System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. nauk med. Maria Gańczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of risk factors for occupationally acquired HBV, HCV, HIV infections in Polish paramedics. / Katarzyna Topczewska, Maria Gańczak, 2020. European Journal of Public Health Vol. 29, suppl. 4, 572--572, ISSN: 1101-1262, , eISSN: 1464-360X, .- streszczenie pokonferencyjne: "12th European Public Health Conference. Building bridges for solidarity and public health"
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25887] [data modyf: 02-12-2020 10:51]
[0] [0]
[2] Changes in disease burden in Poland between 1990-2017 in comparison with other Central European countries: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 / Maria Gańczak, Tomasz Miazgowski, Maria Kożybska, - [et al.], Maciej Banach(*), - [et al.], 2020. PLoS One 15(3), e0226766, -, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0226766         Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[AWCZ-25491] [data modyf: 27-07-2020 11:03]
[100] [1]
[3] Influenza vaccination coverage among Polish pregnant women. / Paulina Łukowska, Daniel Biesiada, Agnieszka Molas-Biesiada, Paulina Dubiel, Dawid Leończuk, Maria Gańczak, 2020. European Journal of Public Health Vol. 30, suppl. 5, 1074, ISSN: 1101-1262, , eISSN: 1464-360X, .- streszczenie pokonferencyjne: "16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action"
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25884] [data modyf: 02-12-2020 10:25]
[0] [0]
[4] Risk factors for sharps injuries and the prevalence of blood borne infections among paramedics. / Maria Gańczak, Katarzyna Topczewska, Marcin Korzeń, 2020. European Journal of Public Health Vol. 30, suppl. 5, 796--797, ISSN: 1101-1262, , eISSN: 1464-360X, .- streszczenie pokonferencyjne: "16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action"
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.718
[AWCZ-25886] [data modyf: 02-12-2020 10:25]
[0] [0]
[5] School life and influenza immunization: A cross-sectional study on vaccination coverage and influencing determinants among Polish teachers / Maria Gańczak, Paweł Kalinowski, Marzena Drozd-Dąbrowska, Daniel Biesiada, Paulina Dubiel, Katarzyna Topczewska, Agnieszka Molas-Biesiada, Dorota Oszutowska-Mazurek, Marcin Korzeń, 2020. Vaccine Vol. 38, No. 34, 5548--5555, ISSN: 0264-410X, , eISSN: 1873-2518, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Determinants, Influenza, Knowledge, Teachers, Uptake, Vaccination
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.10.067         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25492] [data modyf: 27-07-2020 11:02]
[100] [1]
[6] Quadrivalent Influenza Vaccine-Induced Antibody Response and Influencing Determinants in Patients > 55 Years of Age in the 2018/2019 Season / Maria Gańczak, Paulina Dubiel, Marzena Drozd-Dąbrowska, Ewelina Hallmann-Szelińska, Konrad Szymański, Lidia B. Brydak, 2019. Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon] 16(22), 1--15, ISSN: 0065-7727, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: QIV, elderly, immunogenicity, influenza, quadrivalent influenza vaccine, vaccination
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3390/ijerph16224489         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25494] [data modyf: 27-07-2020 14:27]
[3,33] [0,17]
[7] Seroprevalence of anti-HBc, risk factors of occupationally acquired HBV infection and HBV vaccination among hospital staff in Poland: a multicenter study. / Maria Gańczak(*), Katarzyna Topczewska, Maria Budnik-Szymoniuk, Marcin Korzeń, 2019. BMC Public Health Vol. 19, nr 1, 1--12, ISSN: 1471-2458, bibliogr. il. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1186/s12889-019-6628-1         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-25879] [data modyf: 30-11-2020 17:44]
[100] [1]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski