System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Gratkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Język zapytań repozytorium zadań wielokrotnego użytku, Tomasz Gratkowski
// W: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania, 2011. / red. J. Górski, C. Orłowski, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Zarządzanie 10), s. 265--272, ISBN: 9788392680673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13650] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Generowanie architektury systemu komponentowego, Tomasz Gratkowski, Zbigniew Huzar
// W: Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki, 2008. / red. Z. Huzar, Z. Mazur, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 103--112, ISBN: 9788320617030
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10557] [data modyf: 28-10-2008 12:59]
[3] Support of using architectural patterns in Chessman-Daniels methodology, Tomasz Gratkowski, Zbigniew Huzar
// W: Software engineering in progress, 2007. / ed. L. Madeyski, M. Ochodek, D. Weiss, J. Zendulka, Poznań : Wydaw. Nakom, s. 3--16, ISBN: 9788389529442
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9448] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wyznaczanie precyzji i dokładności lokalizacji obiektu na przykładzie systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej Dimension4 firmy Ubisense / Dariusz Eljasz, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski, Michał Doligalski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 12, 56--59, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ILS, RTLS, accuracy, dokładność, localization, lokalizacja, measurement uncertainty, niepewność pomiaru, precision, precyzja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.13         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-23437] [data modyf: 18-12-2018 10:00]
[2] Implementation of algorithm of Petri nets distributed synthesis into FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski, Tomasz Gidlewicz, 2013. International Journal of Electronics and Telecommunications Vol. 59, no. 4, 317--324, ISSN: 0867-6747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: C#, FPGA, Petri net, decomposition, logic synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0038         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-17877] [data modyf: 20-08-2015 11:40]
[3] Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia / Tomasz Gratkowski, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 6, 530--531, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, tworzenie listy zadań, wspomaganie procesu wytwórczego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16647] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Formalizacja zadań wielokrotnego użytku / Tomasz Gratkowski, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 7, 741--744, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Open Unified Process, formalizacja definicji zadań, formalization of work items, metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, software development methodology, support for adaptation of software development methodology, wspomaganie dostosowywania procesu wytwórczego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15885] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego / Tomasz Gratkowski, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 105--109, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: opec unified process, software development process, support the adaptation of software development process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15412] [data modyf: 09-02-2011 11:32]
[6] Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego / Tomasz Gratkowski, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 515--517, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: computer-based support in the software design process, metodyki projektowania systemów informatycznych, modelowanie, software design methodology, software modeling, systemy wspomagające proces projektowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13909] [data modyf: 17-06-2009 12:56]
[7] Model przyjętej formalizacji artefaktów i reguł dla metodyki Cheesmana-Danielsa / Tomasz Gratkowski, 2007. Pro Dialog, nr 22, 83--100 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11887] [data modyf: 26-03-2008 16:26]
[8] Wymagania i założenia dla prototypu systemu wspierającego analityka systemowego w procesie projektowania / Tomasz Gratkowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 57--59, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Cheesman-Daniels methodology, metodyka Cheesmana-Danielsa, projecting n-tries component systems, projektowanie wielowarstwowych systemów komponentowych, rule-base systems, systemy regułowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12190] [data modyf: 05-06-2007 13:16]
[9] Formalizacja kroków dla czynności utworzenia modeli typów z metodyki Cheesmana-Danielsa na potrzeby systemu regułowego / Tomasz Gratkowski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 36--38, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10876] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Zastosowanie klauzul w formalizacji czynności w metodyce Cheesmana-Danielsa / Tomasz Gratkowski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 83--84, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Cheesman-Daniels methodology, clausal, components, formalisation, formalizacja, klauzule, komponenty, metodyka Cheesmana-Danielsa, przetwarzanie symboliczne, rational unified process, symbol manipulation
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Zdalne wywoływanie metod w języku Java z wykorzystaniem protokołu Fast Local Internet Protocol (FLIP) / Tomasz Gratkowski, 2002. Studia Informatica Vol. 23, no 2B, 95--102, ISSN: 1642-0489, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dobór narzędzi dla platformy Big Data na podstawie wymagań funkcjonalnych, 2018. Marceli Matuszak, Tomasz Gratkowski, Jacek Tkacz, Michał Doligalski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 91--94, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23163] [data modyf: 14-09-2018 13:55]
[2] Wybór szkieletów tworzenia aplikacji internetowych dla platformy Java, 2018. Adrian Wojtasik, Jacek Tkacz, Michał Doligalski, Tomasz Gratkowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 155--158, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23175] [data modyf: 14-09-2018 14:24]
[3] Model checking in parallel logic controllers design and verification, 2015. Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski // W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina, Słowacja Cham : Springer International Publishing, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 511, s. 35--53, ISBN: 9783319465357
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46535-7_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-22072] [data modyf: 03-10-2017 09:37]
[4] Unit testing-based approach for reconfigurable logic controllers verification, 2015. Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska Bellingham : SPIE, 2015, Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 1, ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205922   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-21938] [data modyf: 17-03-2016 12:12]
[5] Analiza wydajności systemów kolejkowych i usług sieciowych na przykładzie systemów AXIS2 i RabbitMQ, 2014. Anna Gembara, Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 3--4
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21402] [data modyf: 02-09-2015 12:51]
[6] Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia, 2012. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, software development methodology, support for task list, support of manage process development, tworzenie listy zadań, wspomaganie procesu wytwórczego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20383] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Formalizacja zadań wielokrotnego użytku, 2011. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 181--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20033] [data modyf: 20-06-2011 14:07]
[8] Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego, 2010. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 119--121
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19676] [data modyf: 19-07-2010 11:52]
[9] Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego, 2009. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 12--14
Słowa kluczowe: computer-based support in the software design process, metodyki projektowania systemów informatycznych, modelowanie, software design methodology, software modeling, systemy wspomagające proces projektowania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19211] [data modyf: 19-06-2009 10:18]
[10] Rozszerzenie SPEM precyzujące definicję zadań wykonywanych w krokach, 2007. Tomasz Gratkowski // W: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania : konferencja naukowa. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 87--98, ISBN: 9788374933193
Słowa kluczowe: SPEM, opis zadań

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Automatyczne generowanie artefaktów wyjściowych dla czynności określenia interfejsów i operacji systemowych w metodzie Cheesmana-Danielsa z wykorzystaniem systemu ekspertowego, 2005. Tomasz Gratkowski // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 483--488, ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17503] [data modyf: 29-11-2005 10:54]
[12] Model statystyczny komponentów implementowanych w technologii CORBA Component Model, 2005. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 199--210, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Analysis of the operational Petri nets by a distributed system, 2004. Andrei Karatkevich, Tomasz Gratkowski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET'2004 : Proceedings of the International Conference. Lviv, Ukraina Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2004, s. 319--322, ISBN: 9665533800
Słowa kluczowe: JPVM, Java, distributed systems, operational Petri nets, simulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[KONF-16242] [data modyf: 20-03-2017 14:05]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Cykl życia projektu informatycznego, 2004. Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 113--118, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16790] [data modyf: 04-12-2004 09:57]
[15] Projektowanie i programowanie komponentowe w technologii SUN, 2002. Tomasz Gratkowski // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2002, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 36--40, ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15091] [data modyf: 04-11-2002 14:17]
[16] Dynamiczne serwisy www wykorzystujące servlety na przykładzie sklepu internetowego, 2001. Mikołaj Skalski, Tomasz Gratkowski // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Informatyka, s. 105--110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10096] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Przezroczystość położenia dla wbudowanej usługi nazewniczej w Remote Method Invocation, 2001. Tomasz Gratkowski // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 263--267
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11341] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[18] Pozycjonowanie w systemie nawigacyjnym, 2000. Piotr Bubacz, Marcin Strzelczyk, Tomasz Gratkowski // W: Materiały XVI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 12--19
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5322] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[19] Serwer FTP niezależny od platformy programowo-sprzętowej, zrealizowany w technologii Java, 2000. Tomasz Gratkowski, Michał Małecki // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Informatyka, s. 165--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8748] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies / (Red.) Jan Janech, Jozef Kostolny, Tomasz Gratkowski .- Berlin : Springer International Publishing, 2017, 386 s. .- ISBN: 9783319465340
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5545] [data modyf: 01-02-2017 13:29]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski