System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Piotr Kułyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 156 pozycji bibliograficznych
54 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zielona gospodarka w sektorze rolnictwa w ujęciu krajowym i międzynarodowym, 2019. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Dorota Roszkowska-Hołysz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego 211 s. , ISBN: 9788376957579, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15077] [data modyf: 03-09-2019 14:19]
[41] [0,41]
[2] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim, 2018. Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.], Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury 164 s. , ISBN: 9788365359063, bibliogr. rys. .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2,22] [0,11]
[3] Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi, 2018. Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk, Anna Niewiadomska, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o. 264 s. , ISBN: 9788381020435, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14564] [data modyf: 30-05-2019 14:30]
[41] [0,41]
[4] Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, 2013. Piotr Kułyk, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego 357 s. , ISBN: 9788374177573, bibliogr. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11620] [data modyf: 26-08-2015 09:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Development of green jobs in the res sector in the Visegrad Group countries, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Patrycja Świstak
// W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : social sciences, 2019. / ed. P. Hąbek, Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2019 Vol. 2, iss. 1), s. 185--203, ISBN: 9783110674828
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21042] [data modyf: 11-09-2019 10:36]
[10] [0,5]
[2] Ecological innovations in agricultural production as a pro-development factor of the economy, Magdalena Graczyk, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Łukasz Augustowski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 603--612, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0076   (pkt: 20)
[WZCZ-21067] [data modyf: 19-09-2019 08:59]
[7,1] [0,36]
[3] Analiza konwergencji wydatków rządowych wybranych państw strefy euro i Polski w latach 1995-2015, Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, 2016. / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 247--255, ISBN: 9788363856212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18197] [data modyf: 05-10-2016 13:00]
[4] Disproportions in the system of support for agriculture in EU countries: an attempt at estimation, Piotr Kułyk, Bazyli Czyżewski
// W: Political rents of European farmers in the sustainable development paradigm : international, national and regional perspective, 2016. / ed. B. Czyżewski, Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, s. 103--117, ISBN: 9788301187668
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18374] [data modyf: 10-11-2016 09:25]
[5] Inflacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza z uwzględnieniem strefy euro, Piotr Kułyk, Paweł Szudra, Anna Gąsiorek-Kowalewicz
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 2016. / red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 145--158, ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18025] [data modyf: 07-07-2016 10:56]
[6] Synchronizacja cykli koniunkturalnych w obliczu kryzysu finansowego, Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 2016. / red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 203--14, ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18027] [data modyf: 07-07-2016 11:05]
[7] Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, Piotr Kułyk
// W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2015. / red. nauk. A. Czyżewski, B. Klepacki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 253--272, ISBN: 9788388700798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16801] [data modyf: 27-08-2015 12:23]
[8] Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa i jej współczesne uwarunkowania, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Ekonomia jest piękna? : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, 2015. / red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, s. 319--335, ISBN: 9788373837546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17490] [data modyf: 14-01-2016 18:23]
[9] Wpływ zmian w finansowym wsparciu rolnictwa na konkurencyjność produktów rolnych w krajach strefy euro i w wybranych wysokorozwiniętych gospodarkach, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, 2015. / red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 347--357, ISBN: 9788363856199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17269] [data modyf: 28-10-2015 09:38]
[10] Zmiany w strukturze produkcji rolnej i przestrzennym zagospodarowaniu ziemi w rolnictwie w województwie lubuskim po integracji z UE, Piotr Kułyk, Bazyli Czyżewski
// W: Rozwój regionalny i jego determinanty, 2015. / red. nauk. J. Polcyn, P. Głowski . T. 2, Piła : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, s. 107--119, ISBN: 9788362617579
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17265] [data modyf: 28-10-2015 09:26]
[11] Zmiany w systemie wsparcia rolnictwa i jego makroekonomicznym otoczeniu w wysoko rozwiniętych krajach OECD w długim okresie (1990-2012), Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych - wyzwania przyszłości : (synteza), 2014. / red.nauk. R. Grochowska, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracjii Europejskiej nr 127), s. 9--36, ISBN: 9788376585130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16800] [data modyf: 27-08-2015 12:03]
[12] Sopostavlenie svâzej sel'skogo hozâjstva Pol'ši i Rossii s makroekonomičeskim okruženiem, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Pol'ša i Rossiâ na etape ekonomičeskoj integracii i diversifikacii, 2013. , Moskva : Institut Ekonomiki PAN (Ekonomičeskaâ Politika), s. 166--183, ISBN: 9785994004425
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15447] [data modyf: 26-08-2015 14:05]
[13] Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w polsce i Rosji: próba porównania, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, 2013. / pod red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, s. 159--183, ISBN: 9788361597513
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15505] [data modyf: 05-08-2015 09:39]
[14] Public goods in multifunctional agricultural development. The attempt on problem conceptualisaton, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Selected problems of market economy in the crisis era, 2011. / ed. D. Kopycińska, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 152--160, ISBN: 9788372418340
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12958] [data modyf: 17-01-2020 10:10]
[15] Konwergencja w polityce wsparcia sektora rolnego, mit czy rzeczywistość, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, 2010. / red. nauk. D. Kopycińska, Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 196--208, ISBN: 9788362355747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15448] [data modyf: 16-07-2013 12:01]
[16] Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa w polityce wsparcia rolnictwa, Piotr Kułyk
// W: Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia = Substainable local development. Supporting tools, 2009. . T. II, Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, s. 101--107, ISBN: 9788392495123
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11145] [data modyf: 16-06-2009 09:43]
[17] Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej w UE-15 i Polsce w latach 1990-2008, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, 2009. / red. A. Borowska, A. Daniłowska, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 7--19, ISBN: 9788375831511
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11584] [data modyf: 05-01-2010 10:57]
[18] Dysproporcje w systemie wsparcia rolnictwa państw UE i ich uwarunkowania, Piotr Kułyk
// W: Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 = Sustainable local development UE supporting tools for agriculture and rural areas for 2007-2013, 2008. / red. nauk. A. Mickiewicz, P. Mickiewicz . T. 1, Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 100--106, ISBN: 9788392495116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10595] [data modyf: 13-11-2008 14:11]
[19] Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i USA. Wnioski dla Polski, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju, 2008. / red. U. Płowiec, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (VIII Kongres Ekonomistów Polskich), s. 326--343, ISBN: 9788388700231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10951] [data modyf: 06-03-2009 11:57]
[20] W poszukiwaniu uwarunkowań potencjału innowacyjnego województw Polski - studium porównawcze, Janina Stankiewicz, Piotr Kułyk
// W: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, 2008. / red. L. Woźniak . T. 1, Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, s. 425--435, ISBN: 9788371995064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10591] [data modyf: 13-11-2008 12:52]
[21] Wsparcie procesów innnowacyjnych w sektorze rolno-żywnościowym - ujęcie teoretyczne, Piotr Kułyk
// W: Wiedza - innowacyjność - zmiana, 2008. / red. nauk. Janina Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--163, ISBN: 9788374811651
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10236] [data modyf: 17-06-2008 15:18]
[22] Współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a wielkością wsparcia sektora rolnego, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, 2008. / red. nauk. D. Kopycińska, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 96--103, ISBN: 9788360903605
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11240] [data modyf: 25-08-2009 14:24]
[23] Działalność innowacyjna organizacji w wybranych województwach: analiza porównawcza, Piotr Kułyk, Marta Moczulska, Janina Stankiewicz
// W: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza, 2007. , Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., s. 401--412, ISBN: 9788373782938
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Koncepcje systemu wsparcia rolnictwa w UE w świetle opcji polityki gospodarczej, Piotr Kułyk
// W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego = The economic and social issues of sustainable development, 2007. / red. A. Mickiewicz, Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 266--275, ISBN: 9788392495109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9396] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka gospodarcza państwa, 2007. / pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, s. 135--145, ISBN: 9788360903438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10675] [data modyf: 15-12-2008 15:56]
[26] Tendencje w systemie wsparcia procesów innowacyjnych w rolnictwie USA, Piotr Kułyk
// W: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, 2007. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 48--54, ISBN: 9788374810982
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania, Marek Czyż, Piotr Kułyk
// W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, 2006. / red. D. Kopycińska, Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 54--65, ISBN: 8360065861
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Tendencje zmian w procesach inwestycyjnych w rolnictwie polskim, Piotr Kułyk
// W: Polityka rolna Unii Europejskiej, 2006. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 151--160, ISBN: 8360357951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9118] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Przekształcenia w przemyśle zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji w Polsce w latach 1990--2003, Piotr Kułyk
// W: Kapitał - informacja - jakość, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 201--209, ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7720] [data modyf: 19-10-2005 16:13]
[30] System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Kapitał - informacja - jakość, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--190, ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7718] [data modyf: 17-01-2020 10:10]
[31] Wpływ wzrostu gospodarczego na przepływ transferów do gospodarki żywnościowej w Polsce po 1989 roku, Piotr Kułyk
// W: Europejska polityka rolna i polityka spójności : wybrane problemy, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--89, ISBN: 8389712768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Diagnostyka gospodarowania środkami trwałymi w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej, Piotr Kułyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--244, ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6742] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Model rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego w warunkach polityki fiskalnej, Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 229--236, ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6741] [data modyf: 12-07-2004 12:00]
[34] Polityka monetarna jako determinant przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji, Piotr Kułyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia), 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--171, ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6671] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Polityka fiskalna jako determinant procesu transformacji rolnictwa w polsce w latach 1990-2001, Piotr Kułyk
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--79, ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6007] [data modyf: 29-09-2003 11:54]
[36] Uwarunkowania alokacji zasobów w procesie adaptacji do zmian otoczenia gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie powiatu zielonogórskiego, Piotr Kułyk
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 57--66
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2287] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Conditions of the Occurrence of the Environmental Kuznets Curve in Agricultural Production of Central and Eastern European Countries / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, 2020. Energies Vol. 13, iss. 20, 1--22, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emission, EKC hypothesis, countries of Central and Eastern Europe, economic determinants, panel data analysis, public goods
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13205478         Cytowania wg Scopus: 0 [24-11-2020]
[AWCZ-25822] [data modyf: 17-11-2020 10:55]
[70] [0,5]
[2] Is Michał Kalecki's theory of investment applicable today? The case study of agricultural holdings in the EU countries / Aleksander Grzelak, Piotr Kułyk, 2020. Agricultural Economics - Czech Vol. 66, 317--324, ISSN: 0139-570X, , eISSN: 1805-9295, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Kalecki's investment theory, agriculture, assets, capital accumulation income, dynamic panel models
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.17221/73/2020-AGRICECON         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25620] [data modyf: 14-09-2020 14:51]
[49,5] [0,71]
[3] Sustainable Consumption in the Market of Food Production: The Case of Lubuskie Voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Łukasz Augustowski, 2020. European Research Studies Journal Vol. 23, iss. 4, 225--240, ISSN: 1108-2976, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: regional economics, rural economics, sustainable consumption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-25821] [data modyf: 17-11-2020 10:47]
[33,33] [0,33]
[4] Cena a gotowość do zapłaty za określone produkty ekologiczne na przykładzie mieszkańców województwa lubuskiego / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2019. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 125, 59--72, ISSN: 2081-6979, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cena, dochody i wydatki gospodarstw domowych, gotowość do zapłaty, green products, household income and expenditure of households, price, produkt ekologiczny, readiness to pay
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/EIOGZ.2019.125.5
[AWCZ-24409] [data modyf: 07-10-2019 13:29]
[2,5] [0,5]
[5] Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm / Bazyli Czyżewski, Piotr Kułyk, Łukasz Kryszak, 2019. Economic Research = Ekonomska Istrazivanja Vol. 32, no. 1, 2080--2098, ISSN: 1331-677X, , eISSN: 1848-9664, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Farmland price, RDM model, land rent, present value model, sustainable agriculture
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/1331677X.2019.1642778         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-24353] [data modyf: 17-09-2019 10:01]
[40,41] [0,58]
[6] Green conceptions for the development of cities in the light of a sustainable development paradigm / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2019. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Vol. 6, iss. 3, 1--7, ISSN: 2547-8818, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Green areas, city, sustainable development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.18844/prosoc.v6i3.4330
[AWCZ-24588] [data modyf: 18-11-2019 12:04]
[2,5] [0,5]
[7] Outline of Ecological and Economic Problems Associated with the Low Emission Reductions in the Lubuskie Voivodeship (Poland) / Maciej Dzikuć, Piotr Kułyk, Maria Dzikuć, Stanisław Urban, Arkadiusz Piwowar, 2019. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 28, no. 1, 65--72, ISSN: 1230-1485, , eISSN: 2083-5906, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GHG savings, Poland, ecology, economy, low emission
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.15244/pjoes/83612         Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-22243] [data modyf: 28-10-2019 13:06]
[10,33] [0,26]
[8] The importance of landscape spatial plans for the shaping of urban green areas / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2019. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Vol. 6, iss. 3, 18--24, ISSN: 2547-8818, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Green areas, landscape spatial plans, sustainable development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24590] [data modyf: 18-11-2019 12:17]
[2,5] [0,5]
[9] Tourist Competitiveness of Polish Rural Areas / Piotr Kułyk, Agnieszka Brelik, 2019. European Research Studies Journal Vol. 22, iss. 4, 379--387, ISSN: 1108-2976, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rural economics, tourism competitiveness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.11214/thalassinos.22.04.023
[AWCZ-24586] [data modyf: 18-11-2019 11:45]
[100] [1]
[10] Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej / Piotr Kułyk, Piotr Dubicki, 2019. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego T. 19, z. 1, 79--87, ISSN: 2081-6960, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, the ecological awareness, zachowania konsumentów, świadomość ekologiczna, żywność ekologiczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.7
[AWCZ-24410] [data modyf: 08-10-2019 10:18]
[2,5] [0,5]
[11] Proces integracji miasta z gminą wiejską. Przykład Zielonej Góry / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk, 2018. Studia Miejskie T. 32, 113--124, ISSN: 2082-4793, , eISSN: 2543-5302, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city, commune, gmina, integracja, integration, merger, miasto, połączenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24073] [data modyf: 13-05-2019 10:04]
[5] [0,5]
[12] Regional Conditions of the Ecological Goods Market / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 3, 265--276, ISSN: 0438-5403, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, organic producers, producenci ekologiczni, regional conditions, uwarunkowania regionalne, zachowania konsumentów, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23136] [data modyf: 27-09-2018 13:51]
[6] [0,5]
[13] Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 2, 270--282, ISSN: 0438-5403, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, determinants, determinanty, new phenomena and trends in the sphere of consumption, nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, organic food, sustainable consumption, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23137] [data modyf: 27-09-2018 14:02]
[6] [0,5]
[14] Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 205--222, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: benefits and costs of service, customer service, elementy logistycznej obsługi klienta, korzyści i koszty z obsługi, logistic customer service strategies, logistic elements of customer service, obsługa klienta, strategie logistycznej obsługi klienta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0089
[AWCZ-21511] [data modyf: 28-08-2018 12:00]
[4] [0,33]
[15] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska, 2017. Oeconomia Copernicana Vol. 8, no. 2, 181--197, ISSN: 2083-1277, , eISSN: 2353-1827, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, Poland, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.24136/oc.v8i2.12         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-21811] [data modyf: 18-10-2017 16:41]
[3,67] [0,33]
[16] Convergence of health expenditure in EU 12 and V4 states / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, 2017. Copernican Journal of Finance & Accounting Vol. 6, no. 2, 33--43, ISSN: 2300-1240, , eISSN: 2300-3065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European Union, V4 states, convergence, government expenditure, healthcare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.12775/15277
[AWCZ-22138] [data modyf: 19-12-2017 11:33]
[3,5] [0,5]
[17] Consumer behaviour on the e-commerce market in the light of empirical research in Lubuskie voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2016. Management Vol. 20, no. 1, 239--255, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodship, consumer behavior, customer, e-commerce, klient, model rozwoju e-klienta, the model of e-commerce, województwo lubuskie, zachowania konsumenta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20175] [data modyf: 20-06-2016 14:13]
[18] Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych / Piotr Kułyk, 2016. Przegląd Organizacji, nr 5, 43--48, ISSN: 0137-7221, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: organic agriculture, price analysis, price volatility, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20290] [data modyf: 05-08-2016 14:02]
[19] Public goods in agriculture of the European Union. Funding and social meaning / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2015. Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies Vol. 8, nr 1, 5--18, ISSN: 2083-3725, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture in the European Union, dobra publiczne, economic policy, interventionism in agriculture, interwencjonizm w rolnictwie, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo Unii Europejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19232] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[20] Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2015. Ekonomista, nr 5, 595--623, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: agrarian question, agriculture, dobra publiczne, economic policy, kwestia rolna, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19780] [data modyf: 05-02-2016 12:18]
[21] The evaluation of the attractiveness of the tourist commune as conditioning of the development of agricultural tourism farms / Agnieszka Brelik, Piotr Kułyk, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 504--517, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agritourism, agroturystyka, multifunctional agriculture, rolnictwo, wielofunkcyjność rolnictwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18130] [data modyf: 20-08-2015 14:10]
[22] Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2013. Ekonomista, nr 3, 345--368, ISSN: 0013-3205, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: economic policy, macroeconomic determinants, macroeconomic environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17420] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[23] Macroeconomic determinants of financial support of agriculture in OECD countries / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2012. Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki Vol. 2, no. 10, 72--79, ISSN: 1993-6788, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, incomes policy, institutions and the macroeconomy, models with panel data
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17057] [data modyf: 12-02-2013 11:31]
[24] The imperfections of a credit market in agriculture / Piotr Kułyk, 2012. Management Vol. 16, no 1, 250--263, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16520] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] The transmission of world prices in the wheat markets of selected hight developed countries / Piotr Kułyk, 2011. Management Vol. 15, no 1, 319--331, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15854] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Price and income variability of agricultural products in the conditions of liberalization / Piotr Kułyk, 2010. Management Vol. 14, no 2, 258--270, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15367] [data modyf: 25-01-2011 12:00]
[27] Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2010. Ekonomista, nr 2, 189--214, ISSN: 0013-3205, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14978] [data modyf: 18-11-2014 10:05]
[28] Makroekonomiczne uwarunkowania retransferów budżetowych w polityce wsparcia rolnictwa w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk, 2009. Polityka Gospodarcza, nr 17-18, 77--89 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14339] [data modyf: 05-01-2010 11:02]
[29] Risk management-support policy versus insurance system in agriculture / Piotr Kułyk, 2009. Management Vol. 13, no 1, 178--188, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13998] [data modyf: 08-09-2009 10:06]
[30] Main areas of the EU common agricultural policy; Recommendations for the "health-check" 2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2008. Management Vol. 12, no 2, 275--284, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13538] [data modyf: 29-01-2009 11:25]
[31] Procesy dostosowawcze w wymianie towarami rolno-spożywczymi w latach 1990-2004 / Piotr Kułyk, 2006. Polityka Gospodarcza, nr 13, 35--51 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w Polsce po 1990 roku / Piotr Kułyk, 2005. Management Vol. 9, no 2, 217--225, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11619] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na sytuację sektora rolno-spożywczego w okresie transformacji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk, 2005. Polityka Gospodarcza, nr 12, 59--71 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10658] [data modyf: 17-01-2020 10:10]
[34] Przekształcenia przemysłu spożywczego w Polsce w procesie dostosowań do integracji z Unią Europejską / Piotr Kułyk, 2004. Management Vol. 8, no 2, 219--227, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Wpływ ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację wybranych rynków rolnych w Polsce / Piotr Kułyk, 2003. Management Vol. 7, no 2, 263--272, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11530] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Wpływ wybranych impulsów monetarnych na sferę agrobiznesu w Polsce / Piotr Kułyk, 2002. Management Vol. 6, no 2, 241--251, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej / Piotr Kułyk, 2001. Management Vol. 5, no 2, 203--210, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rolnych w Polsce / Piotr Kułyk, Karolina Mazur, 2000. Management Vo. 4, no 2, 31--39, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2018, T. 18, z. 2, s. 193--206, ISSN: 2081-6960, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, Visegrad countries, elements of green economy, elementy zielonej gospodarki, green economy, indicators of monitoring, wskaźniki pomiaru, zielona gospodarka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10707] [data modyf: 07-11-2018 10:40]
[2] Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2018, T. 18, z. 4, s. 295--303, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: UE and US, UE i USA, agriculture, bilateral trade, gravity model, handel bilateralny, model grawitacyjny, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.119
[AWI-10738] [data modyf: 01-02-2019 12:39]
[3] Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa? / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 3, s. 44--53, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSE indicator, convergence, divergence, dywergencja, konwergencja, support for agriculture, wskaźnik PSE, wsparcie rolnictwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.20
[AWI-10633] [data modyf: 19-12-2017 11:43]
[4] Przekształcenia w systemie finansowego wsparcia rolnictwa w UE oraz postawach społecznych w kierunku zrównoważonego rozwoju / Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2017, nr 3, s. 380--394, ISSN: 2391-9167 , bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, konsumpcja zrównoważona, polityka rolna, sustainable consumption, sustainable development, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10683] [data modyf: 06-06-2018 09:32]
[5] Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2017, Nr 4, s. 69--83, ISSN: 2300-4088, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emissions, emisja CO2, gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, rozwój społecznie zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.14595/PES/04/005
[AWI-10535] [data modyf: 01-08-2017 12:23]
[6] Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 1, s. 82--94, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer, consumption trends, dochody, food, food consumption, food expenditure, gospodarstwo domowe, health, household, income, konsument, life style, prawidłowe żywienie, proper nutrition, spożycie żywności, styl życia, tendencje spożycia, wydatki, zdrowie, żywność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.6
[AWI-10529] [data modyf: 30-06-2017 13:55]
[7] Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 491, s. 86--96, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, agriculture, economic policy, macroeconomics, makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka rolna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.491.08
[AWI-10643] [data modyf: 13-02-2018 13:52]
[8] Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE / Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2016, T. 16, z. 3, s. 232--242, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, rolnictwo, the common agricultural policy, wspólna polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10461] [data modyf: 10-02-2017 09:38]
[9] Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 452, s. 32--45, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, dobra publiczne, public goods, rolnictwo, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.452.03
[AWI-10469] [data modyf: 20-02-2017 10:31]
[10] Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych / Agnieszka Brelik, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2016, T. 103, z. 4, s. 87--96, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agrotourism, agroturystyka, multifunctional agriculture, rolnictwo, wielofunkcyjność rolnictwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10490] [data modyf: 03-03-2017 13:05]
[11] Ocena poziomu oraz możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2016, T. 18, z. 4, s. 151--156, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: macroeconomics, makroekonomia, organic agriculture, rolnictwo ekologiczne, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10424] [data modyf: 27-10-2016 12:36]
[12] Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014 / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2016, nr 113, s. 17--32, ISSN: 2081-6979, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conventional foods, dochody i wydatki gospodarstw domowych, foods derived from organic farming, household income and expenditure of households, konsumpcja zrównoważona, organic farming, rolnictwo ekologiczne, sustainable consumption, sustainable development, zrównoważony rozwój, żywność konwencjonalna, żywność pochodząca z upraw ekologicznych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10467] [data modyf: 13-02-2017 11:52]
[13] Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego / Mariola Michałowska, Piotr Kułyk, Paulina Paluszkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2015, nr 867(40), s. 43--53, ISSN: 1509-0507, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie region, competitive advantage, development of a region, foreign capital, kapitał zagraniczny, przewaga konkurencyjna, region lubuski, rozwój regionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-04
[AWI-10290] [data modyf: 05-11-2018 14:05]
[14] Kwestia rolna od Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego po jej współczesne ujęcie / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2015, T. 102, z. 1, s. 18--30, ISSN: 2353-4362, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: agrarian question, agriculture, dobra publiczne, economic policy, kwestia rolna, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10150] [data modyf: 24-08-2015 15:26]
[15] Relacje strukturalne w finansowym wsparciu rolnictwa w grupach państ o różnym poziomie rozwoju / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2015, T. 17, z. 6, s. 140--145, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finansowe wsparcie rolnictwa, polityka rolna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10342] [data modyf: 11-03-2016 16:49]
[16] Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata Unii Europejskiej-15 po 1986 r. / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2014, T. 14, z. 2, s. 31--42, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, alokacja zasobów, interventionism in agriculture, interwencjonizm w rolnictwie, resources allocation, ronictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10149] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[17] Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne / Piotr Kułyk // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2014, Nr 1, s. 153--164, ISSN: 2300-4088, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, credit market, macroeconomics, makroekonomia, rolnictwo, rynek kredytów,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10151] [data modyf: 24-08-2015 15:15]
[18] Kwesta rolna w teorii wyboru publicznego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2013, T. 100, z. 3, s. 7--18, ISSN: 2353-4362, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: agrarian issue, agriculture, economic policy, kwesta rolna, pogoń za rentą, polityka gospodarcza, public choice theory, rent seeking, rolnictwo, teoria wyboru publicznego,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9798] [data modyf: 24-08-2015 14:55]
[19] Wymiana handlowa jako obszar przenoszenia impulsów finansowego wsparcia rolnictwa między poszczególnymi krajami / Piotr Kułyk, Sebastian Stępień // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2013, T. 15, z. 6, s. 159--163, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic policy, economic surplus, macroeconomics, makroekonomia, nadwyżka ekonomiczna, polityka gospodarcza, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9797] [data modyf: 24-08-2015 14:41]
[20] Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011) / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2013, T. 13, z. 3, s. 55--64, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Mercosur, agricultural policy, dostosowania rynkowe, economic policy, integracja, integration, integrative formations, macroeconomic condition, makroekonomiczne uwarunkowania, market adaptations, polityka gospodarcza, polityka rolna, ugrupowania integracyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9745] [data modyf: 24-08-2015 14:47]
[21] Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2012, T. 99, z. 2, s. 45--52, ISSN: 0080-3715, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial agriculture support, finansowe wsparcie rolnictwa, globalizacja, globalization, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9518] [data modyf: 30-01-2013 12:54]
[22] Struktury finansowego wsparcia rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego / Piotr Kułyk, Sebastian Stępień // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2012, T. 14, z. 2, s. 92--96, ISSN: 1508-3535, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic surplus, interventionism, interwencjonizm, nadwyżka ekonomiczna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9379] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2012, T. 12, z. 4, s. 37--46, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, globalizacja, globalization, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9533] [data modyf: 12-02-2013 11:00]
[24] Zarządzanie ryzykiem cenowym w produkcji rolniczej / Sebastian Stępień, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2012, T. 14, z. 1, s. 487--491, ISSN: 1508-3535, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural production, insurance, price fluctuation, produkcja rolnicza, risk management, ubezpieczenia, wahania cen, zarządzanie ryzykiem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9517] [data modyf: 30-01-2013 12:29]
[25] Czynniki kształtujące przepływy nadwyżki bezpośredniej w interwencjoniźmie rolnym / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2011, T. 13, z. 3, s. 389--394, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: interwencjonizm, nadwyżka bezpośrednia, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9188] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Dobra publiczne w koncepcjii wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2011, T. 11 (26), s. 16--25, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, dobra publiczne, globalizacja, globalization, polityka rolna, public goods,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9187] [data modyf: 07-11-2018 10:21]
[27] Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2011, T. 98, z. 3, s. 100--107, ISSN: 0080-3715, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, economic growth, labor market, polityka rolna, rynek pracy, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9186] [data modyf: 30-01-2013 12:47]
[28] Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi ma przykładzie pszenicy / Piotr Kułyk // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2011, nr 4, s. 253--264, ISSN: 1899-9573, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: globalizacja, liberalizacja, polityka rolna, transmisja cen,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9292] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2010, T. 10 (XXV) z. 1., s. 41--50, ISSN: 2081-6960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobra publiczne, niedoskonałości mechanizmu rynkowqego, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8754] [data modyf: 02-11-2010 10:27]
[30] Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego / Piotr Kułyk // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2010, nr 3, s. 87--95, ISSN: 1899-9573, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: konwergencja, polityka gospodarcza, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8801] [data modyf: 20-01-2011 15:09]
[31] Polityka fiskalna i monetarna w krajach triady ekonomicznej i w Polsce w długim okresie (1990-2008) / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2010, nr 83, s. 55--70, ISSN: 2081-6979, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8800] [data modyf: 21-01-2011 09:03]
[32] Retransfer nadwyżki ekonomicznej w polityce wsparcia sektora rolnego w warunkach integracji regionalnej / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - (Ekonomia) .- 2010, Nr 113, s. 525--534, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: interwencjonizm rolny, polityka gospodarcza, rolnictwo, ugrupowania integracyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8731] [data modyf: 09-10-2010 11:53]
[33] Retransfer nadwyżki ekonomicznej w warunkach regionalizacji polityki wsparcia / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2010, T. 12, z. 1, s. 93--98, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic surplus, interventionism, interwencjonizm, nadwyżka ekonomiczna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8728] [data modyf: 08-10-2010 14:02]
[34] Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk, Jerzy Kur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .- 2010, nr 150, s. 58--73, ISSN: 1689-7374, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8729] [data modyf: 29-11-2010 12:57]
[35] Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego? = Convergence or divergence of the agriculture support regime? / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2009, T. 8 (23), s. 41--51, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, convergence theory, globalizacja, globalization, polityka rolna, teoria konwergencji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8496] [data modyf: 07-11-2018 10:20]
[36] Współzależności międzynarodowe w retransferze nadwyżki ekonomicznej / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2009, T. 11, z. 3, s. 208--213, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural prices, agriculture, ceny rolne, interventionism, interwencjonizm, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8440] [data modyf: 29-09-2009 14:28]
[37] Współzależności w polityce wsparcia sektora rolnego / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 39, T. 1, s. 700--706, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8442] [data modyf: 30-11-2012 14:11]
[38] Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2008, T. 4 (19), s. 115--124, ISSN: 2081-6960, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, direct payments, interventionism, interwencjonizm, polityka rolna, płatności bezpośrednie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8247] [data modyf: 07-11-2018 10:20]
[39] Poziom rozwoju gospodarczego a struktura wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2008, T. 10, z. 1, s. 220--225, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agriculture support policy, interventionism, interwencjonizm, polityka wsparcia rolnictwa, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8248] [data modyf: 13-11-2008 12:32]
[40] Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia / Janina Stankiewicz, Piotr Kułyk, Marta Moczulska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2007, z. 88, s. 30--40 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2007, T. 17, s. 46--56, ISSN: 2081-6960, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture policy, macroeconomic determinants, makroekonomiczne determinanty, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Makroekonomiczne uwarunkowania handlu towarami rolno-spożywczymi w Polsce / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1118, T. 1, s. 514--519 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7673] [data modyf: 13-02-2008 12:19]
[43] System wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2006, T. 15, s. 133--142, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wymiana handlowa jako amortyzator na rynku zbóż w krajach wysoko rozwiniętych / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2006, T. 8, z. 3, s. 66--70, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic policy, international trade,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Dostosowania na podstawowych rynkach rolnych w Polsce i UE po 1990 roku jako wyznacznik sytuacji po akcesji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2005, T. 13, s. 216--230, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: agricultural markets in Poland i UE, integracja z UE, integration in UE, rynki rolne w Polsce i UE,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Makroekonomiczne uwarunkowania retransferu dochodów w rolnictwie w krajach OECD / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2005, T. 7, z. 4, s. 214--218, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: polityka wsparcia rolnictwa, retransfer dochodów, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Strumienie transferu i retransferu dochodów pomiędzy rolnictwem a gospodarką narodową w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T.1, s. 532--537 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7123] [data modyf: 13-02-2008 12:24]
[48] Potencjał konkurencyjny przemysłu mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską / Marzena Góralczyk, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1015, T. 1, s. 214--219 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2004, T. 6, z. 3, s. 53--58, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: economic growth, food economy, gospodarka żywnościowa, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Wpływ polityki państwa na jakość w zakresie technologii w agrobiznesie / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 470--476 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Sterowanie procesami rozwoju gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2002, nr 941, T. 1, s. 505--510 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Determinants of life quality in the city development process - Polish experience, 2020. Piotr Dubicki, Piotr Kułyk // W: Proceedings of Academics World 170th International Conference. Madrid, Hiszpania Madrid : Academics World International Conference, 2020, s. 1--4
Słowa kluczowe: quality of life, sustainable development, urban development economics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23618] [data modyf: 09-03-2020 15:05]
[0] [0]
[2] Spatial Diversity of The Growth of Organic Farming in Poland, 2020. Łukasz Augustowski, Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: 34th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2019 : VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 14632--14640, ISBN: 9780999855140
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23738] [data modyf: 23-11-2020 10:34]
[23,33] [0,33]
[3] Changes in the System of Agriculture Financial Support in EU Countries, 2019. Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 2995--3006, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: PSE, TSE, UE countries, agriculture, panel regression

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23514] [data modyf: 13-01-2020 15:01]
[70] [1]
[4] Determinants of Consumer Behavior on the Organic Food Market In the Light of Selected Consumption Theories: The Results of the Research in the Regional Aspect on the Example of Poland, 2019. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3007--3019, ISBN: 9780999855126
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23515] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[35] [0,5]
[5] Spatial Transfer of Economic Value For The Purpose of Estimating the Utility Value of Water in Poland, 2019. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 4322--4328, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: economic value, public goods, transfer of benefits

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23518] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[35] [0,5]
[6] The maturity of business partners in the supply logistics for manufacturing enterprises within the sector of agricultural machinery - original concept and application, 2019. Przemysław Niewiadomski, Piotr Kułyk // W: 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control - MIM 2019. Berlin, Niemcy Amsterdam : Elsevier, 2019, s. 1555--1562
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23628] [data modyf: 22-05-2020 11:11]
[0] [0]
[7] The Renewable Energy Sector in Poland as a Place for The Creation of Green Jobs, 2019. Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3771--3782, ISBN: 9780999855126
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23517] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[49,5] [0,71]
[8] The Role of Green Areas in the City Ecosystem, 2019. Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 895--901, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: ecosystem, green areas, urban areas, urban ecosystem

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23511] [data modyf: 13-01-2020 15:01]
[49,5] [0,71]
[9] Assessment of the Development of Green Jobs in European Union Countries, 2018. Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5601--5612, ISBN: 9780999855119
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23450] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[49,5] [0,71]
[10] Economic conditions of low emission reduction in Poland, 2018. Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Piotr Kułyk, Krzysztof Łasiński // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, Computer Science and Engineering, s. 550--554, ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, GHG savings, Low emission, Poland

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23720   (pkt: 0)
[KONF-22907] [data modyf: 13-08-2018 15:13]
[0] [0]
[11] Global Convergence or Global Divergence of Agricultural Total Support Estimate Index?, 2018. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4963--4971, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23052] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[35] [0,5]
[12] Green Areas in the Context of Sustainable Development Concept, 2018. Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland : Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. Ostrava, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 135--142, ISBN: 9788024842295
Słowa kluczowe: city, econometric model, sustainable development, unemployment rate

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23290] [data modyf: 29-08-2019 14:01]
[7,5] [0,5]
[13] Investments in agricultural holdings in the EU (10) countries by the prism of the Michal Kalecki's business cycle theory, 2018. Piotr Kułyk, Aleksander Grzelak // W: Economic science for rural development : 19th International Scientific Conference. Jelgava, Litwa Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2018, s. 468--475
Słowa kluczowe: agricultural holding, investments, the Michal Kalecki's business cycle theory

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.22616/ESRD.2018.054   (pkt: 15)
[KONF-23367] [data modyf: 22-10-2019 11:39]
[7,5] [0,5]
[14] Manager's profile in a lean organization - research in the sector of polish manufacturers of agricultural machinery, 2018. Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Piotr Kułyk // W: 4 th International Conference on Production Economics and Project Evaluation - ICOPEV 2018. Guimaraes, Portugalia Guimaraes : University of Minho, 2018, s. 38--47, ISBN: 9789899705081
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23627] [data modyf: 21-05-2020 12:09]
[5] [0,33]
[15] The Issue of CO2 Emissions in the Context of Sustainable Development - a Regional Approach with the Example of Poland, 2018. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 2212--2221, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie voivodship, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23374] [data modyf: 28-01-2020 10:05]
[35] [0,5]
[16] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland, 2017. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 298--308, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22780] [data modyf: 29-08-2018 10:07]
[0] [0]
[17] Local development toward permanently sustainable low emission economy, 2017. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, Anna Mróz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 277--287, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie province, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22778] [data modyf: 29-08-2018 10:01]
[0] [0]
[18] Regional socio-economic determinants of the development of the bio-economy in agriculture, 2017. Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Aleksandra Nowomiejska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 288--297, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: bio-economy, economic and social determinants, local development, sustainable agriculture, the Lubuskie Voivodeship

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22779] [data modyf: 23-05-2019 16:20]
[0] [0]
[19] Socio-economic differentiation of organic agriculture in the Polish-German border region, 2017. Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development - CERS 2017. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2017, s. 244--245, ISBN: 9788055713359
Słowa kluczowe: ecological focus areas, local development, organic farming, socio-macroeconomics determinants, sustainable agriculture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23011] [data modyf: 23-05-2019 16:11]
[0] [0]
[20] The conditions of demand and supply in the market of organic agriculture in Poland compared to selected European countries, 2017. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Paulina Paluszkiewicz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 309--318, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: demand factors, organic farming, supply factors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22781] [data modyf: 29-08-2018 10:03]
[0] [0]
[21] Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w epoce po-kryzysowej, 2013. Piotr Kułyk // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--12, ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: agriculture, agriculture support policy, economic policy, new institutional economics, nowa ekonomia instytucjonalna, polityka gospodarcza, polityka wsparcia rolnictwa, public choice theory, rolnictwo, teoria wyboru publicznego

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21121] [data modyf: 04-09-2015 14:13]
[22] Vertical coordination in the pork production - theoretical and practical approach, 2013. Sebastian Stępień, Piotr Kułyk // W: Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference. Jelgava, Łotwa [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, No. 30 : Production and Cooperation in Agriculture : Finance and Taxes, s. 236--241, ISBN: 9789934830464
Słowa kluczowe: pork market, price fluctuations, transactions costs, vertical integration

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21088] [data modyf: 25-08-2015 10:03]
[23] Public goods in the model of the agricultural development, the theoretical approach, 2011. Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Knowledge as business opportunity : proceedings of the management, knowledge and learning international conference 2011. Celje, Słowenia [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 445--454 [CD-ROM], ISBN: 9789619248638
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20111] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Retransfer of incomes in selected developing and developed countries, 2009. Piotr Kułyk // W: Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference. Jelgava, Łotwa [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 36--42, ISBN: 9789984993713
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19170] [data modyf: 17-03-2014 10:19]
[25] Wpływ WPR na efektywność gospodarowania zasobami w odniesieniu do gospodarstw rolnych z obszaru Unii Europejskiej, 2002. Piotr Kułyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 2, s. 475--483, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15194] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Uwarunkowania struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych powiatu zielonogórskiego w świetle badań ankietowych, 2001. Anna Lewicka, Hanna Bortnowska, Piotr Kułyk // W: II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki : Budownictwo, inżynieria środowiska i rolnictwo. Białystok, Polska Białystok : Politechnika Białostocka, 2001, s. 329--336, ISBN: 8388229222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14830] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw, 1998. Katarzyna Dworkiewicz, Anna Laber, Piotr Kułyk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 131--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15196] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski