System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Mariusz Michalski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ocena metalograficzna blaszanych pokryć dachowych profilowanych metodą na rąbek, Mariusz Michalski, Paweł Schlafka, Czesław Wawrzyniak, Remigiusz Romankiewicz
// W: Inżynieria produkcji : badania w inżynierii mechanicznej, 2020. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 17, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 53--62, ISBN: 9788395932601
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21764] [data modyf: 12-11-2020 12:23]
[2] Proces cięcia blach przy zastosowaniu noży krążkowych, Paweł Schlafka, Czesław Wawrzyniak, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz
// W: Inżynieria produkcji : badania w inżynierii mechanicznej, 2020. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 17, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--51, ISBN: 9788395932601
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21763] [data modyf: 12-11-2020 12:17]
[3] Wpływ wybranych warunków modyfikacji na strukturę siluminu AlSi21CuNi, Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2011-2014, 2014. / red. wyd. K. Świątkowski, Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", s. 905--917, ISBN: 9788363663476
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16378] [data modyf: 27-08-2015 11:29]
[4] Główne przyczyny wad obrabianych powierzchni korpusów odlewanych ciśnieniowo z okołoeutektycznego siluminu EN AC-44200, Jerzy Mutwil, Monika Kogut, Anna Sierszyńska, Mariusz Michalski, Łukasz Kremens
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--134, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ocena zmian jakości ciekłych siluminów w trakcie realizacji procesu odlewania ciśnieniowego, Jerzy Mutwil, Łukasz Szarata, Dariusz Taberski, Mariusz Michalski, Łukasz Kremens
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--124, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzu ołowiowym, Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, Alicja Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2002-2006, 2006. / red. K. Świątkowski, Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", s. 717--720, ISBN: 8391015947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Kształtowanie jakości powłok chromowych na grzejnikach firmy Zehnder - wpływ sposobu przygotowania powierzchni, Jerzy Mutwil, Mariusz Michalski, Radosław Karpiak
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--108, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8689] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the Microstructure, Strength, Fracture, and Tribological Properties of Iron-Based MMCs with Addition of Mixed Carbide Nanoparticulates / Grzegorz Królczyk, Eugene Feldshtein, Larisa Dyatchkova, Mariusz Michalski, Tomasz Baranowski, Roman Chudy, 2020. Materials Vol. 13, no. 13, 1--18, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ceramic nanoparticulates, fractures, mechanical properties, metal-matrix composites (MMCs), tribological behavior, wear
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13132892         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25428] [data modyf: 29-06-2020 13:15]
[2] Tibological Properties of Iron-Based Powder Composite Materials with Addition of Graphite, Alumina and Zirconia Nanoparticles / L. N. Dyachkova, Eugene Feldshtein, P. A. Vityaz, Mariusz Michalski, 2020. Journal of Friction and Wear Vol. 41, no. 3, 272--279, ISSN: 1068-3666, , eISSN: 1934-9386, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: "composition-property experiment design", friction, iron-based powder composite material, nanoparticles, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3103/S1068366620030046         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25423] [data modyf: 29-06-2020 10:19]
[3] On the fractography and some strength properties of Fe-based sintered materials with multicomponent oxide microadditives / Eugene Feldshtein, Mariusz Michalski, Krzysztof Adamczuk, L. Dyachkova, 2019. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 24, no. 4, 224--229, ISSN: 1734-4492, , eISSN: 2353-9003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fe-based sintered materials, compressive strength, flexural strength, fracture analyze, oxide additives
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ijame-2019-0059         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24663] [data modyf: 06-12-2019 13:03]
[4] Structural and Microhardness Changes After Turning of the AISI 1045 Steel for Minimum Quantity Cooling Lubrication / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Mariusz Michalski, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, 2017. Journal of Materials Engineering and Performance Vol. 26, iss. 1, 431--438, ISSN: 1059-9495, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AISI 1045, MQCL, SEM analysis, dry cutting, microhardness, surface integrity, turning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11665-016-2450-4         Cytowania wg Scopus: 51 [18-01-2021]
[AWCZ-21180] [data modyf: 17-03-2017 10:19]
[5] The influence of the cooling conditions on the cutting tool wear and the chip formation mechanism / Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, Mariusz Michalski, Stanisław Legutko, 2016. Journal of Manufacturing Processes Vol. 24, 107--115, ISSN: 1526-6125, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chip shape, Cutting tool wear, EP/AW additive, Friction coefficient on the rake face, MQCL
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jmapro.2016.08.006         Cytowania wg Scopus: 71 [18-01-2021]
[AWCZ-20694] [data modyf: 12-12-2016 14:53]
[6] Tribological characteristics of composite coatings formed by laser cladding of powders of nickel self-fluxing alloy and bronze / Eugene Feldshtein, O. G. Devojno, M. A. Kardapolava, N. I. Lutsko, D. Żurek, Mariusz Michalski, 2016. Journal of Friction and Wear Vol. 37, no. 5, 588--596, ISSN: 1068-3666, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bronze, coefficient of friction, composite coating, laser cladding, nickel alloy, wear rate
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3103/S1068366616050056         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-20616] [data modyf: 30-11-2016 08:26]
[7] Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L / Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Andrzej Staszewski, 2016. Mechanik nr 8-9, 1186--1187, ISSN: 0025-6552, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EP/AW additive, MQCL, dry cutting, surface morphology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.310
[AWCZ-20369] [data modyf: 20-09-2016 10:38]
[8] An influence of active additives on the formation of selected indicators of the condition of the X10CrNi18-8 stainless steel surface layer in MQCL conditions / Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk, Sergej Hloch, Mariusz Michalski, 2015. International Journal of Surface Science and Engineering Vol. 9, no. 5, 452--465, ISSN: 1749-785X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MQCL, antiwear modifiers, emulsion mist, surface roughness, wear mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 38 [18-01-2021]
[AWCZ-19394] [data modyf: 09-10-2015 11:50]
[9] Wpływ konstrukcji urządzeń do tworzenia mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni obrobionej po procesie skrawania stali C45 / Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Grzegorz Królczyk, 2015. Mechanik, nr 8-9, 723/204-212, ISSN: 0025-6552, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem pod hasłem "Obróbka skrawaniem podstwaą rozwoju metrologii" 23-25.09.2015 r, Kielce-Sandomierz; pełny tekst na CD
Słowa kluczowe: konstrukcja urządzeń, metoda MQCL, mgła emulsyjna, obróbka na sucho
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.428
[AWCZ-19384] [data modyf: 06-10-2015 17:31]
[10] Research on the refinement mechanism of primary silicon particles on the basis of AlSi21CuNi alloy / Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz, 2014. Archives of Mechanical Technology and Automation Vol. 34, no. 2, 33--40, ISSN: 1233-9709, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hypereutectic silumin, mechanizm modyfikacji, modification mechanism, pierwotne kryształy krzemu, primary Si crystals, silumin nadeutektyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18875] [data modyf: 21-08-2015 09:50]
[11] Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, Alicja Romankiewicz, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 18 (1/2), 257--260 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wpływ twardych wtrąceń na jakość mosiądzu armaturowego / Ferdynand Romankiewicz, Alicja Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 21(1/2), 275--280 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: brass, hard spots
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zapewnienie jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej Lumel S.A. - analiza wad siluminowego odlewu obudowy zaworu / Jerzy Mutwil, Mariusz Michalski, A. Kędzierska, Z. Psikus, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 21(1/2), 255--262 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: casting, quality assurance system, quasi-eutectic Al-Si alloy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Zapewnienie jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej Lumel S.A. - analiza wad siluminowego odlewu pokrywy / Jerzy Mutwil, Mariusz Michalski, K. Breitkopf-Jarowicz, K. Tomasik, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 21(1/2), 246--254 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: die casting, quality assurance system, quasi-eutectic Al-Si alloy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11207] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Formowanie i właściwości warstwy fosforanowej na tytanie i jego implantowych stopach / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2005. Inżynieria Materiałowa R. 26, nr 5, 585--588, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10426] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Mikroskopowe badania anodowych warstw na implantach tytanowych stopów zanurzonych w roztworze SBF / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2005. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 8, nr 47-53, 130--133, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski, 2005. Archiwum Odlewnictwa R. 5, nr 15, 94--99 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: crystallization, microstructure, modification, phosphor-tin bronze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AK20 / Jerzy Mutwil, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz, 2004. Archiwum Odlewnictwa R. 4, nr 14, 311--318 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: tensile strenght of solidifying AK20 alloy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9754] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących dwuskładnikowych stopów Al-Si / Jerzy Mutwil, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, 2004. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 24, nr 1, 35--44, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: krzepnące stopy Al-Si, wytrzymałość na rozciąganie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących dwuskładnikowych stopów AlSi 11.74 i AlSi 12.5 / Jerzy Mutwil, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, 2004. Archiwum Odlewnictwa R. 4, nr 14, 303--310 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: tensile strenght of solidifying near-eutectic Al-Si alloys
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9753] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Bioaktywność powierzchni stopów tytanu poddanych utlenianiu anodowemu w H3PO4 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2004. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 7, nr 38-42, 57--59, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK20 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, 2004. Archiwum Odlewnictwa R. 4, nr 11, T. 2, 141--146 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Badania frontu krystalizacji dwuskładnikowych stopów Al-Si w kanałach metalowych form odlewniczych / Jerzy Mutwil, Robert Janowski, Mariusz Michalski, 2002. Archiwum Odlewnictwa R. 2, nr 6, 141--148 bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: SEM - microgrphs of crystallization interface, aluminium-silicon alloys, metal flow
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8509] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Badania frontu krystalizacji siluminów technicznych w kanałach metalowych form odlewniczych / Jerzy Mutwil, Dariusz Niedźwiecki, Mariusz Michalski, 2002. Archiwum Odlewnictwa R. 2, nr 6, 149--154 bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: SEM-micrographs of crystallization interface, metal flow, siluminum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] ALSi21 CuNI silumin modification with phosphor and strontium micro additions, 2017. Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903026   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22729] [data modyf: 20-03-2018 11:40]
[2] Badania wpływu wybranych parametrów procesu żłobienia plazmowego na strukturę i właściwości stali S355JR, 2017. Anatol Kałasznikow, Mariusz Michalski // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23204] [data modyf: 25-09-2018 12:28]
[3] Surface phenomena accompanying plasma gouging of S355 steel, 2017. Anatol Kałasznikow, Mariusz Michalski // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903020   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22728] [data modyf: 20-03-2018 11:40]
[4] Effect of microadditives on structure of phosphor tin bronze CuSn10P, 2005. Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 22nd International Colloquium. Częstochowa, Polska Zilina : University of Zilina, 2005, s. 105--108, ISBN: 8080703930
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17142] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Hydroxyapatite coatings on titanium and its alloys anodised in H3PO4, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski // W: EUROMAT 2005 : European Congress on Advanced Materials and Processes. Prague, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [1] abstr. .- www.euromat2005.fems.org
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] In vitro study on bioactivity of H3PO4 anodised Ti-based alloys, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kierzkowska, Mariusz Michalski // W: 19th European Conference on Biomaterials including the 4th Young Scientists Forum - ESB 2005. Sorrento, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives, 2005. Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski // W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology - COMMENT 2005. Gliwice - Wisła, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 187 [abstr.], ISBN: 8389728125
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Właściwości warstwy powierzchniowej tytanu po anodowaniu w roztworach kwasu fosforowego, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kierzkowska, Mariusz Michalski // W: Tytan i jego stopy : VIII ogólnopolska konferencja. Warszawa - Serock, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 143--150
Słowa kluczowe: anodising, anodowanie, kwas fosforowy, phosphoric acid, surface layer, titanium, tytan, warstwa powierzchniowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym, 2004. Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Nauka i Technologia : VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Wólka Milanowska, Polska Kraków : Wydaw. CCNS, 2004, s. 67--70, ISBN: 8391923215
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Gefü geuntersuchung der korngefeinten CuSn10P-Bronze, 2004. Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 21th international colloquium. Balatonfüred, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. 65--68, ISBN: 9634207960
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Impedance and microscopic studies of anodic la yers on titanium implant alloys immersed in ringers solution, 2004. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 21th international colloquium. Balatonfüred, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. 13--17, ISBN: 9634207960
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16478] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych / Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz .- Numer : P.406232 .- Data zgłoszenia : 25-11-2013 .- Data udzielenia : 23-03-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych / Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz .- Numer : P.406232 .- Data zgłoszenia : 25-11-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski