metastatic potential and saccharide antigens expression of human colon cancer cells xenotransplanted into athymic nude mice / A. Opolski, J. Wietrzyk, D. Dus, Agata Matejuk(*), al. et, 1998. Folia Microbiologica Vol. 43, 507--510, ISSN: 0015-5632, , eISSN: 1874-9356, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1007/BF02820806         Cytowania wg Scopus: 14 [28-09-2020]
[AWCZ-25233] [data modyf: 05-05-2020 12:47]
[40] Antygeny Lewis w ludzkim raku jelita grubego [Lewis antigens in human colon carcinoma] / D. Dus, M. Paprocka, Agata Matejuk, 1996. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Vol. 50, issue 5, 549--553, ISSN: 0032-5449, , eISSN: 1732-2693, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [9])
[AWCZ-25235] [data modyf: 05-05-2020 13:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski