System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 148 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, 2007. Magdalena Graczyk, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta 242 s. , ISBN: 9788360186695, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Zarządzanie proekologiczne, 1999. Magdalena Graczyk, Zielona Góra : Wydaw. PZ 276 s. (Monografie 91) bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Persystencja i toksyczność wybranych insektycydów w warunkach fermentacji metanowej, 1993. Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka, Zielona Góra : Wydaw. WSI 136 s. (Monografie 66) bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Autarkia energetyczna procesów stabilizacji osadów ściekowych, 1984. Magdalena Graczyk, Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI 123 s. (Monografia 28), ISBN: 02397390, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ecological innovations in agricultural production as a pro-development factor of the economy, Magdalena Graczyk, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Łukasz Augustowski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 603--612, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0076   (pkt: 20)
[WZCZ-21067] [data modyf: 19-09-2019 08:59]
[7,1] [0,36]
[2] Environmental performance of the technology of production of bimodal polyethylene (HDPE) with the application of LCA techniques, Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Grzegorz Ganczewski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 817--827, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0103   (pkt: 20)
[WZCZ-21068] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[8,2] [0,41]
[3] System solutions in waste management in Poland in the background of EU solutions, Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 55--68, ISBN: 9783868451276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17187] [data modyf: 02-10-2015 12:06]
[4] Profesor Paul-Dieter Kluge, Magdalena Graczyk
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen, 2011. / red. G.Zellmer, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 7--9, ISBN: 9788393306800
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13003] [data modyf: 12-07-2011 11:48]
[5] Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju - myślenie kategoriami cyklu życia, Magdalena Graczyk, Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski
// W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego, 2010. / red. B. Poskrobko, Białystok - Wrocław : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, s. 227--238, ISBN: 9788361643685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12266] [data modyf: 12-10-2010 12:41]
[6] Ocena cyklu życia jako dobra praktyka promowania zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, Magdalena Graczyk
// W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, 2009. / red. nauk. E. Sidorczuk-Pietraszko, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 142--159, ISBN: 9788361247067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11603] [data modyf: 11-01-2010 14:37]
[7] Agenda 21 - dobra praktyka kształtowania rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym, Magdalena Graczyk
// W: Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, 2008. / red. nauk. Magdalena Graczyk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 100--128, ISBN: 9788374811767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10291] [data modyf: 17-07-2008 12:12]
[8] Komunikat 6 : perspektywy rozwoju europejskiej turystyki zrównoważonej, Magdalena Graczyk
// W: Architektura ekopromocji w turystyce regionu Lubuskiego : biokomunikaty, 2008. / red. Ilona Politowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 104--125, ISBN: 9788374811460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10088] [data modyf: 08-05-2008 12:35]
[9] Świadomość ekologiczna menadżerów a kultura organizacji, Magdalena Graczyk
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, 2008. / red. D. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 72--84, ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10418] [data modyf: 18-09-2008 14:31]
[10] Wieloletni plan inwestycyjny - dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Magdalena Graczyk
// W: Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, 2008. / red. nauk. Magdalena Graczyk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 130--164, ISBN: 9788374811767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10292] [data modyf: 17-07-2008 12:15]
[11] Dobra praktyka w zarządzaniu inwestycjami ochrony środowiska w gminie, Magdalena Graczyk
// W: Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej, 2007. / red. K. Gomółka, Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 140--147, ISBN: 97883925221303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Inwestycje ochrony środowiska jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy, Magdalena Graczyk
// W: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, 2007. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--187, ISBN: 9788374810982
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9162] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Zarządzanie strategiczne zrównoważonym rozwojem lokalnym - dokumenty programowe, Magdalena Graczyk
// W: Polityka regionalna Unii Europejskiej - teoria i praktyka, 2007. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 17--34, ISBN: 9788374811026
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9132] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Educational aspect of integrated product policy, Magdalena Graczyk
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 54--63, ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Europejski i polski system odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych w aspekcie regulacji prawnych, Magdalena Graczyk
// W: Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej, 2006. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 25--39, ISBN: 8360357013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9135] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Globalny kryzys środowiska a edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, Magdalena Graczyk
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 24--41, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Środowiskowy wymiar Zintegrowanej Polityki Produktowej, Magdalena Graczyk
// W: Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, 2006. / red. L. Preisner, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, s. 143--150, ISBN: 9788388771835
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9308] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Harmonizacja rynku wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej, Janusz Adamczyk, Magdalena Graczyk
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 247--254, ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Zastosowanie LCA do szacowania ekologicznych skutków działalności budowlanej, Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Kapitał - informacja - jakość, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--172, ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Analiza powiązań międzynarodowych i międzyregionalnych w województwie lubuskim, Magdalena Graczyk
// W: Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim, 2004. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--250, ISBN: 8389712369
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7046] [data modyf: 20-12-2004 14:18]
[21] Innowacje jako podstawowy czynnik wzrostu konkurencyjności regionów, Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 279--286, ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Koncepcja zrównoważonego rozwoju a zarządzanie przedsiębiorstwem, Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 199--204, ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Refleksje nad możliwością zespolenia pozwoleń zintegrowanych z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 205--210, ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] System informacyjny Ocen Oddziaływania na Środowisko - INFOOS, Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 325--332, ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Zarządzanie turystyką zgodnie z imperatywem rozwoju zrównoważonego, Magdalena Graczyk
// W: Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, 2004. / red. nauk. Maria Fic, Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 144--156, ISBN: 8391853764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ekologiczne obowiązki inwestorów budowlanych w świetle wymogów Unii Europejskiej, Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 240--248, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5851] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Oceny oddziaływania na środowisko jako instrument prewencji w konfliktach społecznych, Magdalena Graczyk
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 149--155, ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6010] [data modyf: 29-09-2003 11:58]
[28] Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Magdalena Graczyk
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--246, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5922] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Polskie przedsiębiorstwa wobec ekologicznych wyzwań Unii Europejskiej, Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 210--217, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5847] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Imperatyw ekorozwoju w polityce regionalnej, Magdalena Graczyk
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 407--413, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5249] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Ekologiczne strategie marketingowe, Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska
// W: Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie, 2000. / red. S. Czaja, Wrocław : Wydaw. I-BiS (Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 26), s. 107--117, ISBN: 8385773355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6219] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Green certificates as an instrument to support renewable energy in Poland-strengths and weaknesses / Janusz Adamczyk, Magdalena Graczyk, 2019. Environmental Science and Pollution Research, 1--12, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: "Green" certificates of origin, Environmental economics, Green certificates, Property rights market
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11356-019-07452-5         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-24753] [data modyf: 02-01-2020 11:36]
[49,5] [0,71]
[2] Technological eco-innovations related to RES - opportunities and barriers / Adrianna Dybikowska, Magdalena Graczyk, 2019. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no. 1(358), 120--138, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, energochłonność i struktura zużycia energii w sektorze rolnym, energy intensity and energy consumption structure in the rural sector, farms, gospodarstwa rolne, odnawialne źródła energii, renewable energy sources
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.30858/zer/104699
[AWCZ-24077] [data modyf: 09-10-2019 14:16]
[2,5] [0,5]
[3] Wybrane czynniki budowania kapitału intelektualnego regionu związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk, Edyta Wysocka, 2018. General and Professional Education, no. 3, 24--31, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie Voivodeship, intellectual capital, intellectual capital indicators related to the functioning of higher education institutions, region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.3.4
[AWCZ-24384] [data modyf: 01-10-2019 13:29]
[4,5] [0,5]
[4] Life Cycle Perspective for Improving Sustainable Supply Chain Management / Dorota Burchart-Korol, Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 708, 8--12, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: life cycle approach, supply chain management, sustainability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.8
[AWCZ-21346] [data modyf: 09-05-2017 13:22]
[5] Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście realizacji strategii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w UE / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, 2015. Humanizacja Pracy, nr 4(282), 169--182, ISSN: 1643-7446, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility (CSR), gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, resource-efficient, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zasobooszczędna gospodarka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19859] [data modyf: 24-02-2016 14:12]
[6] Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii - w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia [Dokument elektroniczny] / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, 2014. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 3, 869--879, ISSN: 1899-3524, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eco innovations, assessment of eco efficiency indicators, ekoefektywność, ekoinnowacje, energy sector, full employment, labour market, ocena wskaźników ekoefektywności, pełne zatrudnienie, rynek pracy, sektor energetyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18824] [data modyf: 03-09-2015 10:34]
[7] Reverse logistic processes in plastics supply chains / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski, 2011. Total Logistic Management, no 4, 43--55, ISSN: 1689-5959, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: logistics, plastics, recovery, reverse logistics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16825] [data modyf: 18-12-2012 14:30]
[8] Reverse logistics processes in plastic supply chains / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski, 2011. Transport & Logistics, iss. 9 spec., 113--123 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16038] [data modyf: 10-12-2012 11:06]
[9] Continual improvement as a pillar of environmental management / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, 2010. Management Vol. 14, no 1, 297--305, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15180] [data modyf: 15-11-2010 10:21]
[10] Technologie środowiskowe jako wyznacznik ekoinnowacji / Magdalena Graczyk, 2010. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, [12] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15063] [data modyf: 08-10-2010 11:29]
[11] Controlling ekologiczny i system wskaźników środowiskowych w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, 2009. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, [12] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14089] [data modyf: 12-10-2009 16:32]
[12] A logical matrix as a tool for better management of investment projects funded by EU / Magdalena Graczyk, 2008. Management Vol. 12, no 2, 225--240, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13534] [data modyf: 29-01-2009 09:43]
[13] Management of European investment projects - feasibility study / Magdalena Graczyk, 2008. Management Vol. 12, no 1, 233--244, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13194] [data modyf: 02-09-2008 14:39]
[14] The influence of formal management systems on the growth of innovativeness of the enterprises from the county of Lubuskie / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, 2008. Management Vol. 12, no 1, 143--155, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13188] [data modyf: 02-09-2008 14:23]
[15] Wyznaczanie wskaźnika skumulowanych obciążeń środowiska podczas produkcji wyrobów budowlanych / Magdalena Graczyk, 2008. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, [10] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13181] [data modyf: 02-09-2008 13:35]
[16] Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, 2007. Ekonomia i Środowisko, nr 1, 53--68, ISSN: 0867-8898, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, analiza cyklu życia, bilans ekologiczny, ecobalance
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12328] [data modyf: 14-02-2008 17:15]
[17] ISO 14001 and sustainable development of the municipal waste sector in Poland: SWOT analysis / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, 2007. Management Vol. 11, no 1, 161--166, ISSN: 1429-9321, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zastosowanie programu SimaPro do oceny wpływu cyklu życia wyrobów na środowisko / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, 2007. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, [9] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Environmental management systems - opportunities, barriers, perspectives / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, 2006. Management Vol. 10, no 1, 149--156, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Life Cycle Assessment as an instrument of integrated product policy (exemplified by building materials) / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, 2006. Management Vol. 10, no 2, 145--154, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Bilans ekologiczny jako instrument diagnostyczny w analizie ryzyka ekologicznego w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, 2005. Management Vol. 9, no 2, 53--60, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Environmental Management Systems - tools to improve the environmental performance of the Municipal Waste Management Sector / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, 2005. Management Vol. 9, no 1, 101--108, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 2004. Recykling, nr 11, 26--27 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Rola informacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna, 2004. Management Vol. 8, no 2, 121--128, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Zarządzanie energią cieplną w sektorze budownictwa w świetle Dyrektywy 2002/91/EC / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, 2004. Management Vol. 8, no 2, 211--217, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Fundusz Spójności jako instrument rozwoju inwestycyjnego w sektorze środowiska / Magdalena Graczyk, 2003. Management Vol. 7, no 2, 227--237, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11529] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Informacja o środowisku jako warunek partycypacji społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna, 2003. Management Vol. 7, no 2, 43--53, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Ocena ekologicznej odpowiedzialności spółek giełdowych / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna, 2002. Management Vol. 6, no 2, 209--217, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Pozwolenia zintegrowane jako instrument w ochronie środowiska / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, 2002. Management Vol. 6, no 2, 201--207, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11507] [data modyf: 05-10-2007 14:17]
[30] Assessment of the efficiency of environmental activities undertaken by a company / Magdalena Graczyk, 2000. Management Vo. 4, no 1, 65--76, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11382] [data modyf: 05-10-2007 14:22]
[31] Środowiskowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 2000. Management Vo. 4, no 2, 137--145, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Wybrane obowiązki podmiotów gospodarczych dotyczące ochrony środowiska / Magdalena Graczyk, 2000. Management Vo. 4, no 2, 145--157, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Implementation of sustainable development instruments rtelated to the administrative district in the concept of marketing / Magdalena Graczyk, 1999. Management Vol. 3, no 1, 27--36, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Zarządzanie procesem inwestycyjnym w gminie / Magdalena Graczyk, 1999. Management Vol. 3, no 2, 106--115, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11394] [data modyf: 05-10-2007 14:24]
[35] Environmental protection strategies and technologies in international companies / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1998. Management, no 3, 32--42, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11428] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Integracja systemów zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, 1998. Management, no 4, 141--154, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Zarządzanie przestrzenią i prognozowanie skutków środowiskowych w procesie planowania miejscowego / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1998. Management, no 4, 63--73, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Minimalizacja konfliktów działalności inwestycyjnej przy pomocy procedur ocen oddziaływania na środowisko / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1997. Management, nr 2, 11--19, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Quality and environmental protectionas the main factors of global competition / Magdalena Graczyk, 1997. Management, nr 1, 50--59, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Bilanse ekologiczne i ich miejsce w systemach logistycznych przedsiębiorstwa / Magdalena Graczyk, 1996. Logistyka, nr 4, 13--17, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Etykiety ekologiczne jako instrument stymulujący rynek produktów przyjaznych środowisku / Magdalena Graczyk, 1996. Ekologia i Technika, nr 4, 12--16, ISSN: 1230-462X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9347] [data modyf: 16-01-2004 14:25]
[42] Pestycydy a unieszkodliwianie osadów ściekowych / Magdalena Graczyk, 1996. Pestycydy, nr 2, 35--43 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, osady ściekowe, pestycydy, stężenia toksyczne, toksyczność wewnętrzna
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9345] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Proekologiczna strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, 1996. Ekologia i Technika, nr 4, 16--20, ISSN: 1230-462X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9348] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Wpływ toksyczności wewnętrznej na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, 1996. Ekologia i Technika, nr 3, 3--7, ISSN: 1230-462X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Wpływ chlorfenwinfosu na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka, 1994. Archiwum Ochrony Środowiska, nr 1-2, 53--61 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9343] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Wpływ preparatu użytkowego chlorfenwinfosu - Enolofosu 50, na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka, 1994. Archiwum Ochrony Środowiska, nr 1-2, 63--68 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9344] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Analiza energetyczna procesów stabilizacji osadów ściekowych / Magdalena Graczyk, 1993. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 8, 15--19 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9349] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Biotechnologie w oczyszczaniu ścieków / Magdalena Graczyk, 1993. Ekologia i Technika, nr 6, 7--12, ISSN: 1230-462X, rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9346] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Czy zdążymy uratować jeziora? / Magdalena Graczyk, 1993. Ekologia i Technika, nr 4, 7--10, ISSN: 1230-462X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Chemizm odżelaziania wody / Magdalena Graczyk, 1985. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, 65--67, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Zastosowanie pomp cieplnych w inżynierii sanitarnej / Magdalena Graczyk, 1985. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 5-6, 121--125, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11960] [data modyf: 21-03-2007 15:53]
[52] Kinetyka fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, 1984. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 9, 126--131, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11958] [data modyf: 21-03-2007 12:42]
[53] Oczyszczanie ścieków przemysłu celulozowego - modyfikacja metody osadu czynnego w układie trmofilowym / Magdalena Graczyk, 1984. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 142--147, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11956] [data modyf: 21-03-2007 12:32]
[54] Prefabrykowane oczyszczalnie dla małych ilości ścieków w aspekcie energetycznym / Magdalena Graczyk, 1984. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7, 171--174, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Zastosowanie czystego tlenu do termofilowej stabilizacji wysokostężonych ścieków organicznych / Magdalena Graczyk, 1982. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 81--83, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Aerobawa, termofilowa stabilizacja wysokostężonych ścieków / Magdalena Graczyk, Stanisław Kołaczkowski, 1981. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 5, 134--136, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2012, Nr 244, s. 147--157, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: eco-innovations, ekoinnowacje, regional development, regional system of innovations, regionalny system innowacji, rozwój regionalny, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9402] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Jakość usług wodno-kanalizacyjnych / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, nr 151, s. 222--239, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: jakość usług, usługi publiczne, usługi wodno-kanalizacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-8929] [data modyf: 24-05-2011 09:19]
[3] Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 45, s. 110--120, ISSN: 1732-324X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: determinanty proekologicznej działalności innowacyjnej, eco-innovations, ecological competence, ecological knowledge, envirinment management system, innovations, innowacje, proecological determinates of innovative activitie, systemy zarządzania środowiskowego, wiedza i innowacje ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9082] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Managing the life cycle of a building / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2007, nr 62, s. 33--41 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ecoindicator 99, LCA, building industry,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7885] [data modyf: 03-11-2009 09:53]
[5] Ochrona środowiska w gospodarce turystycznej / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 305--312 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskowe w gospodarce turystycznej,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Procedura postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście współfinansowania inwestycji z funduszy europejskich / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 289--298 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja postępowania, oceny oddziaływania na środowisko,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Inicjatywy międzynarodowe na rzecz budzenia sumienia ekologicznego współczesnego świata i wdrażania ekorozwoju / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2006, T. 24, nr 2, s. 121--130 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: inicjatywy międzynarodowe, rozwój zrównoważony, świadomość ekologiczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7525] [data modyf: 28-09-2006 13:30]
[8] Wieloletnie plany inwestycyjne jako instrument zarządzania finansami gminy / Magdalena Graczyk // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 11--20, ISSN: 1733-8271, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykorzystanie informacji ekologicznej w komunikowaniu się z otoczeniem / Magdalena Graczyk // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 21) .- 2006, s. 105--115, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7373] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Ocena korzyści środowiskowych związanych z zastosowaniem do termoizolacji budynków wyrobów z recyklingu / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 325--333 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: materiały termoizolacyjne, ocena cyklu życia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Szanse dla rozwoju turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk, Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 290--298 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, strategia rozwoju turystyki, turystyka konwencjonalna, turystyka zrównoważona,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Review of chosen methods of final opinion of ecobalance / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 343--349 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: standard ISO 14040-49, the ecological balance and the opinion of cycle of life,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Spatial aspects of competitiveness of Lubuskie province / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 378--383 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: the competitiveness of teritorial individuals,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] The ecological Opinion of Cycle of Life (the LCA) the heatinsulating materials on need of building sedate / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 460--467 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: eco-coefficient 99, energy-saving building, heat-insulating materials, the opinion of cycle of life,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] The scenarios of packages waste management on white plate tin example / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 468--474 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: oxidation, storing the municipal wastes, the from tin of scrap-iron of white sheet metal the,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6621] [data modyf: 23-09-2004 09:23]
[16] Ocena cyklu życia opakowań metalowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 425--435 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bilanse materiałowo-energetyczne, ocena cyklu życia, opakowania metalowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6175] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Programowanie rozwoju województwa jako istotny element budowy regionu konkurencyjnego / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 490--496 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: konkurencyjność regionu, planowanie rozwoju regionaalnego, rozwój zrównoważony,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6181] [data modyf: 24-09-2003 12:57]
[18] Rozwój zrównoważony w budownictwie / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 520--525 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6182] [data modyf: 24-09-2003 12:58]
[19] Pozwolenia zintegrowane i kontrola zanieczyszczeń w Unii Europejskiej i w Polsce / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 430--434 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyrektywa IPPC, pozwolenia zintegrowane, prawo ochrony środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5704] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Ecolabeling opakowań i jego znaczenie przy segregacji odpadów opakowaniowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 204--210 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/EC, normy ISO serii 14020, odpady opakowaniowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Informacja ekologiczna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 270--275 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: informacje ekologiczne, model ekologicznej polityki przedsiębiorstwa, przeglądy środowiskowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Transboundary environmental impact assessment in the Polish-German border region in the light of the Esspoo Convention / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały .- 1998, T. 16, nr 1-2, s. 28--32 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: environmental impact assessment (EIA) in a transboundary context, environmental impact assessment in the Polish - German border region, the Espoo Convention,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2888] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Integracja polityki ekologicznej i energetycznej państwa / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 28--43 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Recykling odpadów, jako element proekologicznego zarządzania / Magdalena Graczyk // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 61--72 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Strategiczne problemy zarządzania gospodarką wodną w systemie rynkowym / Magdalena Graczyk, Wojciech Halicki // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 73--80 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6381] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Rozwój technologii oczyszczania ścieków - zamierzenia i rzeczywistość / Magdalena Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 131--142 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Biokonwersja związków organicznych źródłem odzysku i stabilizacji ścieków / Magdalena Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 49--61 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Osad czynny w małej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni dla masarni WSS "Społem" w Lubsku / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka, Zbigniew Hrynkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 81--95 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0, 2018. Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079, ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[5] [0,33]
[2] Reverse logistics processes in steel supply chains, 2012. Magdalena Graczyk, Dorota Burchart-Korol, Krzysztof Witkowski // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788087294291
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20443] [data modyf: 17-03-2014 10:40]
[3] Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 2010. Magdalena Graczyk, Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski // W: Education and economy : VIII international scientific conference. Włocławek, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2010, s. 23--37, ISBN: 9788362740079
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20175] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego, 2007. Magdalena Graczyk // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 50--55, ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18656] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Wskaźniki środowiskowe zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, 2006. Magdalena Graczyk // W: Integracja a globalizacja : materiały konferencyjne. Wrocław, Polska Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006, T. 1, s. 355--365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17886] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Prywatyzacja gospodarki komunalnej - procedury i doświadczenia na podstawie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, 2002. Magdalena Graczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 2, s. 417--426, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15191] [data modyf: 06-01-2003 12:33]
[7] Ökologische Bilanz als ein die Festsetzung der Umweltbeeinflussung von ausgewählten Verpackungen ermöglichendes Instruments, 2000. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 370--377, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Verpackungen, ökologische Bilanz

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ökologische Determinante der Regionalpolitik, 2000. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 46--52, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Regionalpolitik, ökologische Entwicklung

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Public relations w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, 2000. Magdalena Graczyk, Jan Markowski // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 262--269
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Braunkohleförderung auf dem Gebiet der Euroregion Spree-Neiße-Bober und ihr Einfluß auf die Umwelt, 1999. Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 95--101
Słowa kluczowe: bergbausschaden entwicklungsprognose für braunkoleabbau auf dem gebiet der Euroregion Spree-Neiße-Bo, braunkohle

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] EU-Richtlinie über Bewirtschaftung des Verpackungsabfalls, 1999. Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 125--131
Słowa kluczowe: richtlinie 94 62 EC, verpackungsabfall

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9614] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Imperativ einer Umweltfreundlichen Produktionsweise und Wirtschaftliche Rechnungsfuhrung, 1998. Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 145--150
Słowa kluczowe: die am bestern erreichbare Technologie, umweltfreundliche Produktionsweise, wirtschaftlichte Rechnungsfuhrung

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] LCA jako optymalna metoda bilansu ekologicznego stosowana w przedsiębiorstwie, 1998. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 90--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Ökologische Polityk und Instrumente ihrer Realisierung, 1998. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 59--64
Słowa kluczowe: Instrumente, Okoentwicklung, okologische Polityk, okonomische

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6843] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Qualitätssysteme und Umweltschutz, 1997. Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 76--79
Słowa kluczowe: qualitätsmanagementsysteme, umweltmanagementsysteme

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10772] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Systemy ekologiczne a zarządzanie procesem produkcyjnym, 1997. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Transfer czystych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw, 1997. Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 328--335
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15891] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Umweltinformationssysteme und Öko-Audits, 1997. Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 90--96
Słowa kluczowe: analyse der produktline, umweltinformationen, öko-audits, ökologisches Rechnungswesen

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10775] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Od ekobilansów do eko-controllingu, 1996. Magdalena Graczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1996, s. 80--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16117] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Technologie małoodpadowe a rozwój zrównoważony, 1996. Magdalena Graczyk // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 5 : Zarządzanie, s. 10--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15524] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Zarządzanie środowiskiem i ekorozwój a oceny środowiskowe, 1996. Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : Wydaw. IBEN, 1996, s. 45--51, ISBN: 8390380811
Słowa kluczowe: OOS w kontekście transgranicznym, etapy w procesie OOS, konflikty gospodarka-środowisko, oceny oddziaływania na środowisko, prewencja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16115] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie / (Red.) Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 164 s. .- ISBN: 9788374811767
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4497] [data modyf: 27-01-2009 12:51]
[2] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '05 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk, Tadeusz Zaborowski .- Gorzów : IBEN, 2005, T. 23, 459 s. .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Lubuskie Regional Innovation Strategy : diagnosis structure system / (Red.) Maria Fic, Magdalena Graczyk, Janina Stankiewicz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Robert Wysocki .- Zielona Góra : [B. w.], 2005, 156 s. .- ISBN: 8388059777
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4289] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[4] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '04 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk .- Gorzów Wielkopolski : IBEN, 2004, T. 22, nr 1-2 .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '03 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2003, T. 21, nr 1 .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3967] [data modyf: 16-09-2005 13:07]
[6] Manufacturing Management / (Red.) Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 2, no 3, Spec. issue
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4001] [data modyf: 20-01-2004 12:24]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób biologicznego oczyszczania ścieków / Magdalena Graczyk, Kazimierz Duciewicz .- Numer : 166996 .- Data zgłoszenia : 20-02-1992 .- Data udzielenia : 23-08-1993
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób biologicznego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych / Magdalena Graczyk, Kazimierz Duciewicz .- Numer : 290730 .- Data zgłoszenia : 17-06-1991 .- Data udzielenia : 28-12-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski