System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Joanna Klecha-Zygadło
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sulechów jako ośrodek edukacyjny po 1945 roku, Joanna Marciniszyn, Joanna Klecha-Zygadło
// W: Sulechów na przestrzeni wieków : 300 lat Fundacji Rodziny Steinbartów. Uczniowie i nauczyciele szkół sulechowskich i ich powiązania europejskie, 2019. / red. nauk. Bogumiła Burda, Anna Chodorkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 335--344, ISBN: 9788378423973
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21301] [data modyf: 24-01-2020 10:59]
[2] Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych, Joanna Marciniszyn, Joanna Klecha-Zygadło
// W: Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku, 2019. . VI, Bydgoszcz : Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury (Architektura Miast), s. 261--270, ISBN: 9788386970193
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21197] [data modyf: 30-10-2019 09:08]
[3] Dobra i zła kobieta w republikańskim Rzymie (na przykładzie Kornelii Afrykańskiej Młodszej i Klodii Metelli), Joanna Klecha-Zygadło, Joanna Marciniszyn
// W: Dobro i zło w świecie starożytnym, 2017. / red. nauk Stanisław Chmielowski, Krzysztof Kałek, Maria Kloska, Izabela Nowak, Poznań : Wydawnictwo Contact/ ABC Władysław Kondej, s. 93--108, ISBN: 978-83-65287-43-4
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21517] [data modyf: 05-06-2020 10:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Górale Czadeccy w województwie lubuskim po II wojnie światowej / Joanna Klecha-Zygadło, 2016. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 2, 11--23, ISSN: 2451-1439, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bukowina, Czadca, Polska, Rumunia, górale
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24521] [data modyf: 05-11-2019 09:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski